LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
VIII tomas

Lietuvių liaudies dainynas, t. VIII: Vestuvinės dainos, kn. 4: Jaunosios ieškojimo – išvažiavimo į jungtuves dainos, parengė B. Kazlauskienė, melodijas parengė Z. Ramoškaitė, tomo red. kolegija: L. Sauka (vyr. red.), A. Vidugiris (kalbos red.), Z. Puteikienė (melodijų red.), K. Aleksynas (red.), Vilnius: LLTI, 1994. – 629 p. – ISBN 9986-513-02-2.

 
Tomo medžiaga atspindi gausias pirmosios vestuvių dienos ryto apeigas bei papročius. Pagal šio vestuvių momento apeiginius etapus, skelbiamos dainos suskirstytos į 7 skyrius. Jaunosios ieškojimo dainos yra susijusios su papročiu slėpti nuotaką. Šioms dainoms būdingi padarytos žalos ir atlyginimo motyvai, mįslių minimo, kuriuo patikrinimą jaunųjų išmintis, sumanumas, motyvas. Pasėdo epizodui priskiriamos dainos pasižymi pakilia nuotaika, jaunavedžių aukštinimo tendencijomis. Po pasėdo, taip pat ir kitais vestuvių momentai, būdavo šokama. Dainos šokant išsiskiria trankumu, komiškumu, nors pasitaiko ir jaunosios lyrinių išgyvenimų. Nedaug užrašyta su reikšmingu vestuvių ceremonijų aktu – vainiko įteikimu susijusių dainų. Ryškiausias jų bruožas – vainiko įteikimo momento poetizavimas. Paprotį nuotakai verkti ištekant remia jaunosios graudinimo dainos. Graudulį nuotakai siekiama sukelti palyginant jos gyvenimą tėvų ir vyro šeimoje. Ypatingas dėmesys skiriamas jaunajai ar jaunikiui našlaičiams, pabrėžiamas jų išskirtinumas, artimiausių žmonių nebuvimas, įtraukiami mirusiųjų pasaulio vaizdai. Atsisveikinimo dainose atsispindi vaikščiojimo apie stalą ir nusilenkimo apeiginiai veiksmai. Išvažiavimo į jungtuves dainose primenama laukianti kelionė ir apeigos bažnyčioje, raginama atsisveikinti su kiekvienu šeimos nariu, raminama verkianti mergelė.
Dainų turinys ir jas lydėjęs apeiginis kontekstas pristatomas Leonardo Saukos įvadiniame straipsnyje „Nuo paslėptos nuotakos ieškojimo iki išvažiavimo į jungtuves“. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos vokiečių kalba. Tome skelbiamos 505 dainos, kurių 319 su melodijomis.
Lietuvių vestuvinių dainų skelbiama II, IV, V, XI tomuose.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt