LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
XXIII tomas

Lietuvių liaudies dainynas. T.XXIII: Vestuvinės dainos. [Kn.] 7: Išvažiavimo pas jaunąjį dainos / parengė Vilma Daugirdaitė; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; tomo redakcinė kolegija: Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė (vyr. red.), Kostas Aleksynas (kalbos red.), Aušra Žičkienė (melodijų red.); redakcinė komisija: Leonardas Sauka (pirm.) … [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 550 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [27  dainų įrašai / įrašus atrinko Živilė Ramoškaitė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas]. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-071-2

 
Tome skelbiamos išvažiavimo pas jaunąjį dainos, dainuotos išlydint jaunąją į vyro šalį. Šį vestuvių momentą lydėjusiose dainose vyrauja jaunosios apeiginio atsiveikinimo, kelionės motyvai, gausiomis poetinėmis varijacijomis reflektuojantys ištekėjusios moters statuso pasikeitimą. Su konkrečiomis apeigomis, lydėjusiomis jaunosios išsiskyrimą su artimaisiais ir gimtaisiais namais, susiję dainų poetiniai vaizdai aptariami Vilmos Daugirdaitės įvadiniame straipsnyje.
Tome publikuojamos 365 dainos, iš jų 249 – su melodijomis, taip pat 32 papildomos melodijos. Kartu su tomu išleista kompaktinė plokštelė su 27 autentiškais dainų garso įrašais. Leidinyje pateikiamos skelbiamų dainų tipų anotacijos anglų ir vokiečių kalba.
Lietuvių vestuvinių dainų dar skelbiama II, IV, V, VIII, XI tomuose.
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt