LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
IV tomas

Lietuvių liaudies dainynas, t. IV: Vestuvinės dainos, kn. 2: Sutartuvių – jaunojo išleistuvių dainos, parengė B. Kazlauskienė ir B. Stundžienė, melodijas parengė Z. Puteikienė, tomo red. kolegija: Ambr. Jonynas (vyr. red.), L. Sauka (red.), K. Aleksynas (kalbos red.), V. Juodpusis (melodijų red.), Vilnius: Vaga, 1988. – 574 p.

 
Visa tomo medžiaga pagal jos ryšį su vestuvių apeigomis suskirstyta į 4 skyrius. Pirmajame skelbiamos sutartuvių dainos, kuriose vyrauja nuotakos, rūtų vainiko pirkimo,, pasogos derėjimo, dovanų nešimo motyvai, apeiginio aukštinimo momentai. Žiedynų dainose ryškiai skamba žiedo pirkimo, dovanojimo ar jo atsisakymo motyvas. Kvietimo į vestuves motyvas pasitaiko didvakario dainose, paplitusiose tik kai kuriose Lietuvos apylinkėse. Jaunojo išleistuvių dainose, skambėjusiose namiškiams, kaimynams ir draugams susirinkus išlydėti jaunikį, ryškūs atsisveikinimo su jaunyste, laisve, raginimo ruoštis į kelią motyvai.
Vestuvių papročiai nuo sutartuvių iki jaunojo išleistuvių ir šias apeigas lydėjusių dainų turinys bei pagrindiniai motyvai aptariami Leonardo Saukos įvadiniame straipsnyje. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos rusų ir vokiečių kalbomis. Tome skelbiamos 383 dainos, kurių 247 – su melodijomis.
Lietuvių vestuvinių dainų skelbiama II, V, VIII, XI tomuose.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt