LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 40

TITULINIS PUSLAPIS

Mikalojaus Radvilos Juodojo 500-osioms gimimo metinėms
 
PRATARMĖ / PREFACE. Mintautas Čiurinskas
 
STRAIPSNIAI / ARTICLES
 
MINTAUTAS ČIURINSKAS. Lietuva pergalės prie Oršos (1514) poetų tekstuose / Lithuania in the Texts by the Poets of the Victory at Orsha (1514)
 
LIUCIJA CITAVIČIŪTĖ. Prūsijos valdovų-mecenatų ir lietuvių raštijos kūrėjų santykių atspindžiai XVI–XVIII amžiaus lietuviškų knygų dedikacijose Priedas. Prūsijos kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio pratarmė, išspausdinta prūsiškame katekizme (1561) / Reflections of the Relations between Prussian Rulers-Patrons and Authors of Lithuanian Writings in the Dedications of Lithuanian Books of the Sixteenth to Eighteenth Centuries. Appendix: The Foreword by Albrecht of Brandenburg, Duke of Prussia, in a Prussian Catechism (1561)
 
TOMA ZARANKAITĖ. Didieji medžiokliai Radvilos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: pareigūnai ir geriausi valdovo draugai / The Radvilas as Grand Masters of the Hunt of the Grand Duchy of Lithuania: Officials and the Ruler’s Best Friends
 
JOLITA LIŠKEVIČIENĖ. Didikas Mikalojus Kristupas Chaleckis ir jo literatūrinis palikimas / The Noble Mikalojus Kristupas Chaleckis (Mikołaj Krzystof Chalecki) and His Literary Legacy
 
VIKTORIJA VAITKEVIČIŪTĖ. Krkščioniškojo valdovo vaizdinys Baroko pamoksluose: Vladislovas Vaza / The Image of a Christian Ruler in Baroque Sermons: Wladyslaw Vasa
 
ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ. Eilės Jono Sobieskio garbei: figūrinės poezijos galimybės XVII amžiuje / Verses in Honour of John Sobieski: The Possibilities of Figurative Poetry in the Seventeenth Century
 
PUBLIKACIJOS
 
EUGENIJA ULČINAITĖ. Radvilų kilimas: barokinė didikų giminės prezentacija / The Radvila’s Tapestry (Aulaeum Radzivilaeum): A Baroque Presentation of a Noble Family
 
MATAS NEVĖ. Radvilų kilimas (iš lotynų k. vertė Eugenija Ulčinaitė) / The Radvila’s Tapestry (translated from Latin by Eugenija Ulčinaitė)
 
RECENZIJOS / REVIEWS
 
JONAS DRUNGILAS. XVII a. antrosios pusės kelionių vadovas po Europą: mintys besklaidant kunigo K. J. Vaišnoravičiaus 1667–1669 m. kelionės dienoraštį / An European Travel Guide of the Second Half of the Seventeenth Century: Thoughts While Browsing Through the Travel Diary of Priest K. J. Vaišnoravičius (Wojsznarowicz) of the Years 1667-1669
 
MISCELLANEA
 
MINTAUTAS ČIURINSKAS. Paslėptas Martyno Mažvydo grasinimas Žygimantui Augustui? /A Hidden Warning of Martynas Mažvydas to Sigismund Augustus?
 
KRONIKA / CHRONICLE. Mintautas Čiurinskas, Simona Jaskelevičiūtė, Živilė Nedzinskaitė, Asta Vaškelienė
 
ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt