LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
III tomas

Lietuvių liaudies dainynas. T. III: Karinės-istorinės dainos. 1 / LTSR MA LKLI; parengė P. Jokimaitienė; melod. parengė Z. Puteikienė; tomo red. kol.: Ambr. Jonynas (vyr. red.), K. Aleksynas, V. Juodpusis, L. Sauka. – Vilnius: Vaga, 1985. – 955 p.

 
Trečiajame „Lietuvių liaudies dainyno“ tome skelbiamos feodalizmo laikotarpio karinės-istorinės dainos, atspindinčios karus su lietuvių tautos priešais ir vaizduojančios įvairius kario gyvenimo momentus: kario išvykimą, žuvimą, mūšį, nelaisvę, grįžimą. Įvadiniame straipsnyje Pranė Jokimaitienė pateikia karinių-istorinių dainų rinkimo, publikavimo, sisteminimo istoriją, aptaria publikuojamų dainų temas ir būdingiausius motyvus. Tome įdėtos 703 dainos ir 410 melodijų.
Lietuvių karinių-istorinių dainų dar skelbiama IX, XVII, XVIII, XIX, XXI tomuose.
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt