LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
XVIII tomas

Lietuvių liaudies dainynas. T. XVIII: Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 4 / red. komis.: Leonardas Sauka (pirm.) ... [et al.]; parengė Vita Ivanauskaitė; melodijas parengė Aušra Žičkienė; tomo red. koleg.: Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2004. – 573, [3] p.: gaid. + 2 garso diskai (CD) [35 įrašai / įrašus atrinko Aušra Žičkienė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas]. – Santr. angl., vok. – R-klės: p. 495–517. – Žodynėlis: p. 518–521. – ISBN 9955-475-87-0

 
Tome publikuojamos dainos, susijusios su įvairiais XX a. pirmosios pusės Lietuvos istorijos bei visuomenės gyvavimo momentais. Atsižvelgiant į chronologiją bei kūrinių tematiką, dainos šiame leidinyje suskirstyros į keturis skyrius: Nepriklausomybės kovos; Žygio dainos; Vilniaus vadavimo dainos; Dainos apie Darių ir Girėną. Skelbiama medžiaga priklauso vėlyvųjų dainų sluoksniui. Ji atspindi intensyvią folklorinės tradicijos kaitą, kurią didele dalimi lėmė ypač stipri rašytinės kultūros įtaka. Nemaža dalis XX a. pirmojoje pusėje atsiradusių liaudies dainų sukurtos veikiant populiarių poetų kūrybai. Nauji, aktualūs partiotiniai motyvai derinami su senųjų liaudies dainų vaizdais. Iš esmės šiai problematikai knygoje skirtas ir Vitos Ivanauskaitės įvadinis straipsnis.
Knygoje skelbiama 391 daina, iš jų 271 – su melodijomis, taip pat 10 papildomų melodijų. Kartu su tomu išleista kompaktinė plokštelė su 35 autentiškais dainų garso įrašais. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos anglų ir vokiečių kalba.
Lietuvių karinių-istorinių dainų dar skelbiama III, IX, XVII, XIX, XXI tomuose.
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt