LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
I tomas

Lietuvių liaudies dainynas,t. 1: Vaikų dainos, parengė P. Jokimaitienė, melodijas parengė Z. Puteikienė, tomo red. kolegija: Ambr. Jonynas (vyr. red.), K. Aleksynas (kalbos red.), D. Kuzinienė (melodijų red.), L. Sauka, Vilnius: Vaga, 1980. – 759 p.

 
Tai pirmoji serijinio leidinio Lietuvių liaudies dainynas knyga. Vaikų dainos yra arba suaugusiųjų kurtos vaikams, arba pačių vaikų kūryba. Šias dainas atlieka ir suaugusieji, ir vaikai. Joms ypač būdinga improvizacijos gausa, vaizduotės dėka ištrinama riba tarp tikrovės ir iliuzijos. Tome skelbiamos dainos sugrupuotos į 5 stambius skyrius. Pirmame skyriuje skelbiamos lopšinės – trumpos dainelės, skirtos kūdikiams užmigdyti, nuraminti. Antrasis skyrius apima žaidinimus – mažus sinkretinius kūrinėlius, kuriais suaugusieji maldydavo, linksmindavo vaikščioti ir kalbėti bepradedančius vaikus. Trečiąjį skyrių sudaro gyvūnijos apdainavimai. Šias nevienalytės kilmės, turinio ir stiliaus dainas jungia personažai – gyvuliai ir paukščiai, kurie apdainuojami išryškinant būdingas gamtines savybes arba jų įasmenintais paveikslais vaizduojant kaimo žmonių buitį. Gyvūnijos apdainavimams artimos formulinės dainos, ryškiai besiskiriančios ypatinga kompozicine struktūra. Pagal formulių pobūdį skiriamos grandininės ir kumuliatyvinės dainos skelbiamos ketvirtame knygos skyriuje. Tomo pabaigoje publikuojami erzinimai – įvairaus amžiaus vaikų kūryba, atsiradusi iš noro išjuokti vaikų ydas, pasišaipyti iš vardų, paerzinti gyvūnus. Įvadiniame straipsnyje Pranė Jokimaitienė pateikia vaikų dainų rinkimo, publikavimo, sisteminimo istoriją, apžvelgia dainų žanrinius, stilistinius ir turinio ypatumus. Tome įdėta 1000 tekstų ir 336 melodijos.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt