LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
XVII tomas

Lietuvių liaudies dainynas. T. XVII : Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 3 / red. komis.: Leonardas Sauka (pirm.) ... [et al.]; parengė Vita Ivanauskaitė; melodijas parengė Aušra Žičkienė; tomo red. koleg.: Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2003. – 636 p.: gaid. + 1 garso diskas (CD) [35 įrašai / įrašus atrinko Aušra Žičkienė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas]. – Santr. angl., vok. – R-klės: p. 548–570. – Žodynėlis: p. 571–577. – ISBN 9955-475-56-0

 
Tome skelbiamos XIX a. pabaigos – XX a. pradžios karinės-istorinės dainos. Jos suskirstytos į tris skyrius. Tomo pradžiose publikuojama keletas dainų, susijusių su 1893 m. Kražių skerdynėmis. Antrasis skyrius – Rusijos–Japonijos karo dainos. Didžiausią ir spalvingiausią leidinio dalį sudaro Pirmojo pasaulinio karo dainos.
Dainų turinys, poetikos ypatumai ir istorinis kontekstas aptariamas Vitos Ivanauskaitės įvadiniame straipsnyje.
Knygoje skelbiama 320 dainų, iš jų 186 – su melodijomis, taip pat 21 papildomų melodijų. Kartu su tomu išleista kompaktinė plokštelė su 35 autentiškais dainų garso įrašais. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos anglų ir vokiečių kalba.
Lietuvių karinių-istorinių dainų dar skelbiama III, IX, XVIII, XIX, XXI tomuose.
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt