LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 48

TITULINIS PUSLAPIS

Daukantiana ir kiti tyrimai

 

PRATARMĖ / PREFACE. Mintautas Čiurinskas 

 

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES

 

 

DALIA DILYTĖ. Žodžio „būdas“ semantinis laukas Simono Daukanto kūrinyje Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių ir kai kurie stilistikos ypatumai / Semantic Field of the Word būdas in Simonas Daukantas’s Work Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių and Some Stylistic Peculiarities

 

GIEDRIUS SUBAČIUS. Simono Daukanto Margumynų rankraščio atkarpų „Vocabularium“, „Mythologie universelle“ genezė / Genesis of the Segments ‘Vocabularium’ and ‘Mythologie Universelle’ in Simonas Daukantas’s Manuscript Margumynai

 

SAULIUS PIVORAS. Baltvokiečių švietėjų poveikis lietuvių žadintojui Simonui Daukantui / The Impact of Baltic German Enlighteners on the Lithuanian Awakener Simonas Daukantas

 

AURELIJUS GIEDA. Daukantiana Eduardo Volterio palikime: Apuolės tema / Studies into the Legacy of Daukantas in Eduard Wolter’s Works: The Theme of Apuolė

 

ROMA BONČKUTĖ. Istorinių Šatrijos Raganos pasakojimų Lietuvos senovės septyni paveikslai daukantiškieji šaltiniai / Daukantas and Lietuvos senovės septyni paveikslai (‘Seven Pictures of Ancient Lithuania’) by Šatrijos Ragana

 

DARIUS KUOLYS. Simono Daukanto pasakojimas – „pamatai dėl lietuvystės“ / Simonas Daukantas’s Narrative – The Foundation for Lithuanian Identity

 

 

PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS

 

 

KĘSTUTIS GUDMANTAS. Lietuvos metraščių Tichonravovo nuorašas: tyrimas ir publikacija / The Tikhonravov Copy of the Lithuanian Chronicles: Investigation and Publication

 

Tichonravovo nuorašas. Transkripcija (parengė KĘSTUTIS GUDMANTAS) / The Tikhonravov Copy. Transcription (prepared by KĘSTUTIS GUDMANTAS)

 

 

RECENZIJOS / REVIEWS

 

 

KĘSTUTIS GUDMANTAS. Žvilgsnis į Patriarcho kodekso (Син 790) publikaciją / On the publication of the Patriarshy Manuscript (Sin 790)

 

SANITA BRIEŽKALNE. Svarbus indėlis į ankstyvosios latvių poezijos tyrimus / An Important Contribution to the Studies on Early Latvian Poetry

 

 

KRONIKA / CHRONICLE. Mintautas Čiurinskas, Živilė Nedzinskaitė, Kotryna Rekašiūtė, Asta Vaškelienė

 

ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt