LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
XIII tomas

Lietuvių liaudies dainynas, t. XIII: Šeimos dainos, kn. 2, parengė L. Sauka, melodijas parengė V. Juodpusis, tomo red. kolegija: K. Aleksynas (kalbos ir vyr. red.), Ž. Ramoškaitė (melodijų red.), L. Sauka (red.), Vilnius: LLTI, 1998. – 676 p. – ISBN 9986-513-42-1(13), ISBN 9986-513-07-3.

 
Tome skelbiamos dainos šeimos dainos marčios gyvenimo tematika. Moters pasaulis čia atsiskleidžia apibrėžtu aspektu: dominuoja ištekėjusios moters paveikslas, jos vargai. Viena iš pagrindinių marčios nelaimės priežasčių dainose yra blogas (girtuoklis, neištikimas) vyras. Dainose mėgstama lyginti moters grožį, jos išgyvenimus, būseną iki vedybų ir po jų. Tomo dainų turinys, jų poetinis pasaulis aptartas Leonardo Saukos įvadiniame straipsnyje. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos vokiečių kalba. Tome skelbiama 560 dainų tekstų ir 367 melodijos.
Šeimos dainų dar skelbiama VII ir XIV tomuose.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt