LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 23

Pratarmė / Sigitas Narbutas

komisija
Liudvikas Rėza, Lietuviškos Biblijos istorija / iš vokiečių kalbos vertė Liucija Citavičiūtė
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt