LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
V tomas

Lietuvių liaudies dainynas, t. V: Vestuvinės dainos, kn. 3: Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos, parengė B. Kazlauskienė, melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė, tomo red. kolegija: Ambr. Jonynas (vyr. red.), L. Sauka (red.), K. Aleksynas (kalbos red.), V. Juodpusis, Z. Puteikienė (melodijų red.), Vilnius: Vaga, 1989. – 670 p.

 
Tome skelbiamų dainų tematika ir poetiniai vaizdai glaudžiai susiję su šių vestuvių etapų papročiais bei apeigomis. Leidinio pradžioje publikuojamos mergvakario dainos, kurios dar yra suskirstytos į teminius pogrupius pagal vyraujančius motyvus. Kai kurios mergvakario dainos aiškiai susietos su šio vestuvių momento ceremonijomis: vainiko pynimu, plaukų šukavimu ir pan. Labiau paplitusios platesnio turinio mergvakario dainos. Jose atsiskleidžia nuotakos būsena, liūdesys dėl paliekamų namų, rūtų darželio, paeinančios nerūpestingos jaunystės tėvų namuose. Kitą stambų tomo skyrių sudaro jaunojo sutiktuvių dainos. Jose apdainuojamas jaunojo pulko laukimas, ruošimasis sutiktuvėms, atsispindi apeiginis priešiškumas tarp jaunojo ir jaunosios pusių.
Vestuvių išvakarių nuotakos pusėje, jaunojo sutikimo apeigas ir jas lydėjusių dainų turinys, svarbiausi motyvai aptariami Leonardo Saukos įvadiniame straipsnyje. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos rusų ir vokiečių kalbomis. Tome skelbiamos 505 dainos, kurių 365 su melodijomis.
Lietuvių vestuvinių dainų skelbiama II, IV, VIII, XI tomuose.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt