LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
IX tomas

Lietuvių liaudies dainynas. T. IX: Karinės-istorinės dainos. 2 / LLTI; parengė P. Jokimaitienė; melod. parengė A. Žičkienė; tomo red. kol.: L. Sauka (vyr. red.), K. Aleksynas, Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. – Vilnius: Vaga, 1995. – 639 p.

 
Antrojoje „Karinių-istorinių dainų“ knygoje skelbiamos dainos, susijusios su XVIII a. pabaigos – XIX a. laikotarpiu. Visa tomo medžiaga sugrupuota į 3 stambius skyrius: Dainos apie karinę tarnybą carinės Rusijos ir Prūsijos kariuomenėse; Carinės Rusijos ir Prūsijos karų atspindžiai; Sukilimų dainos.
Pagal vaizdavimo objektą tomo dainos sudaro dvi stambias grupes. Pirmosios grupės dainose vaizduojama karinė tarnyba, jos sunkumai. Tai rekrutų, šauktinių kareivių, prūsų kariuomenės dainos. Antroji grupė apima karų su Napoleonu, karų su Turkija, sukilimų dainas. Abiejų grupių dainos gana skirtingos, tačiau jas jungia lietuvio valstiečio – svetimos kariuomenės kareivio – požiūris į patirtus įvykius, jo išgyvenimai, jausmai. Tai ir aptariama Pranės Jokimaitienės įvadiniame straipsnyje.
Knygoje skelbiama 476 dainos, iš jų 244 – su melodijomis. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos vokiečių kalba.
Lietuvių karinių-istorinių dainų dar skelbiama III, XVII, XVIII, XIX, XXI tomuose.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt