LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 49

TITULINIS PUSLAPIS

 

PRATARMĖ / PREFACE. Ona Dilytė-Čiurinskienė

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES

 

KRISTINA RUTKOVSKA. Mergelės Marijos kulto atspindžiai Konstantino Sirvydo Punktuose sakymų / Reflections of the Cult of the Holy Virgin Mary in Konstantinas Sirvydas’s Punktai sakymų

 

REGINA KOŽENIAUSKIENĖ. Sąmojo užkulas Kražių jėzuitų epigramose /  The Seasoning of Wit in the Epigrams by the Jesuits of Kražiai

 

ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ. Rota Fortunae 1695 m. Kražių rankraštyje: literatūrinis kontekstas ir kūrinio koncepcija / Rota Fortunae in the 1695 Kražiai Manuscript: The Literary Context and the Concept of the Work

 

RIMVYDAS LAUŽIKAS. Vilniaus jėzuitų bendruomenės gastronominės kultūros reikšmės / Meanings of the Gastronomic Culture of the Vilnius College Jesuit Community

 

ANDREA MARIANI. Kultura materialna jezuitów wileńskich: Między ideałem religijnym a rzeczywistością społeczną / Material Culture of the Jesuits in Vilnius: Between the Religious Ideal and Social Reality

 

MILDA KVIZIKEVIČIŪTĖ. Apšvietos epochos atspindžiai Lietuvos jėzuitų XVIII amžiaus kelionių raštijoje / Reflections of the Age of Enlightenment in Eighteenth-Century Travel Writing of Lithuanian Jesuits

 

ANOTACIJOS / ANNOTATIONS. Darius Antanavičius, Liucija Citavičiūtė, Ona Dilytė-Čiurinskienė, Živilė Nedzinskaitė, Žavinta Sidabraitė

 

KRONIKA / CHRONICLE. Mintautas Čiurinskas, Asta Vaškelienė

 

ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt