LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 37

TITULINIS PUSLAPIS

 

PRATARMĖ / PREFACE. Živilė Nedzinskaitė

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES

 

VYTAUTAS ALIŠAUSKAS. Mitologija ir politika: Vilniaus įkūrimo mitas kaip politinis pasakojimas / Mythology and Politics: The Myth of the Founding of Vilnius as a Historical Narrative

 

KRISTINA SVAREVIČIŪTĖ. Mykolo Balsamono pagiriamasis žodis trims Vilniaus kankiniams: istorinių faktų paieškos vėlyvosios Bizantijos hagiografijos šaltinyje / The Praise of Three Martyrs of Vilnius by Michael Balsamon: A Search for Historical Facts in a Late Byzantine Hagiographical Source

 

EGLĖ PATIEJŪNIENĖ. Pranciškaus Malkoto (?) Balsai: reikšminga LDK literatūros atodanga / Voices of Franciszek Małkot: A Significant Exposure in the Literature of the Grand Duchy of Lithuania

 

DALIA DILYTĖ. Kristijono Donelaičio pasakėčių parašymo laikas / The Time of Writing of Kristijonas Donelaitis’ Fables

 

VAIDAS ŠEFERIS. „Žiemos rūpesčių“ pradžia kaip Metų struktūros kodas / The Opening of ‘The Cares of Winter’ as the Structural Code of The Seasons

 

ŽAVINTA SIDABRAITĖ. Kristijonas Donelaitis ir Kristijonas Gotlybas Milkus: kūrėjas ir jo riteris / Kristijonas Donelaitis and Christian Gottlieb Mielcke: A Creator and his Knight

 

LINA BALAIŠYTĖ. XVIII a. dvaro tapytojų laiškai: apie dailininko savimonę ir statusą / Letters of Eighteenth-century Court Painters: On the Self-awareness and Status of the Artist

 

PUBLIKACIJOS / PUBLICATION

 

ASTA VAŠKELIENĖ. Pergalės prie Vienos literatūriniai atgarsiai XVIII a. Lietuvoje / The Victory at Vienna: Its Literary Reverberations in Eighteenth-century Lithuania

Teatrinis vieno akto veikalas, skirtas iškilmingai dienai, švenčiamai mokyklose šių 1783 metų spalio mėnesio 12 dieną, sukakus šimtmečiui, kai prie Vienos, vadovaujant Lenkijos karaliui Jonui III [Sobieskiui],buvo pasiekta pergalė prieš turkus (iš sen. lenkų k. vertė Asta Vaškelienė) / A Theatrical One-act Work Dedicated to the Solemn Day Celebrated in Schools on 12 October of this 1783 year, which Marks the Centenary of the Victory against Turks at Vienna Achieved under the Leadership of King of Poland Jan III [Sobieski] (Translated from Old Polish by Asta Vaškelienė)

 

ANOTACIJOS. Darius Antanavičius, Dovilė Keršienė, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė / ANNOTATIONS. Darius Antanavičius, Dovilė Keršienė, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė

 

KRONIKA. Liucija Citavičiūtė, Daiva Narbutienė, Živilė Nedzinskaitė, Ingrida Pajedaitė / CHRONICLE. Liucija Citavičiūtė, Daiva Narbutienė, Živilė Nedzinskaitė, Ingrida Pajedaitė

 

ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt