LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 51

PRADŽIOS PUSLAPIAI


PRATARMĖ / PREFACE. Regina Jakubėnas

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES 

 

VERONIKA GIRININKAITĖ. The Correspondence of Marcin Poczobut-Odlanicki in the Vilnius University Library

 

DAIVA MILINKEVIČIŪTĖ. Draugijų žmogus: Martyno Počobuto-Odlianickio komunikacija su Vakarų Europos mokslininkais XVIII amžiaus antroje pusėje / The Man of Societies: Marcin Poczobut- Odlanicki’s Communication with Western European Scientists in the Second Half of the Eighteenth Century 

 

REGINA JAKUBĖNAS. Relacje ks. Remigiusza Kossakowskiego o jego staraniach w sprawie przyjęcia ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego w poczet członków Francuskiej Akademii Nauk (Na podstawie korespondencji z Poczobutem) / Fr. Remigiusz Kossakowski’s Reports about His Efforts to Achieve Election of Fr. Marcin Poczobut-Odlanicki as a Member of the French Royal Academy of Sciences (Based on His Correspondence with Poczobut) 

 

TOMASZ CHACHULSKI. Franciszek Karpiński i Marcin Poczobut – o korespondencji rektora Akademii Wileńskiej z ziemianiniem-poetą / Franciszek Karpiński and Marcin Poczobut: On the Correspondence Between the Rector of Vilnius Academy and the Poet-Landowner

 

WOJCIECH KALISZEWSKI. Wileński astronom. Marcin Poczobut- Odlanicki w korespondencji z Adamem Naruszewiczem / The Astronomer of Vilnius. The Correspondence of Marcin Poczobut-Odlanicki and Adam Naruszewicz

 

MAGDALENA PARTYKA. Kilka listów Franciszka Zabłockiego do Marcina Poczobuta / Several Letters from Franciszek Zabłocki to Marcin Poczobut

 

KAZIMIERZ PUCHOWSKI. Rektor Marcin Poczobut wobec koncepcji konwiktów dla ubogiej szlachty w dobie Komisji Edukacji Narodowej / Rector Marcin Poczobut on the Concept of Boarding Schools for the Impoverished Nobility in the Era of the Committee of National Education

 

AGNIESZKA LIS-LISTWON. Marcin Poczobut-Odlanicki, Józef Epifani Minasowicz, Franciszek Bohomolec – wydawcy szkoły jezuickiej / Marcin Poczobut-Odlanicki, Józef Epifani Minasowicz and Franciszek 

 

JOLANTA KOWAL. „Auctor beatae pacis...”. Wizerunek cara Aleksandra I w wierszach pochwalnych Marcina Poczobuta-Odlanickiego / ‘Auctor beatae pacis...’: The Image of Tsar Alexander I in Marcin Poczobut-Odlanicki’s Paeans 

 

PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS 

 

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ТЕМЧИН. Неизвестный перевод чешского Луцидария на руську мову (1563 г.) и его древнейший список конца XVI в.An Unknown Translation of the Czech Book of Lucidář into Ruthenian (1563) and Its Oldest Copy of the Late Sixteenth-Century

 

Слово о сотворении всего света от початка и до конца“: Руськомовный перевод (1563 г.) чешского Луцидария в списке конца XVI в. (публикацию подготовил СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ТЕМЧИН) ‘The Discourse on the Creation of the Universe from the Beginning to the End’: A Translation of the Czech Book of Lucidář into Ruthenian (1563) according to Its Manuscript Copy of the Late Sixteenth-Century (prepared by Sergei Yu. TEMCHIN)

 

ANOTACIJOS / ANOTATIONS. Liucija Citavičiūtė, Mintautas Čiurinskas, Ignas Dulkė, Asta Vaškelienė

 

KRONIKA / CRONICLE. Mintautas Čiurinskas, Živilė Nedzinskaitė

 

ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME.

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt