LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 21

Pratarmė / Sigitas Narbutas

Senosios raštijos ir šiuolaikinės literatūros teorijos dialogas / Loreta Jakonytė

Термин „Речь Посполитая Литовская“ в полемической литературе Великого княжества Литовского XVI–XVII веков / Владимир Короткий

 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt