LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
XVI tomas

Lietuvių liaudies dainynas. T. XVI : Humoristinės-didaktinės dainos. Dainos apie girtuoklystę / red. komis.: Leonardas Sauka (pirm.) ... [et al.]; parengė Jurgita Ūsaitytė (pagrindinė parengėja) ... [et al.]; melodijas parengė Jūratė Gudaitė; tomo red. koleg.: Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2002. – 906 p.: gaid. + 1 garso diskas (CD) [34 įrašai / įrašus atrinko Jūratė Gudaitė; įrašus restauravo Rytis Kurkulis, Skirmantas Sasnauskas]. – Santr. angl., vok. – R-klės: p. 803–836. – Žodynėlis: p. 837–852. – ISBN 9955-513-07-3

 
Tomą sudaro humoristinės ir didaktinės dainos apie girtuoklystę. Dauguma tome dainų yra literatūrinės kilmės, sukurtos XIX a., susijusios su to laikotarpio istorine ir literatūrine situacija – valstiečių blaivybės judėjimu bei lietuvių individualiosios poezijos užuomazgomis. Sukurtos kaip eilėraščiai, jos pamažu įsiliejo į dainų repertuarą, tačiau dartu išlaikė ir deklamacinę tradiciją. Todėl šiame tome greta dainų skelbiami ir rankraščiais plitę tekstai.
Skelbiamų dainų atsiradimo aplinkybes ir gyvavimo kontekstus, tematiką bei populiaresnius motyvus įvadiniame straispsnyje aptaria Jurgita Ūsaitytė
Tome įdėtos 655 dainos, iš jų 286 – su melodijomis. Kartu su tomu išleista kompaktinė plokštelė su 34 autentiškais dainų garso įrašais. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos anglų ir vokiečių kalbomis.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt