LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
XXI tomas

Lietuvių liaudies dainynas. T. XXI : Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 6: Partizanų dainos / parengė Kostas Aleksynas; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė ; [tomo redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius : LLTI, 2009. – 801 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [29  dainų įrašai / įrašus atrinko Živilė Ramoškaitė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas]. – Santr. angl., vok. – Rodyklės, p. 685-707. – ISBN 978-609-425-015-6

 
Dvidešimt pirmuoju „Lietuvių liaudies dainyno“ tomu baigiamos skelbti karinės-istorinės dainos. Ši, šeštoji jų knyga skirta dainoms, sukurtoms po Tarybų Sąjungos – Vokietijos karo Lietuvoje įkandin sekusio partizaninio karo metais ginkluoto pasipriešinimo dalyvių, taip pat apie juos. Jos radosi ir intensyviai gyvavo ištisą dešimtmetį – deja, slapčia, nes už jas grėsė ilgi kalėjimo bei lagerių metai, o neretai – ir mirtis. Kone pusšimtį po to laikytos pasyvioje atmintyje ir giliai slepiamuose sąsiuviniuose ar lapeliuose, jos iš naujo, kiek įstengta, prisimintos atgavus Lietuvos nepriklausomybę. Tada jomis iš naujo susidomėta, imta jas rinkti, kad būtų įamžintas šis svarbus ir turtingas naujosios liaudies poetinės kūrybos klodas.
Partizanų dainos tome skelbiamos suskirtytos į 8 teminius poskyrius. Pastarieji išskirti kiek sąlygiškai, nors jais siekta kuo adekvačiau parodyti partizaninio judėjimo istorinę realybę.
Tomo medžiaga pristatoma dviejuose įvadiniuose straipsniuose: Kostas Aleksynas aptaria istorines paskatas rastis partizanų dainoms, jų turinį, plitimo bei gyvavimo specifiką, o Živilė Ramoškaitė rašo apie šių dainų melodijų kilmę ir melodikos ypatumus.
Knygoje skelbiama 520 dainų, iš jų 310 – su melodijomis. Kartu su tomu išleista kompaktinė plokštelė su 24 autentiškais dainų garso įrašais. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos anglų ir vokiečių kalba.
Lietuvių karinių-istorinių dainų dar skelbiama III, IX, XVII, XVIII, XIX tomuose.
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt