LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2023
Sausio 25 d. vyko Doktorantūros komiteto posėdis.
Sausio 25 d. vyko naujų Gedimino laiškų pristatymas Valdovų rūmuose. 
Sausio 25 d. spaustuvėje Petro ofsetas prasidėjo „Auszros“ reprinto spausdinimo darbai. Susipažinti su knygos gimimo procesu atvyko Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Prezidentūros Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė Jolanta Karpavičienė, mecenatas, PK fondo direktorius dr. Pranas Kiznis, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, LLTI Leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis, spaustuvės vadovė Kamilė Kalibataitė. Nuotraukas galima peržiūrėti čia.
Sausio 26 d. institute lankėsi Ministrės Pirmininkės patarėja kultūros klausimais Gabrielė Žaidytė ir patarėjas strateginio planavimo, viešojo administravimo, reformų ir pokyčių vykdymo klausimais Darius Žeruolis. 
Sausio 26 d. vyko XXIV Senosios literatūros seminaras „Spaustuvių miestas: Vilniui 700“. Dalyvavo prelegentai dr. Ina Kažuro, dr. Veronika Girininkaitė ir Mindaugas Marazas (Vilniaus universiteto biblioteka). Vaizdo įrašą galima peržiūrėti čia.
Vasario 9–10 d. Brno (Čekijoje) vyko tarptautinis akademinis seminaras „Baltistų agora: vertimas ir tarpkultūrinė komunikacija“. Jį organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas drauge su Brno Masaryko universiteto Baltistikos centru. Daugiau informacijos čia.
Vasario 14 d. LLTI Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslininkai surengė diskusiją apie 2022 m. pasirodžiusias lietuvių autorių knygas, kurią, kaip visuomet, užbaigė kūrybiškiausių knygų dvyliktuko sudarymas. Daugiau informacijos čia.
Vasario 15 d. Lazdijuose vyko mokslinė konferecija, skirta rašytojos Bitės Vilimaitės 80-mečiui. Konferenciją organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Komunikacijos centru ,,Kalba. Knyga. Kūryba" ir Lazdijų rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Konferencijos programą rasite čia
Vasario 16 d. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre vyks Mariaus Jonučio kūrybos darbų parodos ir pasakų knygos „Dangus griūva“ pristatymas.
Vasario 23–26 d. vyko Vilniaus knygų mugė. LLTI renginių VKM programą galima rasti čia.
Vasario 28 d. vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Pranešimą Mitinės ribos samprata lietuvių liaudies medicinoje: keli vaikų ligų atvejai skaitė LLTI Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Vita Džekčioriūtė. 
Kovo 10 d. vyko Kovo 11-ajai paminėti skirtas renginys, kurio metu įteikta LLTI premija laureatei Ramunei Brundzaitei už kūrybiškiausią 2022 m. išleistą kūrinį „Tuščių butelių draugija“. 
Kovo 13 d. vyko LLTI DPS metinis ataskaitinis susirinkimas.
Kovo 14 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis.
Kovo 15 d. vyko Visuotinis LLTI darbuotojų susirinkimas.
Kovo 16 d. vyko seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Dr. Agita Misāne (vyriausioji mokslo darbuotoja, Rygos Stradinio universitetas, Latvija) skaitė pranešimą Death, Dying and Imagined Afterlife in Latvian Traditional and Contemporary Culture. Daugiau informacijos čia.
Kovo 16–17 d. Vytauto Didžiojo universitete (Kaune) vyko tarptautinė konferencija „Baltistika pasaulyje: patirtys, iššūkiai ir ateitis“. Konferencijos programa čia.
Kovo 28 d. vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Pranešimą „Veneros ligos“ XIX a. pab. - XX a. pirmosios pusės Lietuvoje: tautosakoje nutylėta epidemija? skaitė LLTI Tautosakos skyriaus vadovė dr. Asta Skujytė-Razmienė. Seminaro įrašą galima peržiūrėti čia.
Kovo 29 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis.
Balandžio 20–21 d. vyko mokslinė konferencija Prof. Norberto Vėliaus skaitymai (XIV): Apie velnius ir „velniavas“ baltų religijoje ir mitologijoje. Konferencijos programą ir pranešimų temas galite rasti čia ir čia
Balandžio 26 d. vyko XXV Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Ar Vytauto fundacinė privilegija Veliuonos bažnyčiai (1421) yra falsifikatas?“ skaitė Kęstutis Gudmantas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas. 
Gegužės 5 d. vyko tradicinis Klasikos skaitymų renginys Giesmės Gediminui, Vilniui, Rygai ir Klaipėdai, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, Lietuvos sostinės Vilniaus ir Klaipėdos krašto jubiliejiniams metams bei Latvių literatūros metams minėti. Skaitėme Vilniaus ir Rygos pašlovinimo poeziją, atsiliepė Klaipėdos pajūrio balsai. 
Gegužės 9 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis. 
Gegužės 10 d. vyko XXVI Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Atrastas vertime? Viena kankinystė, dvi Bazilijonų menologijaus redakcijos ir dvi Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo (vita) versijos“ skaitė dr. Patrykas Ryczkowskis.
Gegužės 10 d. vyko III-asis seminarų ciklo „Literatūrinės baltistikos dėmenys: sociokultūriniai ir imagologiniai aspektai“ renginys – komparatyvinis seminaras „Latvių poezijos vertimai Henriko Nagio kelyje iš impresionizmo į ekspresionizmą“, kuriame savo tyrimus pristatė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkas dr. Manfredas Žvirgždas.
Gegužės 12 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje LLTI direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė pristatė knygą  „Juozas Vaičkus – lietuviško teatro ir kino spiritus movens“. 
Gegužės 16 d. vyko ukrainiečių folkloro grupės „Namysto“ («Намисто») koncertas – paskaita „UKRAINOS REGIONŲ DAINOS“. Daugiau informacijos čia.
Gegužės 19 d. vyko mokslinė konferencija Išeivijos indėlis į atsikuriančios Lietuvos humanistiką po 1990 m., skirta Ilonos Gražytės-Maziliauskienės (1933-2001) 90 metų sukakčiai paminėti. Programa čia
Gegužės 22 d. vyko Lituanistų sambūrio Visuotinis narių susirinkimas.
Gegužės 22 d. vyko viešas konkurso seminaras. Pranešimą skaitė Senosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Žavinta Sidabraitė, pretenduojanti į Senosios literatūros skyriaus vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybę. Pranešimo tema: „Lituanistinių veikalų leidybos proveržis Prūsijoje XVIII a. pabaigoje. Ką atskleidė archyviniai dokumentai?“.
Gegužės 23 d. vyko Sakytinės tautosakos skyriaus viešas konkurso seminaras. Pranešimą skaitė Sakytinės tautosakos skyriaus l. e. p. jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Salomėja Bandoriūtė-Leikienė, pretenduojanti į Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojo pareigybę. Pranešimo tema: „Humoro dinamika: žanrų kaitos problematika“. 
Gegužės 24 d. vyko XXVI Liaudiškojo pamaldumo seminaras. Pranešimą „Ukrainiečių religinio giedojimo tradicijos transformacija folklorinėje aplinkoje“ skaitė LLTI Tautosakos archyvo vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Halyna Pšeničkina. Diskusiją moderavo dr. Rūta Žarskienė. Daugiau informacijos apie seminarą rasite čia.
Gegužės 29–30 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“, skiriama Vilniaus pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 700 m. jubiliejui. Konferencijos organizatoriai: Vilniaus universitetas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 
Gegužės 31 d. Valdovų rūmų renesansinėje menėje vyko JANO KOCHANOVSKIO knygos „FRASZKI / NIEKAI“ (sudarė, vertė ir parengė Regina Koženiauskienė, iliustravo Marius Jonutis, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) sutiktuvės. Eiles skaitė aktoriai Birutė Mar ir Vladas Bagdonas, koncertavo jungtinis senosios muzikos ansamblis (vadovė Maria Pomienowska). Renginio nuotraukos čia.
Birželio 2 d. vyko Tautosakos archyvo skyriaus viešas konkurso seminaras. Pranešimą skaitė Tautosakos archyvo skyriaus l. e. p. jaunesnioji mokslo darbuotoja Vaiva Aglinskas, pretenduojanti į Tautosakos archyvo skyriaus jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigybę. Pranešimo tema: Namelis kaip iš pasakos: architektūra literatūroje ir tautosakoje. 
Birželio 12 d. vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus posėdis.
Birželio 14 d. vyko XXVII Senosios literatūros seminaras. Pranešimą tema „Abiejų Tautų Respublikos sentikiai kitų krikščionių konfesijų atstovų akimis“ skaitė dr. Nadežda Morozova (Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja). Daugiau informacijos rasite čia.
Birželio 15 d. vyko KAK konkursų posėdis.
Birželio 16 d. vyko Karolinos Bagdonės disertacijos gynimas. Disertacijos tema: „Vakarų literatūros recepcija XX a. II pusės lietuvių poezijoje: atviros tapatybės konstrukcijos“. Mokslinė vadovė – prof. dr. Aušra Jurgutienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, filologija – H004). Disertacija rengta 2017–2022 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba.
Liepos 25–28 d. Trakų rajone vyko XVIII akademinis vasaros seminaras Literatūros salos. Renginio programą galima peržiūrėti čia.
Rugpjūčio 11 d. vyko kursų, skirtų lituanistinių mokyklų mokytojams ir studentantams iš užsienio universitetų, uždarymo renginys. 
Rugpjūčio 21–22 d. Anykščiuose vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Ukraina ir Lietuva: istorijos, kalbos, kultūros ir turizmo paralelės“. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas renginį organizavo drauge su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniu muziejumi. Partneris – Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas.
Rugsėjo 18 d. vyko Moderniosios literatūros skyriaus posėdis.
Rugsėjo 19 d. vyko XXVII Liaudiškojo pamaldumo seminaras. Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Margarita Moisejeva skaitė pranešimą Vilniaus krikščionių ortodoksų (stačiatikių) giedojimo sąsajos su katalikų, graikų katalikų ir protestantų bažnytine muzika. Seminarą moderavo dr. Aušra Žičkienė. 
Rugsėjo 21–22 d. vyko doktorantų simpoziumas, kuriame pranešimus skaitė ir atliktus tyrimus pristatė Jungtinėje LLTI, VU ir LMTA Etnologijos krypties doktorantūroje studijuojantys doktorantai. Renginio programa čia
Rugsėjo 22 d. vyko Jūratės Jasaitytės disertacijos gynimas. Disertacijos tema: „Rainerio Marijos Rilke's kūrybos recepcija lietuvių literatūroje“. Mokslinis vadovas – dr. Manfredas Žvirgždas.
Rugsėjo 25 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute lankėsi Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė su Albanijos mokslininkų delegacija: Albanijos mokslų akademijos prezidentu Skenderiu Gjinušiu (Skënder Gjinushi), akad. Nazimu Gruda (Nazim Gruda), kiti mokslininkai. Buvo aptartos literatūros ir tautosakos tyrinėtojų bendradarbiavimo galimybės.
Rugsėjo 27 d. vyko nuotolinis doktorantūros komiteto stojamasis posėdis.
Rugsėjo 27 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt