LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2016

Sausio 28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyko Daniaus Razausko-Daukinto mokslinės studijos „Visi dievai: „panteono“ sąvokos kilmė, pirminis turinys ir lietuviškas atitikmuo“ (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014) sutiktuvės.
 

Vasario 12 d. Nijolė Andrejevienė apgynė disertaciją „Lietuvos vaikų žaislai XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje“ (Etnologija 07 H). Mokslinė konsultantė – dr. Giedrė Šmitienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07 H).

 

Vasario 25-28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas surengė dvidešimt renginių Vilniaus knygų mugėje.

 

KETVIRTADIENIS, VASARIO 25 D.

 

14:00 konf. salė 5.3 Kristijono Donelaičio Raštų I t. ir Liudviko Rėzos Raštų IV t. (sud. M. Vaicekauskas) pristatymas. Dalyvauja sudarytojas, P. V. Subačius, D. Kuolys, L. Citavičiūtė

15:00 rašytojų kampas Dariaus Barono ir Stepheno C. Rowello knygos „The Conversion of Lithuania“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, V. Savukynas, L. Jovaiša

16:00 konf. salė 5.2 Diskusija „Kam reikia humanitarinių mokslų literatūros vertimų?“. Dalyvauja R. Misiūnas, A. Sverdiolas, G. Žemaitytė, S. Žukas

17:00 konf. salė 5.1 Marcelijaus Martinaičio knygos „Sutartinė“ (sud. A. Rėklaitytė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, A. Bialobžeskis, K. Nastopka, R. Tamošaitis

18:00 konf. salė 5.2 Knygos „Tarp estetikos ir politikos. Lietuvių literatūra sovietmečiu“ (sud. D. Satkauskytė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, R. Kmita, L. Mačianskaitė, K. Nastopka

18:00 konf. salė 5.5 Nijolės Lietuvninkaitės knygos „Skaitantis Vaižgantas“ pristatymas. Dalyvauja autorė, S. Narbutas, D. Kaunas, A. Braziūnienė

 

PENKTADIENIS, VASARIO 26 D.

 

12:00 konf. salė 5.5 Loretos Jakonytės knygos „Šeima sovietmečio lietuvių literatūroje vaikams“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Satkauskytė, K. Urba, G. Vaškelis

13:00 konf. salė 5.2 Knygos „Tėbų romanas“ (serija „Viduramžių biblioteka“) pristatymas. Dalyvauja G. Vaškelis, G. Dručkutė, Ž. Nedzinskaitė, S. Narbutas

13:00 konf. salė 5.3 Knygos „Jurgio Baltrušaičio laiškai“ (sud. G. Mikelaitis, J. Cymbal, N. Kotreliov) pristatymas. Dalyvauja sudarytojas, M. Kvietkauskas, V. Daujotytė, J. Snežko

16:00 konf. salė 5.5 Dainiaus Razausko monografijos „Maironis – praamžės tradicijos dainius“ pristatymas. Dalyvauja autorius, B. Speičytė, R. Racėnaitė, S. Valentas

18:00 rašytojų kampas Knygos „Maniutės sąsiuviniai“ (sud. S. Matulevičienė, fotografas A. Baltėnas) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, G. Kirdienė

 

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 27 D.

 

11:00 forumas-LRT studija Viktorijos Daujotytės monografijos „Sofija“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Linčiuvienė, A. Martišiūtė, G. Vaškelis. Filmuoja LRT

11:00 rašytojų kampas LLTI premijos laureato paskelbimas ir 2015 metų kūrybiškiausių knygų 12-uko aptarimas. Dalyvauja G. Bernotienė, J. Čerškutė, D. Mitaitė

15:00 rašytojų kampas Salomėjos Nėries knygos „Tolimas sapnas“ (serija „Gyvoji poezija“ + cd; sud. M. Kvietkauskas) pristatymas. Dalyvauja V. Daujotytė, V. Gasiliūnas, J. Vilūnaitė

16:00 konf. salė 5.2 Solveigos Daugirdaitės knygos „Švystelėjo kaip meteoras. 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u“ pristatymas. Dalyvauja autorė, N. Kašelionienė, D. Vaitiekūnas

19:00 rašytojų kampas Diskusija „Vertimo kryžkelės: žydų kultūros tekstų kelias pas lietuvių skaitytoją“. Dalyvauja L. Finberg, O. Lempert, M. Kvietkauskas, K. Gudelytė. Moderuoja D. Puslys

20:00 literatų svetainė Literatūrinis protmūšis. Dalyvauja garsių rašytojų ir mugės lankytojų komandos. Išankstinė registracija stende 3.15

 

SEKMADIENIS, VASARIO 28 D.

 

11:00 konf. salė 5.5 Knygos „Vilką minim, vilkas čia: lietuvių situaciniai posakiai“ (sud. Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė) pristatymas. Dalyvauja R. Kašėtienė, G. Kadžytė, L. Kudirkienė, B. Jasiūnaitė

12:00 konf. salė 5.1 Knygos „XIX a. poetai Žemaičių ir Lietuvos“ (serija „Gyvoji poezija“ + cd; sud. B. Speičytė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, S. Narbutas, A. Latėnas, V. Rumšas

13:00 konf. salė 5.1 Animuotų lietuvių liaudies dainų projekto „Tilidūda“ vaikams pristatymas. Dalyvauja A. Smilgevičiūtė, R. Radzevičius, UAB „Indeform“

 

Kovo 2 d. Italijos Respublikos Prezidentas Sergio Mattarella antrojo laipsnio Italijos žvaigždės ordinu už kultūrinių ir akademinių mainų skatinimą tarp dviejų šalių apdovanojo Vilniaus universiteto Senato pirmininkę, Filologijos fakulteto profesorę Dainorą Pociūtę-Abukevičienę. Tai pirmasis tokio aukšto rango įvertinimas VU mokslininkui, - pranešama Vilniaus universiteto naujienoje Už nutiestus mokslinius ir kultūrinius tiltus – Italijos Prezidento apdovanojimas.

 

Kovo 4 d. įvyko Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto surengta nacionalinė mokslinė konferencija „Nesenstantis Balio Sruogos modernumas“, skirta Balio Sruogos 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencijos programa

 

Kovo 5–6 d. Molėtų r., Sanklodiškių k. vyko X Prigimtinės kultūros seminaras „Girdi, kaip šakom šnibžda medžių kalba šventa? Šventumo pajauta ir išraiška“. Seminarą surengė Prigimtinės kultūros institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos insitutas ir Lietuvos etnokosmologijos muziejus. Seminaro programą ir daugiau žinių rasite adresu http://prigimtine.lt/lt/seminarai/

 

Kovo 8 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įteikta LLTI premija už kūrybiškiausią 2015 metais išleistą knygą – dailėtyrininko, poeto Alfonso Andriuškevičiaus eilėraščių knygą „Beveik visi eilėraščiai“ (leidykla „Apostrofa“). Dalyvavo premijos laureatas Alfonsas Andriuškevičius, LR švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, LLTI direktorius Mindaugas Kvietkauskas, „BOD group“ direktorius Rimgaudas Kalvaitis, prof. Kęstutis Nastopka, doc. dr. Dalia Satkauskytė, kritikė Elžbieta Banytė, leidyklos „Apostrofa“ vadovė Giedrė Kadžiulytė.

 

Kovo 15 d. įvyko Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojų visuotinis susirinkimas, kuriame aptarti šie klausimai: mokslininkų atlyginimas (ypač jaunųjų), darbo krūvis, mokslinės produkcijos vertinimo kriterijai, mokslo ir mokslo populiarinimo programos, paveldo išsaugojimas ir skaitmeninimas; instituto ateitis.

 
Kovo 16 d. M. K. Čiurlionio namai (Savičiaus g. 11) pakvietė į profesorės Viktorijos Daujotytės knygos „Sofija“, kurią išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, sutiktuves. Sutiktuvėse dalyvavo knygos autorė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius dr. Mindaugas Kvietkauskas, Leidybos skyriaus vadovas Gytis Vaškelis, Čiurlionių dukraitė Dalia Palukaitienė. Moderavo dr. Nida Gaidauskienė, pažinties su Sofija laikotarpio M. K. Čiurlionio fortepijoninius kūrinius atliko prof. Rokas Zubovas.  

 

 Balandžio 5 d. M. K. Čiurlionio dailės muziejus surengė profesorės Viktorijos Daujotytės knygos „Sofija“, kurią išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, sutiktuves. Dalyvavo knygos autorė Viktorija Daujotytė, Čiurlionių dukraitė Dalia Palukaitienė, redaktorė Erika Malažinskaitė, renginį moderavo Gytis Vaškelis, pažinties su Sofija laikotarpio M. K. Čiurlionio fortepijoninius kūrinius atliko prof. Rokas Zubovas. 

 

Balandžio 8 d. įvyko mokslinė konferencija „Augalai baltų religijoje ir mitologijoje“ (IX Norberto Vėliaus skaitymai)

Konferencijos programa (atsisiųsti) 

Konferencijos pranešimų tezės (atsisiųsti) 

 

Balandžio 15 d. įvyko mokslinis seminaras iš ciklo „Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita“. Pranešimą „Maironio Pavasario balsai: poezijos rinkinys kaip žanras“ skaitė dr. Brigita Speičytė.

 
Balandžio 20 d. įvyko mokslinė konferencija „Mažosios Lietuvos kunigas, filologas, istorikas: Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų“. Konferencijos programa (atsisiųsti)

 

Balandžio 21 d. Tautosakos archyvo skaitykloje įvyko šeštasis liaudiškam pamaldumui skirtas seminaras  „Rūpintojėlis: nuo liaudiško pamaldumo iki tautinės simbolikos“, kuriame dalyvavo menotyrininkė dr. GABIJA SURDOKAITĖ-VITIENĖ, etnologė dr. SKAIDRĖ URBONIENĖ, tautosakininkė dr. RADVILĖ RACĖNAITĖ, literatūrologas dr. EUGENIJUS ŽMUIDA. Moderatorius etnologas prof. dr. JONAS MARDOSA. Buvo žiūrimos ištraukos iš režisieriaus ir operatoriaus JUSTINO LINGIO sukurtų dokumentinių filmų.

 

Balandžio 22 d. įvyko mokslinis seminaras iš ciklo „Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita“. Pranešimą „Atgimimo pranašas, arba Maironio kanonizacija Lietuvos respublikoje (1918-1940)“ skaitė Viktorija Šeina.

 

Balandžio 23-24 d. antrasis „Open House Vilnius“ - atviros architektūros savaitgalis vėl pakvietė miestiečius ir miesto svečius pažinti išskirtinę Vilniaus architektūrą. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas šiemet dalyvavo renginyje. Daugiau informacijos: http://www.openhousevilnius.lt/

 

Gegužės  4 d.  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyrius surengė sovietmečio seminarą „Iki Miłoszo. Tomo Venclovos ir kitų „Vilniaus polonofilų“ ryšiai su Lenkija ( XX a. 7–8  dešimtmečiai). Pranešėja – Jogailaičių universiteto Lietuvos kultūros centro (Krokuva, Lenkija) vadovė dr. Beata Kalęba.

 

Gegužės 7 d., švenčiant Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Vileišių rūmuose vyko Marcelijaus Martinaičio poezijos skaitymai. Šis renginys - akcijos „Lietuva skaito!“ dalis. Programa.

 

Gegužės 19 d. LLTI Tautosakos archyvo skyrius pakvietė į  septintą liaudiškam pamaldumui skirtą seminarą „Religinė simbolika senuosiuose lietuvių kryžiuose“. Pranešėja: VDA dėstytoja, menotyrininkė dr. Jolanta Zabulytė.

 

Gegužės 20 d.  įvyko mokslinė konferencija „VI doktorantų agora: idėjų archeologija“, kurią surengė  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir VU Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro doktorantai. Konferencijos programa (atsisiųsti). Pranešimų tezės (atsisiųsti).

 

Birželio 1-3 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Tartu universiteto Estų ir lyginamosios tautosakos katedra ir Lietuvos liaudies kultūros centras surengė tarptautinę jaunųjų folkloristų konferenciją „Us and Them: Exploring the Margins“. Konferencijos programa. Konferencijos tezės.

 

Birželio 8 d.  LLTI Šiuolaikinės literatūros skyrius pakvietė į mokslinę konferenciją „Žalias laiko Vingis: Juozui Apučiui – 80“. Konferencijos programa.

 

Birželio 15-16 d. Kaune ir Vilniuje vyko kultūros vakarai „Jurgio Baltrušaičio pokalbių vainikai“ ir knygos „Jurgis Baltrušaitis. Laiškai" sutiktuvės.

 

Birželio 21 d. įvyko mokslinis seminaras iš ciklo „Maironis ir jo epocha“. Pranešimą „Maironis ir politinis Lietuvos atgimimas“ skaitė dr. Manfredas Žvirgždas.

 

Birželio 30liepos 3 d. Rumšiškėse,  Lietuvių liaudies buities muziejuje įvyko 11-asis prigimtinės kultūros seminaras „Prigimtinė kultūra ir laisvė“, rengiamas Prigimtinės kultūros instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Lietuvos liaudies buities muziejaus. Programa.

 

Liepos 5 d. Akvilė Šimėnienė apgynė disertaciją „B. Ciplijauskaitės literatūrologijos paradigmos“ (Filologija 04 H). Mokslinis vadovas doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas (LLTI).

 

Liepos 26-28 d. netoli Jašiūnų Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas surengė akademinį vasaros seminarą „Literatūros salos 2016“ . Programa.

 

Rugsėjo  8 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute viešas paskaitas skaitė Viktorija Šeina, „Nematomos rankos fenomenas: metodologinė kanono tyrimų problemika“; Solveiga Daugirdaitė, „XX a. 7-ojo dešimtmečio TSRS: žvilgsnis iš šalies” (Simone de Beauvoir Viską apsvarsčius).
 
Rugsėjo 9 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Didžiojoje salėje Lina Leparskienė apsigynė dsiretaciją „Trakų lokalinio pasaulio refleksijos žmonių pasakojimuose“ humanitarinių mokslų srities, filologijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsniui gauti.
 
Rugsėjo 20-21 d. vyko etnologijos doktorantų simpoziumas. Programa ir pranešėjų tezės.
 
Rugsėjo 23 d. Aistė Kučinskienė apsigynė disertaciją humanitarinių mokslų srities, filologijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsniui gauti, kurios tema „Juozo Tumo-Vaižganto epistolinis diskursas“. 
 
Rugsėjo 27 d. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino per. 3, Vilnius) vyko lietuvių situacinių posakių rinkinio „Vilką minim, vilkas čia“ sutiktuvės.
 
Spalio 17-22 d. įvyko tradicinė Tautosakos savaitė.
 
Spalio  28 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Naujausi baltų religijos, mitologijos ir folkloro tyrimai“. Programa.
 
Spalio 28 d. V. Kudirkos aikštėje Vilniuje surengtas mokslininkų piketas, kurį inicijavo LLTI darbuotojų profesinės sąjunga.
 
Lapkričio 17 d. vyko nominacijos „Tautosakos medus 2016“ laureato prof. dr. Rimanto Sliužinsko paskaita „Baltų ir slavų muzikinio folkloro tyrimai: jungtinių ekspedicijų video įrašų pristatymas“.
 
Lapkričio 17 d. vyko mokslinė konferencija „Jėzuitų kolegijos ir Lietuvos kultūra: Kražių kolegijai – 400 metų“. Programa.
 
Lapkričio 24 d. valstybinė Jono Basanavičiaus premija skirta Dainiui Razauskui už reikšmingus mokslinius baltų pasaulėvaizdžio tyrinėjimus, įtaigią ir telkiančią tautos vertybių sklaidą, pranešė Vyriausybė.
 
Lapkričio 25 d. įvyko mokslinė konferencija Orientaciniai žaidimai kintančiuose literatūros lai(u)kuose: lietuvių literatūros kritikos dabartis, istorija ir teorija“. Programa.
 
Lapkričio 25 d. Vytauto Kubiliaus vardo premija įteikta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyriausiajai mokslo darbuotojai dr. Solveigai Daugirdaitei. Premija įvertinta literatūrologės studija „Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre`u“ bei literatūros ir kultūros tekstai, svarstantys aktualius literatūros recepcijos,  funkcionavimo sociume klausimus.
 
Gruodžio 12 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriui doc. dr. Mindaugui Kvietkauskui įteikta Bronio Savukyno premija.
 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt