LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
XX tomas

Lietuvių liaudies dainynas, t. XX: Kalendorinių apeigų dainos, kn. 1: Advento-Kalėdų dainos, parengė J. Ūsaitytė, melodijas parengė A. Žičkienė, tomo red. kolegija: B. Stundžienė (vyr. red.), K. Aleksynas (kalbos red.), Ž. Ramoškaitė (melodijų red.), Vilnius: LLTI, 2007. – 752 p. – ISBN 978-9955-698-71-5 (20), ISBN 9986-513-07-3.

 
Tome skelbiamos advento-Kalėdų dainos, priskiriamos kalendorinių apeigų žanrinei grupei. Knygoje dainos suskirstytos į tris skyrius. Pirmasis apima dainas, kurios nebuvo tiesiogiai susijusios su konkrečiomis apeigomis, o tik lydėjo žiemos šventinį laikotarpį. Jose plėtojami vaikinų ir merginų susitikimo, ieškojimo, rinkimosi, dovanų siuntimo motyvai, apdainuojama ištekėjusios moters dalia. Antrame tomo skyriuje publikuojamos advento-Kalėdų žaidimų dainos. Nesudėtingų choreografinių arba vaidybinių judesių lydimose dainose vyrauja gaudymo, vijimo, vadavimo, išsipirkimo, apdovanojimo vaizdai. Žaidimų dainose išryškėja humoristiniai vaikinų ir merginų varžymosi, šaunumo demonstravimo motyvai, išlieka populiari gyvenimo draugo pasirinkimo, piršimosi tema. Tomas baigiamaskalėdotojų dainomis. Kai kuriose jų pastebima ryškesnė apeiginė, maginė paskirtis, tiesiogiai atsispindi pačios kalėdojimo apeigos: apdainuojamas namų lankymas, šeimininkų aukštinimas, dovanų rinkimas, vaišinimasis. Kitos kalėdotojų dainos išsiskiria fantastiniais, mitologiniais įvaizdžiais, jose simboliškai perteikiamas vestuvinis turinys.
Kalendorinių žiemos apeigų ir švenčių dainos tome aptariamos dviejuose įvadiniuose straipsniuose: Jurgita Ūsaitytė pristato advento-kalėdų dainų turinį, funkcionavimo ypatumus, apeigiškumą, Aušra Žičkienė – analizuoja jų melodikos ypatumus ir raidos tendencijas. Knygoje skelbiamos 402 dainos, iš kurių 321 – su melodijomis, taip pat 101 papildoma melodija, taip pat pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos anglų ir vokiečių kalbomis.
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt