LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
XXIV tomas

Lietuvių liaudies dainynas. T. XXIV: Vaišių dainos / Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; tomo redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. red., kalbos red.), Aušra Žičkienė (melodijų red.); redakcinė komisija: Bronė Stundžienė (pirm.) … [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2019. – 836 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [58  dainų įrašai / įrašus atrinko Živilė Ramoškaitė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas]. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-282-2

 
Tome skelbiamos vaišių dainos, kurios kartu su kitų žanrų dainomis skambėjo pačiomis įvairiausiomis tradicinės bendruomenės gyvenimo progomis: šeimos ir kalendorinėse šventėse, darbų pabaigtuvėse, daugybėje kitų sambūrių. Vaišių dainos išsiskiria savitu humoru ir sąmoju, joms itin būdingas improvizacinis pradas. Vyraujantys motyvai – alaus darymas, svečių sukvietimas, raginimas išgerti, viešėtojų ir vaišintojų pašlovinimai, šeimininkų vaišingumas, vaišių išprašymas ir padėkos už jas, gerovės linkėjimai ir t. t. Vyraujantys dainų motyvai, apeiginis ir etnografinis jų gyvavimo kontekstai aptariami Vitos Ivanauskaitė-Šeibutienės įvadiniame straipsnyje.
Tome publikuojamos 855 dainos, iš jų 589 su melodijomis. Kartu su knyga išleista kompaktinė plokštelė su 58 autentiškais skelbiamų dainų garso įrašais. 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt