LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 33

Titulinis puslapis

Pratarmė / Mintautas Čiurinskas

 STRAIPSNIAI

XIV–XVI a. LDK valdovo laiškas: tradicija ir modernėjimo procesai / Dovilė Keršienė

Petras Goniondzietis. Tradicinių dogmų kritikospradžia XVI a. LDK ir jos atgarsiai Europoje / Kęstutis Daugirdas

Antitrinitorizmo stabdymas Lietuvoje: Matas Flacijus ir pirmasis Vakarų Reformacijos lyderių perspėjimas Radvilui Juodajam / Dainora Pociūtė

Emblemata niektóre (1623) Józefa Domaniewskiego – pierwszy w Wielkim Księstwie Litewskim cykl niepanegirycznych

emblematów świeckich / Dariusz Chemperek

LDK poetikos ir retorikos rankraščių antraštės: Renesanso ir Baroko epochų sankirtos / Živilė Nedzinskaitė

XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laidotuvių pamokslai: Apšvietos epochos ženklai /

Viktorija Vaitkevičiūtė

Ku odnowie życia religijno-moralnego wiernych i poprawie ich obyczajów. Duchowieństwo diecezji wileńskiej

w okresie pontyfikatu biskupa Ignacego Jakuba Massalskiego (1762–1794) a oświeceniowa reforma katolicka /

Magdalena Ślusarska

 PUBLIKACIJOS

Trys Motiejaus Strijkovskio Kronikos vertimo ištraukos / Eglė Patiejūnienė

MARCELINUI ROČKAI – 100

Paroda Vilniaus universiteto bibliotekoje ir rankraštinis Marcelino Ročkos palikimas /

Mintautas Čiurinskas

Iš Marcelino Ročkos rankraštinių veikalų / Mintautas Čiurinskas

RECENZIJOS

Apie Sapiegų asmeninės bibliotekos katalogą / Viktorija Vaitkevičiūtė

Nauja knyga apie Karaliaučiaus baltistikos istoriją. Helmuto Wilhelmo Schallerio Geschichte der slawischen

und baltischen Philologie an der Universität Königsberg / Liucija Citavičiūtė

 

Anotacijos / Mintautas Čiurinskas, Živilė Nedzinskaitė

 

Kronika / Rima Cicėnienė, Mintautas Čiurinskas, Sigitas Narbutas, Daiva Narbutienė

 

Šios knygos autoriai

Contents

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt