LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 44

Jėzuitiškosios tradicijos paveldas

 

PRATARMĖ / FOREWORD. Živilė Nedzinskaitė

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES
 
ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ
Kražių kolegijos studentų ir dėstytojų kūryba XVII amžiuje: kūriniai Žemaičių vyskupams / Literary Activities of the Students and Teachers of Kražiai College in the Seventeenth Century: Works Dedicated to the Samogitian Bishops
 
ONA DAUKŠIENĖ
Sigismundus Laetus – Žygimantas Liauksminas? Apie kai kuriuos paslaptingus Sarbievijaus odžių adresatus /  Sigismundus Laetus – Žygimantas Liauksminas? On Some Mysterious Addressees of Sarbievius’s Odes
 
BRIGITA BALČIŪNAITĖ
Kražių jėzuitų kolegijos mokytojų bendruomenė 1616–1773 m.: mokytojavimo patirtis jėzuitų biografijose / Teachers of the Jesuit College of Kražiai, 1616–1773: Teaching Experience in Jesuits‘ Biographies
 
LIUDAS JOVAIŠA
Gyvenimas po mirties: Kražių jėzuitų likimai po 1773 metų / Life after Death. Fates of the Jesuits of Kražiai College after 1773
 
MILDA KVIZIKEVIČIŪTĖ
Lietuvos jėzuito 1723–1724 metų kelionės į Romą ir atgal dienoraštis / The Travel Diary of a Lithuanian Jesuit: Peregrination to Rome and Back in 1723–1724
 
DOVILĖ ČITAVIČIŪTĖ
Jėzuitų dvasinio ugdymo metodai Mikalojaus Lancicijaus Meditacijose (1650) / The Principles of the Jesuitic Spiritual Education in Meditations (1650) by Nicolaus Lancicius
 
VILMA ŽALTAUSKAITĖ
Jėzuitiškojo dvasininkų ugdymo aspektai XIX amžiaus Lietuvoje / Aspects of Jesuitic Clergy Education in Nineteenth-century Lithuania
 
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
 
JŪRATĖ PETRIKAITĖ
Kun. dr. prof. Pauliaus Rabikausko SJ susirašinėjimas su lietuvių muzikais (1978–1992) / Correspondence of Priest Professor Dr. Paulius Rabikauskas with Lithuanian Musicians (1978-1992)
 
RECENZIJOS / REVIEWS
 
ELEONORA BUOŽYTĖ
Kaip keli grafikos darbai XVI a. keitė pasaulį / How a Number of Graphic Works Changed the World in the Sixteenth Century
 
ANOTACIJOS / ANNOTATIONS. Dalia Dilytė, Simona Jaskelevičiūtė, Živilė Nedzinskaitė, Viktorija Vaitkevičiūtė
 
KRONIKA / CHRONICLE. Mintautas Čiurinskas, Simona Jaskelevičiūtė, Dovilė Keršienė, Ligita Mikulėnienė Živilė Nedzinskaitė, Ona Petrėnienė, Kotryna Rekašiūtė
 
ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt