LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
XXII tomas

Lietuvių liaudies dainynas. T. XXII: Vestuvinės dainos. [Kn.] 6: Kraičio išvežimo dainos. Išvažiavimo pas jaunąjį dainos / parengė Kostas Aleksynas, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Jurgita Ūsaitytė; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; tomo redakcinė kolegija: Vilma Daugirdaitė (vyr. red.), Kostas Aleksynas (kalbos red.), Aušra Žičkienė (melodijų red.); redakcinė komisija: Bronė Stundžienė (pirm.) … [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2019. – 536 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [37 dainų įrašai / įrašus atrinko Živilė Ramoškaitė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas]. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-281-5

 

Tome skelbiamos dviejų teminių-funkcinių vestuvių dainų grupių – kraičio išvežimo ir išvažiavimo pas jaunąjį – dainos, kuriose įvairiai plėtojamos kraičio ruošimo, išgabenimo į vyro namus, nuotakos atsiskyrimo nuo šeimos ir namų temos. Konkrečios vestuvių apeigos, etnografinis kontekstas ir su jais susiję dainų poetiniai vaizdai aptariami Jurgitos Ūsaitytės įvadiniame straipsnyje.

Tome publikuojamos 357 dainos, iš jų 241 – su melodijomis, taip pat 54 papildomos melodijos. Kartu su knyga išleista kompaktinė plokštelė su 37 autentiškais dainų garso įrašais. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos anglų ir vokiečių kalba. 

Lietuvių vestuvinių dainų dar skelbiama II, IV, V, VIII, XI, XXIII tomuose.

 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt