LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2023-2024
Sausio 25 d. vyko Doktorantūros komiteto posėdis.
Sausio 25 d. vyko naujų Gedimino laiškų pristatymas Valdovų rūmuose. 
Sausio 25 d. spaustuvėje Petro ofsetas prasidėjo „Auszros“ reprinto spausdinimo darbai. Susipažinti su knygos gimimo procesu atvyko Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Prezidentūros Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė Jolanta Karpavičienė, mecenatas, PK fondo direktorius dr. Pranas Kiznis, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, LLTI Leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis, spaustuvės vadovė Kamilė Kalibataitė. Nuotraukas galima peržiūrėti čia.
Sausio 26 d. institute lankėsi Ministrės Pirmininkės patarėja kultūros klausimais Gabrielė Žaidytė ir patarėjas strateginio planavimo, viešojo administravimo, reformų ir pokyčių vykdymo klausimais Darius Žeruolis. 
Sausio 26 d. vyko XXIV Senosios literatūros seminaras „Spaustuvių miestas: Vilniui 700“. Dalyvavo prelegentai dr. Ina Kažuro, dr. Veronika Girininkaitė ir Mindaugas Marazas (Vilniaus universiteto biblioteka). Vaizdo įrašą galima peržiūrėti čia.
Vasario 9–10 d. Brno (Čekijoje) vyko tarptautinis akademinis seminaras „Baltistų agora: vertimas ir tarpkultūrinė komunikacija“. Jį organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas drauge su Brno Masaryko universiteto Baltistikos centru. Daugiau informacijos čia.
Vasario 14 d. LLTI Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslininkai surengė diskusiją apie 2022 m. pasirodžiusias lietuvių autorių knygas, kurią, kaip visuomet, užbaigė kūrybiškiausių knygų dvyliktuko sudarymas. Daugiau informacijos čia.
Vasario 15 d. Lazdijuose vyko mokslinė konferecija, skirta rašytojos Bitės Vilimaitės 80-mečiui. Konferenciją organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Komunikacijos centru ,,Kalba. Knyga. Kūryba" ir Lazdijų rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Konferencijos programą rasite čia
Vasario 16 d. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre vyks Mariaus Jonučio kūrybos darbų parodos ir pasakų knygos „Dangus griūva“ pristatymas.
Vasario 23–26 d. vyko Vilniaus knygų mugė. LLTI renginių VKM programą galima rasti čia.
Vasario 28 d. vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Pranešimą Mitinės ribos samprata lietuvių liaudies medicinoje: keli vaikų ligų atvejai skaitė LLTI Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Vita Džekčioriūtė. 
Kovo 10 d. vyko Kovo 11-ajai paminėti skirtas renginys, kurio metu įteikta LLTI premija laureatei Ramunei Brundzaitei už kūrybiškiausią 2022 m. išleistą kūrinį „Tuščių butelių draugija“. 
Kovo 13 d. vyko LLTI DPS metinis ataskaitinis susirinkimas.
Kovo 14 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis.
Kovo 15 d. vyko Visuotinis LLTI darbuotojų susirinkimas.
Kovo 16 d. vyko seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Dr. Agita Misāne (vyriausioji mokslo darbuotoja, Rygos Stradinio universitetas, Latvija) skaitė pranešimą Death, Dying and Imagined Afterlife in Latvian Traditional and Contemporary Culture. Daugiau informacijos čia.
Kovo 16–17 d. Vytauto Didžiojo universitete (Kaune) vyko tarptautinė konferencija „Baltistika pasaulyje: patirtys, iššūkiai ir ateitis“. Konferencijos programa čia.
Kovo 28 d. vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Pranešimą „Veneros ligos“ XIX a. pab. - XX a. pirmosios pusės Lietuvoje: tautosakoje nutylėta epidemija? skaitė LLTI Tautosakos skyriaus vadovė dr. Asta Skujytė-Razmienė. Seminaro įrašą galima peržiūrėti čia.
Kovo 29 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis.
Balandžio 20–21 d. vyko mokslinė konferencija Prof. Norberto Vėliaus skaitymai (XIV): Apie velnius ir „velniavas“ baltų religijoje ir mitologijoje. Konferencijos programą ir pranešimų temas galite rasti čia ir čia
Balandžio 26 d. vyko XXV Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Ar Vytauto fundacinė privilegija Veliuonos bažnyčiai (1421) yra falsifikatas?“ skaitė Kęstutis Gudmantas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas. 
Gegužės 5 d. vyko tradicinis Klasikos skaitymų renginys Giesmės Gediminui, Vilniui, Rygai ir Klaipėdai, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, Lietuvos sostinės Vilniaus ir Klaipėdos krašto jubiliejiniams metams bei Latvių literatūros metams minėti. Skaitėme Vilniaus ir Rygos pašlovinimo poeziją, atsiliepė Klaipėdos pajūrio balsai. 
Gegužės 9 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis. 
Gegužės 10 d. vyko XXVI Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Atrastas vertime? Viena kankinystė, dvi Bazilijonų menologijaus redakcijos ir dvi Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo (vita) versijos“ skaitė dr. Patrykas Ryczkowskis.
Gegužės 10 d. vyko III-asis seminarų ciklo „Literatūrinės baltistikos dėmenys: sociokultūriniai ir imagologiniai aspektai“ renginys – komparatyvinis seminaras „Latvių poezijos vertimai Henriko Nagio kelyje iš impresionizmo į ekspresionizmą“, kuriame savo tyrimus pristatė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkas dr. Manfredas Žvirgždas.
Gegužės 12 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje LLTI direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė pristatė knygą  „Juozas Vaičkus – lietuviško teatro ir kino spiritus movens“. 
Gegužės 16 d. vyko ukrainiečių folkloro grupės „Namysto“ («Намисто») koncertas – paskaita „UKRAINOS REGIONŲ DAINOS“. Daugiau informacijos čia.
Gegužės 19 d. vyko mokslinė konferencija Išeivijos indėlis į atsikuriančios Lietuvos humanistiką po 1990 m., skirta Ilonos Gražytės-Maziliauskienės (1933-2001) 90 metų sukakčiai paminėti. Programa čia
Gegužės 22 d. vyko Lituanistų sambūrio Visuotinis narių susirinkimas.
Gegužės 22 d. vyko viešas konkurso seminaras. Pranešimą skaitė Senosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Žavinta Sidabraitė, pretenduojanti į Senosios literatūros skyriaus vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybę. Pranešimo tema: „Lituanistinių veikalų leidybos proveržis Prūsijoje XVIII a. pabaigoje. Ką atskleidė archyviniai dokumentai?“.
Gegužės 23 d. vyko Sakytinės tautosakos skyriaus viešas konkurso seminaras. Pranešimą skaitė Sakytinės tautosakos skyriaus l. e. p. jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Salomėja Bandoriūtė-Leikienė, pretenduojanti į Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojo pareigybę. Pranešimo tema: „Humoro dinamika: žanrų kaitos problematika“. 
Gegužės 24 d. vyko XXVI Liaudiškojo pamaldumo seminaras. Pranešimą „Ukrainiečių religinio giedojimo tradicijos transformacija folklorinėje aplinkoje“ skaitė LLTI Tautosakos archyvo vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Halyna Pšeničkina. Diskusiją moderavo dr. Rūta Žarskienė. Daugiau informacijos apie seminarą rasite čia.
Gegužės 29–30 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“, skiriama Vilniaus pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 700 m. jubiliejui. Konferencijos organizatoriai: Vilniaus universitetas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 
Gegužės 31 d. Valdovų rūmų renesansinėje menėje vyko JANO KOCHANOVSKIO knygos „FRASZKI / NIEKAI“ (sudarė, vertė ir parengė Regina Koženiauskienė, iliustravo Marius Jonutis, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) sutiktuvės. Eiles skaitė aktoriai Birutė Mar ir Vladas Bagdonas, koncertavo jungtinis senosios muzikos ansamblis (vadovė Maria Pomienowska). Renginio nuotraukos čia.
Birželio 2 d. vyko Tautosakos archyvo skyriaus viešas konkurso seminaras. Pranešimą skaitė Tautosakos archyvo skyriaus l. e. p. jaunesnioji mokslo darbuotoja Vaiva Aglinskas, pretenduojanti į Tautosakos archyvo skyriaus jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigybę. Pranešimo tema: Namelis kaip iš pasakos: architektūra literatūroje ir tautosakoje. 
Birželio 12 d. vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus posėdis.
Birželio 14 d. vyko XXVII Senosios literatūros seminaras. Pranešimą tema „Abiejų Tautų Respublikos sentikiai kitų krikščionių konfesijų atstovų akimis“ skaitė dr. Nadežda Morozova (Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja). Daugiau informacijos rasite čia.
Birželio 15 d. vyko KAK konkursų posėdis.
Birželio 16 d. vyko Karolinos Bagdonės disertacijos gynimas. Disertacijos tema: „Vakarų literatūros recepcija XX a. II pusės lietuvių poezijoje: atviros tapatybės konstrukcijos“. Mokslinė vadovė – prof. dr. Aušra Jurgutienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, filologija – H004). Disertacija rengta 2017–2022 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba.
Liepos 25–28 d. Trakų rajone vyko XVIII akademinis vasaros seminaras Literatūros salos. Renginio programą galima peržiūrėti čia.
Rugpjūčio 11 d. vyko kursų, skirtų lituanistinių mokyklų mokytojams ir studentantams iš užsienio universitetų, uždarymo renginys. 
Rugpjūčio 21–22 d. Anykščiuose vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Ukraina ir Lietuva: istorijos, kalbos, kultūros ir turizmo paralelės“. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas renginį organizavo drauge su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniu muziejumi. Partneris – Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas.
Rugsėjo 18 d. vyko Moderniosios literatūros skyriaus posėdis.
Rugsėjo 19 d. vyko XXVII Liaudiškojo pamaldumo seminaras. Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Margarita Moisejeva skaitė pranešimą Vilniaus krikščionių ortodoksų (stačiatikių) giedojimo sąsajos su katalikų, graikų katalikų ir protestantų bažnytine muzika. Seminarą moderavo dr. Aušra Žičkienė. 
Rugsėjo 21–22 d. vyko doktorantų simpoziumas, kuriame pranešimus skaitė ir atliktus tyrimus pristatė Jungtinėje LLTI, VU ir LMTA Etnologijos krypties doktorantūroje studijuojantys doktorantai. Renginio programa čia
Rugsėjo 22 d. vyko Jūratės Jasaitytės disertacijos gynimas. Disertacijos tema: „Rainerio Marijos Rilke's kūrybos recepcija lietuvių literatūroje“. Mokslinis vadovas – dr. Manfredas Žvirgždas.
Rugsėjo 25 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute lankėsi Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė su Albanijos mokslininkų delegacija: Albanijos mokslų akademijos prezidentu Skenderiu Gjinušiu (Skënder Gjinushi), akad. Nazimu Gruda (Nazim Gruda), kiti mokslininkai. Buvo aptartos literatūros ir tautosakos tyrinėtojų bendradarbiavimo galimybės.
Rugsėjo 27 d. vyko nuotolinis doktorantūros komiteto stojamasis posėdis.
Rugsėjo 27 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis.
Spalio 4 d. vyko Tautosakos archyvo skyriaus posėdis.
Spalio 11–13 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instute vyko tarptautinė Baltijos šalių mokslininkų konferencija Literatūra ir imperija (Literature and Empire). Konferencijos programa čia.
Spalio 16 d. vyko Tautosakos savaitės renginys (vakaras dr. Rūtai Žarskienei atminti su folkloro ansambliu Dijūta.)
Spalio 16 d. vyko Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos organizuotas mokslinis seminaras „Lietuvos atradėjas Jeanas Mauclère’as“, kuriame pranešimą skaitė Vilniaus universiteto profesorė Genovaitė Dručkutė.
Spalio 17 d. vyko Tautosakos savaitės ekskursija po Vileišių rūmus.
Spalio 17 d. vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Lietuvių literatūros modernizacijos profiliai“. Pranešimą „Visa, kas moteriška, uždaryti už dešimt durų...“ Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės emancipacijos pustoniai skaitė LLTI Moderniosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja dr. Nida Gaidauskienė. Moderavo dr. Ramunė Bleizgienė.
Spalio 18 d. vyko prof. dr. Daivos Vyčinienės seminaras „Adolfas Sabaliauskas – sutartinių atradėjas, tyrinėtojas ir skleidėjas“.
Spalio 18 d. vyko Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos vyresniosios mokslo darbuotojos, asociacijos „Baltų centro“ vadovės dr. Reginos Kvašytės mokslinis seminaras „Latvių kultūrinė leksika lietuvių vertimuose“.
Spalio 18 d. vyko XXVIII Liaudiškojo pamaldumo seminaras. Pranešimą Adolfas Sabaliauskas: tautosakininko biografija skaitė Dainyno skyriaus mokslo darbuotoja, dr. Vilma Daugirdaitė. Moderavo dr. Bronė Stunžienė. 
Spalio 19 d. vyko „Tautosakos medaus“ apdovanojimo teikimas Elenai Bradūnaitei-Aglinskienei (laureatės paskaita).
Lapkričio 10 d. vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Literatūros kūrinys. Kaip jį atverti?“
Lapkričio 16 d. vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Lietuvių literatūros modernizacijos profiliai“. Pranešimą „Ir ką aš jiems pasakysiu?... Aš niekas": inteligentės vaizdinys XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuviškajame viešajame diskurse skaitė Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Olga Mastianica-Stankevič. Moderavo dr. Birutė Avižinienė. 
Lapkričio 21 d. Vilniaus paveikslų galerijoje vyko literatūrologo, literatūros kritiko Marijaus Šidlausko knygos „Kairiarankio kentauro pėdomis“ (išleido LLTI leidykla) pristatymas. Renginyje dalyvavo Marijus Šidlauskas, Rita Tūtlytė, Jūratė Sprindytė, Gediminas Mikelaitis. Dalyvius kalbino Darius Kuolys. Renginio nuotraukos čia.
Lapkričio 23–24 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko mokslinė konferencija Senosios literatūros aprėptys: nuo Vilniaus iki Karaliaučiaus (XXIII Jurgio Lebedžio skaitymai, skiriami Vilniaus 700 metų jubiliejui ir Jurgio Lebedžio 110 metų sukakčiai paminėti). Konferencijos programa čia, nuotraukos čia.
Lapkričio 24 d. vyko Vytauto Kubiliaus premijos teikimo ceremonija. Dvyliktoji žymaus literatūros kritiko, literatūrologo Vytauto Kubiliaus premija šiais metais paskirta literatūros kritikei, humanitarinių mokslų daktarei Neringai Butnoriūtei.
Lapkričio 28 d. nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje vyko viešas konkurso seminaras. Pranešimą skaitė Tekstologijos skyriaus mokslo darbuotoja dr. Dalia Jakaitė, pretenduojanti į Tekstologijos skyriaus mokslo darbuotojo pareigybę. Pranešimo tema: „Vinco Mykolaičio-Putino Sukilėlių libreto keliai ir kryžkeliai“. 
Gruodžio 1 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko Jano Kochanowskio knygos „FRASZKI / NIEKAI“ pristatymas. Renginyje dalyvavo vertėja ir knygos sudarytoja Regina Koženiauskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus vadovė dr. Asta Vaškelienė, vertėja ir redaktorė Alicija Dzisevič, knygos dailininkė Elona Marija Ložytė, vakarą vedė LLTI leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis. 
Gruodžio 4 d. nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje vyko viešas konkurso seminaras. Pranešimą skaitė Sakytinės tautosakos skyriaus l. e. p. jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Andrius Kaniava, pretenduojantis į Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojo pareigybę. Pranešimo tema: „Vietų tautosaka: teorinės prielaidos ir problematika“. 
Gruodžio 5 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Konferencijų salėje vyko Knygos LIUDVIKAS RĖZA „Prutena“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos sudarytoja ir įvadinio straipsnio autorė Liucija Citavičiūtė, poetas ir vertėjas Antanas A. Jonynas, istorikė Ingė Lukšaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė, literatūrologė Aušra Martišiūtė-Linartienė, iš Londono prisijungė knygos iliustratorė Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė, dalyvius kalbino LLTI leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis. Liudviko Rėzos eilėraščius skaitė aktorius Vladas Bagdonas.
Gruodžio 6 d. nuotoliniu būdu vyko tarptautinis mokslinis seminaras „Lietuvos jubiliejinių metų sukaktys II dalis. Vilniaus miestui 700 metų“. Seminarą moderavo LLTI direktorės pavaduotoja akademinei veiklai doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė, sveikinimo žodį tarė LLTI direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, pranešimus skaitė dr. Jūratė Šlekonytė, doc. Rita Juodelienė, dr. Tatjana Vologdina, vyko Vroclavo universiteto Baltistikos centro studentų poezijos skaitymai.
Gruodžio 8 d. vyko seminaras Literatūros kūrinys. Kaip jį atverti? Seminarą moderavo LLTI direktorės pavaduotoja akademinei veiklai doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė, sveikinimo žodį tarė LLTI direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, pranešimus skaitė doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, dr. Giedrė Šmitienė, Vaida Uždavinė. 
Gruodžio 12 d. vyko Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos mokslinis seminaras „Apie vaiduoklišką tekstą dekonstrukcijoje ir apie jo (ne)galimybę komparatyvistikoje“. Pranešėja – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, profesorė Aušra Jurgutienė. 
Gruodžio 14 d. vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Lietuvių literatūros modernizacijos profiliai“. Pranešimą „Tradicijos tąsa ar lūžis: mergaitės brendimo istorija ankstyvojoje Šatrijos Raganos kūryboje“ skaitė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Ramunė Bleizgienė. Moderavo dr. Birutė Avižinienė.
Gruodžio 20 d. vyko Mokslo tarybos posėdis.
 
2024 m.
Sausio 25 d. vyko XXII Prigimtinės kultūros seminaras „Paprasti laiškai kaip paveldas: tyrimo tikslai ir metodikos“. 
Sausio 30 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko renginys „Išvengę laiko pinklių“. Renginyje pristatytos dvi pomirtinės lietuvių literatūros klasikų knygos – Leonardo Gutausko neskelbtos vėlyvosios poezijos rinktinė „Pelynais švytintis laikas“ (sudarė Gintarė Bernotienė, išleido LLTI leidykla, 2023) ir Marcelijaus Martinaičio kritikos straipsnių rinktinė „Poezijos pinklės“ (sudarė Antanas Rybelis, LLTI leidykla, 2023).
Sausio 31 d. Rašytojų klube vyko Vaižganto Premijos įteikimo vakaras. Renginyje dalyvavo: Vaižganto premijos laureatės Aistė Kučinskienė ir Jurgita Žana Raškevičiūtė, Rašytojų sąjungos pirmininkė, rašytoja Birutė Jonuškaitė, Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, rašytojai Antanas A. Jonynas, Danutė Kalinauskaitė, Antanas Šimkus, Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis. 
Sausio 31 d. vyko XXVIII Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Pirmieji prancūziškieji Lenkijos ir Lietuvos istorijos leidiniai ir šalies aprašymai Henriko Valua elekcijos laikotarpiu (1573–1574): kontekstas, autoriai ir jų žinių šaltiniai“ skaitė mgr. Rasa Marija Šileikienė, nepriklausoma tyrėja. 
Vasario 5 d. vyko seminaras iš ciklo „Lietuvių literatūros modernizacijos profiliai“. Pranešimą „Literatūrinis rokoko XIX amžiaus Vilniuje ir Lietuvoje“ skaitė Varšuvos universiteto Lenkų literatūros instituto darbuotojas, dr. Tomasz Jędrzejewski.
Vasario 14 d. vyko XXIX Liaudiškojo pamaldumo seminaras. Pranešimą Liaudiškojo pamaldumo raiškos JAV lietuvių parapijose ir jaunimo organizacijose skaitė antropologė, etnologė, 2023 m. Lietuvių tautosakos archyvo Tautosakos medaus premijos laureatė Elena Bradūnaitė. Moderavo prof. dr. Jonas Mardosa. 
Vasario 15 d. vyko Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatės dr. Daivos Vaitkevičienės pagerbimo renginys. Dalyvavo: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė dr. Radvilė Racėnaitė, Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos pirmininkas dr. Vytautas Tumėnas, Etninės globos tarybos pirmininkė doc. dr. Dalia Urbanavičienė, Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė dr. Daiva Vaitkevičienė, Folkloro apeigų ansamblis „Kūlgrinda“ (vadovė Inija Trinkūnienė), Gediminas Žilys.
Vasario 21 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo salėje vyko susitikimas su suomių folkloristais, tarptautinės Tautosakos bičiulių draugijos ir mokslo monografijų serijos "Folklore Fellows' Communications" redkolegijos nariais vyr. redaktoriumi Frogu ir moksliniu sekretoriumi Petja Kauppiu. 
Vasario 22-25 d. LLTI leidinių pristatymai Vilniaus knygų mugėje. Kūrybiškiausios knygos laureato paskelbimas. Daugiau informacijos apie LLTI renginius Knygų mugėje galite rasti LLTI FB paskyroje.
Vasario 28 - kovo 1 d. LLTI vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Trumpųjų žanrų tautosaka: vietiniai kontekstai ir tarptautinės paralelės“, skirta prof. Kazio Grigo 100-osioms gimimo metinėms. Konferencijos programą galite peržiūrėti čia.
Kovo 5 d. Tautosakos archyvo salėje vyko Tautosakos archyvo skyriaus viešas konkurso seminaras. Pranešimą Čerkaščynos regiono pavasario laikotarpio kalendorinės apeigos ir jų muzikinė raiška skaitė Tautosakos archyvo skyriaus l. e. p. vyresnioji mokslo darbuotoja, pretenduojanti į Tautosakos archyvo skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybę, Halyna Pšeničkina. 
Kovo 5 d. vyko XIX Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Petro Skargos Šventųjų gyvenimai rusėnų raštijoje“ skaitė dr. Galina Sapožnikova, LKI Raštijos paveldo tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja. 
Kovo 12 d. Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakulteto „Knygų klube“ LLTI vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Laura Laurušaitė skaitė paskaitą „Latvių literatūros tyrimai ir vertimai“, kurioje pristatė vykdomus lietuvių ir latvių lyginamuosius tyrimus, baltų literatūrų ir kultūrų skirtumus, aptarė tarpusavio vertimų dinamiką, savo ir kolegų iš latvių kalbos verstas knygas.
Kovo 13 d. vyko Kovo 11-osios minėjimas, kurio metu rašytojai Danutei Kalinauskaitei buvo įteikta LLTI premija už kūrybiškiausią 2023 m. išleistą knygą – romaną „Baltieji prieš juoduosius“ (leidykla „Tyto alba“). Renginyje dalyvavo laureatė, ją sveikino LLTI direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, premijos mecenato Vilniaus „Rotary“ klubo prezidentas Arturas Feiferas, leidyklos „Tyto alba“ atstovai, LLTI Leidybos skyriaus vadovas Gytis Vaškelis. Laudacijas laureatei skaitė literatūrologė Jūratė Sprindytė ir rašytoja, LLTI doktorantė Akvilina Cicėnaitė-Charles. Renginį vedė vertinimo komisjos pirmininkė Loreta Mačianskaitė.
Kovo 14 d. vyko Visuotinis LLTI darbuotojų susirinkimas. 
Kovo 14 d. vyko estų Gimtosios kalbos dienos minėjimas ir susitikimas su viešnia iš Estijos Veronika Kivisilla. Susirinkusius sveikino LLTI direktorė dr. Aušra Martišiūtė Linartienė ir JE Estijos Respublikos Ambasadorius Lietuvai Kaimo Kuusk. 
Kovo 19  d. vyko nuotolinis  LLTI Mokslo tarybos posėdis. 
Kovo 20 d. vyko XXX Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Nonkonformistinė utopija: Venecijos anabaptizmo ir antitrinitorizmo tradicija ir jos tąsa Lietuvoje“ skaitė prof., dr. (HP) Dainora Pociūtė (VU Filologijos fakultetas, Literatūros, kultūros ir vertimų tyrimų institutas). Seminaras vyks per Zoom platformą. Seminarą rengė Senosios literatūros skyrius.
Kovo 20 d. vyko 30-asis Liaudiškojo pamaldumo seminaras, skirtas Šv. Kazimiero kulto 400 metų tradicijos apžvalgai. Pranešimą Šventojo Kazimiero kulto sklaida Lietuvoje per liaudiškąjį pamaldumą skaitė prof. dr. Libertas Klimka, pranešimą moderuos Gražina Kadžytė. 
Kovo 21 d. vyko Vilniaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų renginys. 
Kovo 25 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko knygos „Vilniaus legendos“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos sudarytojai Jūratė Šlekonytė, Gytis Vaškelis,iliustratorius Marius Jonutis, tekstų redaktorė Danutė Kalinauskaitė. 
Kovo 26 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko net kelių Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleistų pasakų, padavimų ir sakmių knygų laisvieji skaitymai. Renginyje dalyvavo knygas sudarę dr. Jūratė Šlekonytė, Gytis Vaškelis, Martynas Vingrys, iliustravęs Marius Jonutis, tekstus rengusi Danutė Kalinauskaitė. Buvo pristatytos šios knygos: „Karalaitė ant stiklo kalno. Dvylika gražiausių lietuvių stebuklinių pasakų ir dar viena“ (2018), „Žmogus, kuris nežinojo, kas yra baimė. Šiurpios lietuvių pasakos ir sakmės“ (2020), „Laumių stalas: lietuvių padavimai“ (2022), „Dangus griūva: lietuvių pasakos apie gyvūnus“ (2022), „Vilniaus legendos“ (2023) ir „Adomas pasiilgo Ievos: lietuvių etiologinės sakmės apie lytiškumą“ (2024).
Kovo 26 d. vyko Seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Diskusijoje „Atpasakojamos vietovės: mitologinės vaizduotės ir paveldo sąveika“ dalyvavo LLTI Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Lina Būgienė, mokslo darbuotojas dr. Andrius Kaniava, mokslo darbuotoja dr. Lina Leparskienė ir skyriaus vadovė vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Radvilė Racėnaitė.
Kovo 27 d. vyko šeštasis Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos mokslinis seminaras-diskusija „Semiotinė poetiškumo samprata: ką ji pasako apie poeziją?“ Pranešėja – Vilniaus universiteto Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto docentė dr. Jurgita Katkuvienė. 
Balandžio 3 d. vyko seminaras iš ciklo „Lietuvių literatūros modernizacijos profiliai“. Pranešimą XIX a. pab. - XX a. pr. darbininkių autobiografijos: socialinės klasės kūrimas ir atmintis skaitė Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas dr. Juozas Paškauskas. Moderavo dr. Ramunė Bleizgienė. Seminaro įrašas čia.
Balandžio 16 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis.
Balandžio 23 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute lankėsi Latvijos Respublikos ambasadorė Lietuvoje Solveiga Silkalna. 
Balandžio 29 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus posėdis ir diskusija ,,Ar ieškosime vietos naujame literatūros istorijų žemėlapyje?“. 
Gegužės 7 d. vyko Klasikos skaitymai „Dėl tos dainos...“, skirti Spaudos atgavimo 120 mečiui. Renginyje poeto Justino Marcinkevičiaus eiles skaitė Instituto kolegos, Mykolo Biržiškos gimnazijos moksleiviai, studijos GalMeno? skaitovai, režisierė Laima Lingytė, renginių vedėja, folkloro atlikėja Loreta Sungailienė, LMTA lektorė Rita Juodelienė. 
Gegužės 7 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko akcijos „Metų knygos rinkimai 2023“ apdovanojimai. Geriausia negrožine knyga buvo išrinkta „Mūsų Irena. Atsiminimai apie Ireną Veisaitę“ (sudarytoja Reda Pabarčienė, išleido LLTI leidykla). LRT Klasikos įsteigtas specialus radijo teatro apdovanojimas atiteko LLTI Leidybos centro redaktorei, rašytojai Danutei Kalinauskaitei už romaną „Balitieji prieš juoduosius“.
Gegužės 17 d. vyko Gretos Paskočiumaitės disertacijos gynimas. Disertacijos tema „Lietuvos partizaninio karo pasakojimas: trijų kartų tyrimas". Mokslinis vadovas – prof. dr. Vykintas Vaitkevičius (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija, H 006). Disertacija rengta 2019-2023 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba.
Gegužės 20 d. vyko XXXI Liaudiškojo pamaldumo seminaras „Gyvybingoji liaudiško pamaldumo tradicija – lietuviškos „mojavos“. Tradicijos aptarime dalyvavo prof. dr. Jonas Mardosa, dr. Loreta Sungailienė, dr. Jurga Sadauskienė, Andželika Jakubynienė, Irena Žilienė. Moderavo Gražina Kadžytė.
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt