LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
XII tomas

Lietuvių liaudies dainynas, t. XII: Darbo dainos, kn. 2: Laukų ir namų darbų dainos, parengė V. Misevičienė, melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė, tomo red. kolegija: L. Sauka (vyr. red.), K. Aleksynas (kalbos red.), Ž. Ramoškaitė (melodijų red.), Vilnius: LLTI, 1997. – 686 p. – ISBN 9986-513-23-5, ISBN 9986-513-07-3.

 
Tome skelbiamos dainos, lydėjusios įvairius sodiečių ūkio darbus. Vienos iš jų dainuotos dirbant laukuose (arimo, šienapjūtės, linų darbų dainos). Kitos – namų darbų (malimo, verpimo, audimo) arba buities darbų (skalbimo) dainos. Vienos dainos yra glaudžiai susijusios su darbu, kitos tiesiogiai prie darbo proceso nesiderina, bet savitai prie jo prisišlieja: atliekamos susiklosčius tam tikrai situacijai, pavyzdžiui, susiėjus, poilsio valandėlėmis, pabaigus darbą ir pan.
Šių dainų turinys, jų santykis su apdainuojamu darbu, buitinis kontekstas aptariamas Vandos Misevičienės įvadiniame straipsnyje. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos vokiečių kalba. Tome skelbiamos 538 dainos, iš jų 352 – su melodijomis.
Lietuvių javapjūtės darbo dainos skelbiamos VI tome.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt