LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Senoji Lietuvos literatūra
Senoji Lietuvos literatūra 34

Titulinis puslapis

Pratarmė / Mintautas Čiurinskas

STRAIPSNIAI

Vieno kūrinio istorija: Jokūbo Voraginiečio Aukso legenda senojoje Lietuvos kultūroje / Gita Drungilienė

Theatrum politicum: trys Pranciškaus Akvaviviečio laiškai / Dovilė Keršienė

Lietuvos metraščio Vavelio nuorašas (fragmentas) / Kęstutis Gudmantas

Demetrijaus Zankiewicziaus Notifikacija apie Laurušavo vienuolyną, išrašyta iš senos rusiškos rankraštinės kronikos (Šaltinio tyrimas ir publikacija) / Kęstutis Gudmantas, Andrej Ryčkov

Kauno miestiečių kasdienybė XVI a. antrojoje pusėje (pagal Kauno miesto vaito 1561–1564 m.

įrašų knygą) / Algirdas Baliulis

Danielius Naborovskis ir XVII amžiaus vilnietiškieji teisminiai naratyvai / Jakub Niedźwiedź

Originali Kristijono Donelaičio pasakėčia „Rudikis jomarkininks“ / Dalia Dilytė

PUBLIKACIJOS

Žinomas ir nežinomas Petras Skarga: minint 400-ąsias mirties metines / Eugenija Ulčinaitė

Petras Skarga, Seimo pamokslai: Antras pamokslas. Apie Tėvynės meilę ir apie pirmą Respublikos ligą, kurią sukelia priešiškumas Tėvynei (vertė Eugenija Ulčinaitė)

RECENZIJOS

Naujas Elijaus Pielgrzymowskio knygelės Panegyrica apostrophe leidimas / Darius Antanavičius

 

Anotacijos / Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Živilė Nedzinskaitė

Kronika / Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Dovilė Keršienė, Živilė Nedzinskaitė, Asta Vaškelienė

Šios knygos autoriai

Contents

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt