LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 38
PRATARMĖ / PREFACE. Asta Vaškelienė
 
BIBLIJA IR SENOJI LIETUVOS RAŠTIJA. EPISTOLIKA / THE BIBLE AND EARLY LITHUANIAN LITERATURE. EPISTOLOGRAPHY
 
GINA KAVALIŪNAITĖ
Apie pirmųjų protestantiškų Biblijos vertimų į lietuvių ir lenkų kalbas vertimo metodus (remiantis Brastos, Gdansko, Bretkūno ir Chylinskio Biblijos vertimais) / Methods of Translation of the First Lithuanian and Polish Protestant Bibles: Bibles of Brześć and Gdańsk, and Translations by Bretkūnas and Chylinski
 
VIKTORIJA VAITKEVIČIŪTĖ
Biblija XVII–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų laidotuvių pamoksluose / The Bible in Catholic Funeral Sermons of the Seventeenth and Eighteenth Centuries in the Grand Duchy of Lithuania
 
ONA DAUKŠIENĖ
Biblinių šaltinių transformacijos Sarbievijaus religinėje poezijoje / Transformations of Biblical Sources in Sarbievius’ Religious Poetry
 
DALIA DILYTĖ
Kristijono Donelaičio pasakėčios ir Biblija / Kristijonas Donelaitis’ Fables and the Bible
 
EPISTOLIKOS ATODANGOS
 
DOVILĖ KERŠIENĖ
Illustrissima princeps, serenissima regina et domina clementissima: LDK valdovių, didikių epistolika (XIV a. pab. – XV a. pirmoji pusė) / Illustrissima princeps, serenissima regina et domina clementissima: Epistles of Female Rulers and Noblewomen of GDL in the Late Fourteenth – the First Half of the Sixteenth Century
 
RŪTA ČAPAITĖ
Sveikatos tema Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir jo amžininkų laiškuose / The Theme of Health in the Letters of Vytautas the Great and his Contemporaries
 
PUBLIKACIJOS
 
LIUCIJA CITAVIČIŪTĖ
Surastas vokiškas Donelaičio prašymas (1747) – ankstyviausias datuotas poeto tekstas / Donelaitis’ Newly Discovered Request for Financial Support in German (1747): the Poet’s Earliest Dated Text
 
IRENA KATILIENĖ
Vienas Mykolo Brenšteino rankraštis: istorinis vadovas po Vilniaus viešosios bibliotekos patalpas ir Jono Šepečio dienoraščio fragmentai / One Manuscript of Michał Brensztejn: A Historical Guide to the Public Library of Vilnius University and Fragments from the Diary of Jonas Šepetys
 
ANOTACIJOS / ANNOTATIONS
Kęstutis Gudmantas, Asta Vaškelienė, Živilė Nedzinskaitė
 
KRONIKA / CHRONICLE
Dovilė Keršienė, Viktorija Vaitkevičiūtė, Mintautas Čiurinskas
 
ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt