LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 20

 

Pratarmė / Sigitas Narbutas

Pamokslo raiška ir adresatas / Viktorija Vaitkevičiūtė        Summary
Biografo ir aprašomojo asmens santykio modeliai XVII a. LDK biografistikoje / Mintautas Čiurinskas
        Summary
Johanas Jakobas Kvantas Karaliaučiuje XVIII a.: Skiriama 320-osioms gimimo metinėms / Liucija Citavičiūtė        Summary
XVIII a. Lietuvos lotyniškųjų epitalamijų ypatumai / Asta Vaškelienė
    
   Summary
Początki i sytuacja prasy w Europie i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Regina Jakubėnas
        Summary EN / LT
Vilniaus satyra kaip miestiškosios savivokos forma / Brigita Speičytė        Summary
Tęstinumo prasmės: Jurgio Lebedžio vieno teksto istorija / Dovilė Keršienė        Summary
Privalai: Keletas bruožų profesoriaus Jurgio Lebedžio portretui / Danutė Petkevičiūtė
Vytauto Vanago mokslinės biografijos eskizas / Ilona Čiužauskaitė, Jonas Šlekys        Summary
Vytauto Vanago bibliografija (1958–2005) / Jonas Šlekys, Mikas Vaicekauskas

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt