LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
XV tomas

Lietuvių liaudies dainynas. T. XV: Dainos apie gamtą / parengė G. Dringelis; melodijas parengė A. Nakienė; red. komis.: K. Aleksynas, Ž. Ramoškaitė, L. Sauka (pirm.), Br. Stundžienė; – Vilnius: LLTI, 2000. – 718, [2] p.: gaid. + 1 garso diskas (42 min. 34 sek.) : 32 dainų įrašai / įrašus atrinko A. Nakienė; įrašus restauravo R. Kurkulis, S. Sasnauskas. - ISBN 9986-513-92-8

 
Tomą sudaro gamtinės tematikos dainos. Jose gamtos vaizdai leidžia įtaigiai atskleisti ir žmonių santykius, išgyvenimus.
Skelbiamos dainos sudėtos į keleta skyrių: Gyvūnija (dar skaidomas į poskyrius Žvėrių ir paukščių nutikimai, Gyvūnų vestuvės ir puotos, Žvėrių ir paukščių karas, Mirtis ir laidotuvės), Augalija (jį sudaro Medžiai, Grybavimas, Grybų vestuvės, Grybų karas), Metų laikai (Pavasaris, Vasara, Ruduo ir žiema). Jie sudėti tokia tvarka, kad bent iš dalis atspindėtų dainų senumą, jų istorinę kilmę. Tomo dainos buvo atliekamos įvairiomis progomis.
Dainų kilmė, jų tematikos, turinio ir siužeto ypatumai analizuojami Giedriaus Dringelio įvadiniame straipsnyje. Tomo dainų melodijų savitumui aptarti skirtas Austės Nakienės įvadinis straipsnis.
Tome skelbiamos 522 dainos, iš kurių 292 – su melodijomis. Kartu su tomu išleista kompaktinė plokštelė su 32 autentiškais dainų garso įrašais. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos vokiečių kalba.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt