LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 41
Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai I
 
PRATARMĖ / / PREFACE. Liucija Citavičiūtė, Ona Aleknavičienė
 
STRAIPSNIAI / ARTICLES
 
LIUCIJA CITAVIČIŪTĖ. Gotfrydas Ostermejeris ir jo palikuonys lietuvių raštijoje / Gottfried Ostermeyer and his Descendants in Lithuanian Writing
 
DARIUS BARASA. Ar Gotfrydas Ostermejeris išties laikytinas istorijos diletantu? / Should Gottfried Ostermeyer be Considered an Amateur Historian?
 
ROLANDAS KREGŽDYS. Gotfrydo Ostermejerio Kritischer Beytrag zur Altpreußischen Religionsgeschichte (1775) mitonimų etimologijos svarstymai / Considerations on the Etymology of Mythonyms Mentioned in Kritischer Beytrag zur Altpreußischen Religionsgeschichte (1775) by Gottfried Ostermeyer
 
DARIUS PETKŪNAS. Gotfrydo Ostermejerio 1775 metų agenda – paskutinė unikali Prūsijos Karalystės lietuvių evangelikų liuteronų liturginė knyga / The 1775 Agenda of Gottfried Ostermeyer: The Last Specifically Lutheran Lithuanian Liturgical Book in the Prussian Kingdom
 
PUBLIKACIJOS / PUBLCATIONS
 
LIUCIJA CITAVIČIŪTĖ. Ostermejerių giminės devynių kartų genealogija / The Genealogy of Nine Generations of the Ostermeyer Family
 
RECENZIJOS / REVIEWS
 
DALIA DILYTĖ. Skaitant Kristijonui Donelaičiui skirtą straipsnių rinkinį / Reading the Collection of Papers on Kristijonas Donelaitis
 
ŽAVINTA SIDABRAITĖ. Kristijono Donelaičio atminties paveldas / The Heritage of Memory of Kristijonas Donelaitis
 
ANOTACIJOS / ANNOTATIONS. Liucija Citavičiūtė, Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė
 
KRONIKA / CHRONICLE. Ona Aleknavičienė, Liucija Citavičiūtė, Mintautas Čiurinskas, Birutė Triškaitė
 
ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt