LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 46

TITULINIS PUSLAPIS

Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje

 

PRATARMĖ / PREFACE. Žavinta Sidabraitė

 
STRAIPSNIAI / ARTICLES
 
ONA ALEKNAVIČIENĖ. Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras: 1718–1723 m. / The Lithuanian Language Seminar at the University of Königsberg: 1718–1723
 
BIRUTĖ TRIŠKAITĖ. Keletas naujų duomenų apie Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminarą 1723 metais / Some New Data on the Lithuanian Language Seminar at the University of Königsberg in 1723
 
CHRISTIANE SCHILLER. Der Einfluss des Halleschen Pietismus auf Preußisch-Litauen / The Influence of Halle Pietism on Prussian Lithuania
 
DARIUS BARASA. XIX a. religinio prabudimo judėjimai Europoje ir surinkimai Prūsijos Lietuvoje / Nineteenth-century Movements of Religious Awakening in Europe and Private Prayer and Hymn-singing Gatherings in Prussian Lithuania
 
DARIUS BARASA. Maldininkai Prūsijos Lietuvoje: masiškumas, išplitimas ir įvaizdis XIX a. trečiame dešimtmetyje / Worshippers in Prussian Lithuania: the scale of the movement, its spread, and its image in the 1820s
 
ŽAVINTA SIDABRAITĖ, KOTRYNA REKAŠIŪTĖ. Kai kurios surinkimininkų literatūros formavimosi Prūsijos Lietuvoje tendencijos: sąsajos su vakarietiška tradicija ir lokalinės inovacijos / Some trends in the formation of Surinkimininkai literature in Prussian Lithuania: links with the Western tradition and local innovations
 
INGA STRUNGYTĖ-LIUGIENĖ. Kasdieniai surinkimininkų skaitiniai: Johanno Arndto Szeßos Knygos apie Tikkra Krikßczonuma (1807) ir Rojaus Darźelis (1807) / Daily readers of the surinkimininkai: Johann Arndt’s Szeßos Knygos apie Tikkra Krikßczonuma (1807) and Rojaus Darźelis (1807)
 
MINDAUGAS ŠINKŪNAS. Surinkimininkų ir bažnytinių leidinių ortografijos skirtumai Degenų spaustuvės leidiniuose / Orthographic Differences between Pietist and Ecclesiastical Publications in the Output of Degens’ Printing Press
 
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
 
DARIUS BARASA. Karaliaučiaus konsistorijos ataskaita apie Karaliaučiaus ir Gumbinės apygardose už bažnyčios ribų veikusias religines draugijas (1823) / Report of the consistory of Königsberg on religious societies functioning outside the Church in the districts of Königsberg and Gumbinnen
 
RECENZIJOS / REVIEWS
 
SANITA BRIEŽKALNE. Kuržemietis Gothardas Frydrihas Stenderis ir Apšvieta Baltijos kraštuose europiniame kontekste / Gotthard Friedrich Stender of Courland and the Enlightenment in the Baltic lands in the European context
 
LEOPOLD SCHEIFELE. Die „zweite Reformation“ – eine frühneuzeitliche Ideologie? / The Second Reformation in German-Speaking Lands
 
ŽAVINTA SIDABRAITĖ. Literatūros istorija ir liaudies Apšvieta Latvijos kultūroje  / Literary History and Popular Enlightenment in Latvian Culture
 
JURGITA VENCKIENĖ. Apie Simono Daukanto Rygos ortografiją ir kalbos politiką (1827–1834) / On Simonas Daukantas’s orthography and language policy of the Riga period (1827–1834)
 
 
KRONIKA / CHRONICLE. Ona Aleknavičienė, Liucija Citavičiūtė, Mintautas Čiurinskas, Nijolė Raudytė, Žavinta Sidabraitė
 
ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt