LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
X tomas

Lietuvių liaudies dainynas. T. X: Jaunimo dainos. Meilės dainos. 1 / parengė N. Laurinkienė; melod. parengė Ž. Ramoškaitė; tomo red. kol.: L. Sauka (vyr. red.), Br. Stundžienė, V. Juodpusis, K. Aleksynas. – Vilnius: Vaga, 1995. – 548 p. – ISBN 9986-513-06-5

 
Tome skelbiamos jaunimo ir meilės dainos. Tai kaimo jaunuomenės gyvenimą atspindinti poezija. Joje raiškiai perteikiamas jauno žmogaus pasaulis – jo aplinka, taip pat ir būsenos, svajonės siekimai. Meilės, jaunimo santykių motyvai pasklidę kone po visą dainuojamąją tautosaką, tačiau labiausiai šie motyvai yra sutelkti jaunimo ir meilės dainose. Čia ir atsiskleidžia visa jų visuma ir įvairovė.
Jaunimo ir meilės dainos yra neapeiginės. Šie žanrai iš esmės yra suformuoti remiantis teminiu principu. Jaunimo dainoms priskiriami kūriniai, kuriuose apdainuojama mergelės ir bernelio gyvenimas tėvų namuose, jų džiaugsmai, nedideli rūpesčiai, švelnūs, nedrąsūs tarpusavio santykiai. Meilės dainose atskleidžiamos jau artimesnio jaunuolių bendravimo peripetijos, perteikiami jų jausmai. Jaunimo ir meilės dainos savo tematika menkai skiriasi.
Tome skelbiamų dainų tematika bei pagrindiniai motyvai aptariami Nijolės Laurinkienės  įvadiniame straipsnyje.
Tome įdėta 506 dainos, iš jų 291 – su melodijomis. Iš jų 159 yra jaunimo dainos, 347 – meilės dainos. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos vokiečių kalba.
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt