LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
XIX tomas

Lietuvių liaudies dainynas. T. XIX: Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 5: Antrojo pasaulinio karo ir pokario dainos / parengė Kostas Aleksynas; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; tomo red. koleg.: Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]; red. komis.: Leonardas Sauka (pirm.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2005. – 660 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [24 įrašai; 59 min., 12 s. / įrašus atrinko Živilė Ramoškaitė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas]. – Santr. angl., vok. – R-klės: p. 569-590. – ISBN 9955-698-11-X

 
Penktoji karinių-istorinių dainų knyga apima Antrojo pasaulinio karo ir pokario dainas (išskyrus pasrtizanų dainas; jų žr. t. XXI). Jos atspindi šiurpias patirtis, kurias atnešė sovietinė ir nacistinė okupacijos, taip pat kone dešimtmetį trukęs pokario stalininis totalitarinis režimas. Tome pateikiamos tuo metu atsiradusios istorinius įvykius ir visuomenės gyvenimą atspindinčios, prieš pavergėjus nukreiptos, taip pat tremtinių ir politinių kalinių dainos.
Šių dainų radimosi, gyvavimo ypatumus, ryškesnius turinio aspektus įvadiniame straipsnyje aptaria Kostas Aleksynas. Živilė Ramoškaitė antrame įvadiniame straipsnyje analizuoja šių dainų melodiką lietuvių muzikinės tradicijos kontekste.
Knygoje skelbiama 410 dainų, iš jų 268 – su melodijomis. Kartu su tomu išleista kompaktinė plokštelė su 29 autentiškais dainų garso įrašais. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos anglų ir vokiečių kalba.
Lietuvių karinių-istorinių dainų dar skelbiama III, IX, XVII, XVIII, XXI tomuose.
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt