LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 43
PRATARMĖ / PREFACE. Mintautas Čiurinskas
 
STRAIPSNIAI / ARTICLES
 
АНДРЕЙАКУШЕВИЧ, ТОМАСМЕНЦЕЛЬ, ЖАННАНЕК РАШЕВИЧ-КОРОТКАЯ. Святой Апостол Павел в древних преданиях славян и в литературной традиции Великого Княжества Литовского / St Paul the Apostle in the Ancient Legends of the Slavs and in the Literary Tradition of the Grand Duchy of Lithuania
 
DOVILĖ KERŠIENĖ. Ultima serva: Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Elenos Aleksandrienės epistolikaUltima serva: the Letters of Helena of Moscow
 
DALIA DILYTĖ. Alberto Vijūko Kojalavičiaus Lietuvos istorijos gnomos / The Gnomes of Historia Lituana by Albertas Vijūkas Kojalavičius (Albertus Wiiuk Koialowicz)
 
LIUDAS JOVAIŠA. Lietuvos vienuolijų XVI–XIX a. personalinio ir biografinio pobūdžio šaltiniai / Sources of Biographical Information on the Members of Catholic Religious Congregations in Lithuania in the Seventeenth–Nineteenth Centuries
 
VERONIKA GIRININKAITĖ. Juozapas Legavičius (1743–1812). Gyvenimas ir raštai / Juozapas Legavičius (Józef Legowicz, 1743–1812): His Life and Legacy
 
ADAM STANKEVIČ. Antano Klemento kūrybinės aspiracijos / Literary Aspirations of Antanas Klementas
 
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
 
SIMONA JASKELEVIČIŪTĖ. Martyno Laternos laidotuvių pamokslas, išspausdintas minint antrąsias Stepono Batoro mirties metines / Funeral Sermon by Martinus Laterna Published in Commemoration of the Second Anniversary of Stephen Báthory’s Death
 
MARTYNO LATERNOS iš Jėzaus Draugijos, šv. teologijos daktaro, Pamokslas švento atminimo Stepono Pirmojo, šlovingiausio Lenkijos karaliaus, laidotuvių apeigoms (iš lotynų k. vertė Simona Jaskelevičiūtė) / A Sermon for the Ceremony of the Funeral of Stephen the First, of Blessed Memory, the Most Glorious King of Poland, by MARTINUS LATERNA of the Society of Jesus,
 
ANOTACIJOS / ANNOTATIONS. Mintautas Čiurinskas
 
KRONIKA / CHRONICLE. Mintautas Čiurinskas, Simona Jaskelevičiūtė
 
„Nes grožis rodo narsą“. Eglei Patiejūnienei (1964–2017) atminti. Eugenija Ulčinaitė / “For beauty is a sign of valour”. In memory of Eglė Patiejūnienė (1964–2017). Eugenija Ulčinaitė
 
ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt