LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2015

 

Vasario 4 d. Lietuvos dailės muziejuje vyko Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės Raštų I–VIII tomų pabaigtuvės. Dalyvavo Rokas Zubovas, Dalia Palukaitienė, Donata Linčiuvienė, Viktorija Daujotytė, Nida Gaidauskienė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, aktorė Liucija Zorūbaitė.

 

Vasario 6–7 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Imagologijos profiliai: nacionalinių įvaizdžių dinamika literatūroje“. Konferencijos programa

 

Vasario 13 d. Signatarų namuose įvyko Viktorijos Šeinos knygos „Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje“ pristatymas. Dalyvavo knygos autorė, prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka, doc. dr. Rita Tūtlytė, dr. Mindaugas Kvietkauskas.

 

Vasario 19-22 d. LLTI dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, kur surengė tokius renginius: 

 

Vasario 19 d.

-Diskusija „Ar dar skaitysime Donelaitį?“ Dalyvauja I. Lukšaitė, D. Satkauskytė, D. Kuolys, L. Jakonytė

-Vytauto Mačernio knygos „Man patiko tik vandenys gilūs“ pristatymas. Dalyvauja A. Bialobžeskis, M. Žvirgždas, G. Vaškelis

-Viktorijos Šeinos monografijos „Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje“, straipsnių rinkinio „Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje“, Almos Lapinskienės studijos „Atėjęs Vilniun. Rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis“ aptarimas. Dalyvauja autorės, L. Laučkaitė, M. Kvietkauskas

-Pokalbis su Jonu Meku apie žurnalą „Žvilgsniai“ po 70 metų per Skype. Dalyvauja L. Adomavičienė, R. Misiūnas, R. Čičelis, G. Vaškelis

 

Vasario 20 d.

-Vaido Šeferio „Kristijono Donelaičio Metų rišlumo klausimai“ ir Dalios Dilytės „Kristijono Donelaičio pasakėčios“ monografijų pristatymas. Dalyvauja autoriai, D. Kuolys

-Knygos „Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino. 1695 m. Kražių rankraščio prozos fragmentai“, „Ištakų“ serija, pristatymas. Dalyvauja Ž. Nedzinskaitė, L. Jovaiša, D. Antanavičius

 

Vasario 21 d. 

-Kūrybiškiausios 2014 m. knygos laureatės paskelbimas ir knygų 12-o aptarimas. Dalyvauja J. Čerškutė, R. Kmita, D. Mitaitė, D. Satkauskytė. Filmuoja LRT

-Petro Skargos knygos „Seimo pamokslai“, „Ištakų“ serija, pristatymas. Dalyvauja E. Ulčinaitė, V. Vaitkevičiūtė, J. Kiaupienė, M. Čiurinskas

-Diskusijų klubas. Rytų Europos literatūrų slinktys po Antrojo pasaulinio karo. Dalyvauja Teresa Dalecka, Benedikts Kalnačs, Michailina Lemeškina, Rein Raud. Moderuoja Laura Laurušaitė. Filmuoja LRT

-Knygos „Du laiškai: popiežiaus nuncijaus L. Lippomano ir kunigaikščio M. Radvilos Juodojo (1556) polemika“ pristatymas. Dalyvauja D. Kuolys, D. Pociūtė, D. Dilytė, D. Karvelis

-Neringos Markevičienės knygos „Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija“ detektyvas. Dalyvauja autorė, P. Subačius, V. Martinkus, G. Vaškelis

 

Vasario 22 d.

-Knygos „Nevienareikšmės situacijos. Pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką“ pristatymas. Dalyvauja R. Kmita, A. Švedas, V. Davoliūtė, J. Kryževičienė. Tiesiogiai transliuoja LRT KULTŪRA

-Dainų rinktinės „Teodoro Brazio užrašytos dainos“ 1 tomo pristatymas. Dalyvauja V. Povilionienė, Ž. Ramoškaitė, K. Aleksynas

-Laimos Abraitytės prisiminimų knygos „Pradžios“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Tapinienė, S. Daugirdaitė, A. Valotka

-Skaitymai iš paskutinės Kosto Ostrausko knygos „Paskutinis kvartetas“. Dalyvauja L. Mačianskaitė, R. Pabarčienė, A. Martišiūtė, K. Nastopka

 

Kovo 10 d. minint Kovo 11-ąją Daliai Staponkutei buvo įteikta LLTI literatūros premiją už kūrybiškiausią 2014 m. lietuvių literatūros knygą - esė rinkinį „Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji odisėja“ (išleido „Apostrofa“). Dalyvavo laureatė, leidyklos „Apostrofa“ direktorė Giedrė Kadžiulytė, Švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė, UAB „BOD Group“ direktorius Ričardas Sartatavičius.

 

Kovo 23 d. įvyko sovietmečio seminaras. Dr. Arvydas Anušauskas skaitė pranešimą „Mokslininkai ir KGB: nuo kompromisų iki bendradarbiavimo (XX a. 7-9 dešimt.)“.

 

Balandžio 3 d. ilgalaikės institucinės MTEP programos "Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita" darbo grupė surengė mokslinį seminarą Maironio kūrybos tyrinėjimams aptarti. Pranešimą "Maironis – istorikas: apsakymai apie Lietuvos praeigą kaip istoriografija" skaitė dr. Aurelijus Gieda.

 

Balandžio 3 d. vyko Ramutės Dragenytės disertacijos „Lietuvių literatūros istorija: teorinis rašymų tyrimas“ viešas svarstymas. Disertacijos mokslinė vadovė - prof. dr. (HP) Aušra Jurgutienė (LLTI); recenzentai: prof. dr. Reda Pabarčienė (Lietuvos edukologijos universitetas), doc. dr. Marijus Šidlauskas (Klaipėdos universitetas). 

 

Balandžio 7 d.  įvyko Gintos Čingaitės-Kiznienės disertacijos „Komunikacijos strategijos Kazio Sajos dramaturgijoje: žanrinis aspektas“ viešas svarstymas. Mokslinė vadovė: prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė (LLTI), recenzentai: prof. dr. Reda Pabarčienė (Lietuvos edukologijos universitetas), doc. dr. Šarūnė Trinkūnaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

 

Balandžio 16 d. įvyko mokslinė konferencija „Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai“ (Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai VIII). Konferencijos programa.

 

Balandžio 20 d. įvyko konkurso seminaras. Senosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbutoja dr. Liucija Citavičiūtė, pretenduojanti į vyriausiosiosios mokslo darbuotojos pareigybę tame pačiame skyriuje, skaitė pranešimą „Mažosios Lietuvos raštijos tyrimo problemos“; Sakytinės literatūros skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Dalia Zaikauskienė, pretenduojanti į mokslo darbuotojos pareigybę tame pačiame skyriuje, skaitė pranešimą „Paremijų vizualinė raiška: tarptautinis kontekstas ir vietinės ypatybės“; Tautosakos archyvo jaunesniosios darbuotojos pareigas iki konkurso einanti Asta Skujytė-Razmienė, pretenduojanti į jaunesniosios mokslo darbnuotojos pareigybę (0,5 etato), skaitė pranešimą „Audeklu aptysė visų salų, i tris kryžius pastatė": bendruomenės elgesys epideminių ligų atveju; Šiuolaikinės literatūros skyriaus jaunesniosios mokslo darbuotojos pareigas iki konkurso einanti dr. Jūratė Čerškutė, pretenduojanti į jaunesniosios mokslo darbuotojos pareigybę tame pačiame skyriuje, skaitė pranešimą „Monografinis Ričardo Gavelio kūrybos tyrimas: kontūrai ir strategijos“.

 

 Balandžio 22 d. įvyko trečiasis liaudiško pamaldumo seminaras: „Į kovą su malda: pokario partizanų dvasinės atsipirtys“. Dalyvavo etnologas prof. dr. Jonas Mardosa, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, folkloristė dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė ir kiti.

 

Balandžio 23-24 dienomis įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje“ iš
kultūros renginių ciklo „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje”, skiriamo 140-osioms M. K. Čiurlionio gimimo metinėms paminėti. Renginį organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, M. K. Čiurlionio namai ir Vilniaus dailės akademija. Konferencijos programa.

 

Gegužės 6 d. įvyko ketvirtasis liaudiško pamaldumo seminaras „Tarp misterijos ir komedijos: Pievėniškių Velyknaktis“. Povilas Krikščiūnas (LLTI Dainyno sk.) ir Nijolė Marcinkevičienė (LLKC Papročių ir apeigų posk.) papasakojo apie šios tradicijos dabartį ir istoriją.

 

Gegužės 11 d.  LLTI Šiuolaikinės literatūros skyrius pakvietė į sovietmečio seminarą. Erika Malažinskaitė skaitė pranešimą „Grožinės literatūros vertimas sovietmečiu: tarp teorijos ir politikos".

 

Gegužės 22 d. vyko tarpdalykinė mokslinė konferencija „Aldona Liobytė ir jos laikas“. Konferencijos programa

 

Gegužės 29 d. jaunieji VU ir LLTI literatūrologai susibūrė į konferenciją  „V doktorantų agora: kontekstų pinklės“. Konferencijos programa, konferencijos tezės.

 

Birželio 17 d. LLTI Senosios literatūros skyrius pakvietė į Jurgio Lebedžio skaitymų, skirtų senosios Lietuvos literatūros tyrimams, konferenciją „Didikai ir senoji Lietuvos raštija“. Konferencijos programa.

 

Birželio 19 d. Ginta Čingaitė apsigynė disertaciją „Komunikacijos strategijos Kazio Sajos dramaturgijoje: žanrinis aspektas“ (mokslinė vadovė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Daugiau informacijos žr. čia.

 

Rugsėjo 10 d. įvyko  Vilmos Popovienės disertacijos „Atminties (re)konstravimas lietuvių memuaristikoje: diskurso strategijos“ (mokslinė vadovė dr. Elena Baliutytė-Riliškienė (LLTI), mokslinė konsultantė dr. Solveiga Daugirdaitė (LLTI), recenzentai prof. habil. dr. Algis Kalėda (LLTI), dr. Saulius Grybkauskas (Lietuvos istorijos institutas)) viešasis svarstymas.

 

Rugsėjo 18 d. Ramutė Dragenytė apsigynė disertaciją „Lietuvių literatūros istorija: teorinis rašymų tyrimas“ (mokslinė vadovė prof. dr. Aušra Jurgutienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Daugiau informacijos apie disertaciją žr. čia.

 

Rugsėjo 23 d. moksliniame seminare iš ciklo „Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita“ pranešimą „Maironio dramaturgija: šaltiniai ir kontekstai“ skaitė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė. 

 

Rugsėjo 24-25 d. Etnologijos doktorantai rinkosi į Etnologijos krypties doktorantų simpoziumą. Simpoziumo programa.

 

Spalio 7-9 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Literatūros laukas komunistinio režimo sąlygomis: struktūra, funkcijos, illusio“ / International Conference "Literary Field under the Communist Regime: Structure, Functions, Illusio". Konferencijoje plenarinius pranešimus skaitė sovietinės literatūros tyrinėtojai Marina Balina (Ilinojaus universitetas, JAV), Katerina Clark (Jeilio universitetas, JAV),  Evgeny Dobrenko (Šefildo universitetas, JK), Wolfgang Emmerich (Brėmeno universitetas, Vokietija), Valentyna Kharkhun (Nežino valstybinio Nikolajaus Gogolio universitetas, Ukraina). Pabaigos diskusiją moderavo Violeta Kelertienė (Vašingtono universitetas, JAV). Konferencijos programa

 

Spalio 13 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko pokalbis „Metai po Kristijono Donelaičio jubiliejaus. Kas padaryta ir kas darytina. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto K. Donelaičio jubiliejui skirtos leidybinės programos pristatymas“ Dalyvavo: LMA viceprezidentas prof. Domas Kaunas, prof. Paulius V. Subačius, dr. Daiva Narbutienė, dr. Darius Kuolys, dr. Mikas Vaicekauskas, LLTI Leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis. Renginį vedė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius dr. Mindaugas Kvietkauskas.
 
Spalio 19-24 dienomis LLTI vyko kasmetinė Tautosakos savaitė:
 
19 d., pirmadienį - Tautosakos archyvo skaitykloje – „Tautosakos medaus 2015“ nominacijos teikimas prof. dr. Vykintui Vaitkevičiui. Laureato paskaita ir pokalbis „Lietuvių tautosakos archyvo turtai: pasisemti ir pripildyti“.

20 d., antradienį, Tautosakos archyvo skaitykloje – susitikimas su lituaniste Laima Abraityte, jos prisiminimai iš pirmųjų ekspedicijų. Dokumentinio filmo „Šimtamečių godos“ (1969) nesumontuotų kadrų peržiūra.

21 d., trečiadienį, Tautosakos archyvo skaitykloje – Nacionalinės mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijos laureatų viešnagė. Pokalbis apie tautosakos rinkimą.

19–21 d., pirmadienį-trečiadienį – tautosakos pamokėlės ir ekskursijos po Vileišių rūmus moksleiviams su Gražina Kadžyte.

22–23 d. ketvirtadienį-penktadienį, LLTI centrinių rūmų I a. salėje – XXII tautosakos konferencija „Šeima lietuvių kultūroje“. Konferencijos programa. Konferencijos tezės.

24 d., šeštadienį – LRT radijo viktorina „O tai tau“. Pristatyti devyni „Tautosakos medaus“ nominacijos laureatai.

 

Lapkričio 12 d. Šiuolaikinės literatūros skyrius surengė mokslinę konferenciją „Nonkonformistai, autsaideriai, primirštieji“. Konferencijos programa

 

Lapkričio 24 d.  LLTI Šiuolaikinės literatūros skyrius surengė sovietmečio seminarą, kurio metu dr. Giedrė Jankevičiūtė (LKTI) skaitė pranešimą „Sovietų Lietuvos vaikų knyga: neatsakyti klausimai“.

 

Lapkričio 27 d. LLTI centrinių rūmų posėdžių salėje  ketvirtoji Vytauto Kubiliaus premija buvo įteikta literatūros kritikui ir vertėjui Laimantui Jonušiui.


Lapkričio 30 d. LLTI baltistai surengė latvių literatūros klasikų Rainio (Jānis Pliekšāns) ir Aspazijos (Elza Rozenberga-Pliekšāne) 150-mečiams skirtą seminarą „Išliks, kas keisis!“ / “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!" Pranešimus skaitė Laura Laurušaitė „Rainis kaip latvių kultūros svorio centras“, Birutė Avižinienė „Aspazija ir jos tragedija Vaidilaitė“, Vigmantas Butkus „Rainis lietuvių kultūrologijoje ir literatūrologijoje“.

 

Gruodžio 1 d. įvyko konkurso pirmą kartą užimti mokslo darbuotojų pareigybes seminaras. Dr. Radvilė Racėnaitė, pretenduojanti į vyresniosios mokslo darbuotojos pareigas Sakytinės tautosakos skyriuje, skaitė pranešimą „Lietuvių etiologinės sakmės: tyrimų kontekstas ir turinio specifika“; ir dr. Neringa Markevičienė, pretenduojanti į mokslo darbuotojos pareigas Tekstologijos skyriuje, skaitė pranešimą „Balio Sruogos epistolika: tyrimo problematika, rengimo galimybės ir kontekstai“

 

Gruodžio 16 d.  Kultūros ministerijos Baltojoje salėje LLTI Tekstologijos skyriaus vadovui ir vyresniajam mokslo darbuotojui dr. Mikui Vaicekauskui įteikta 2015 metų Martyno Mažvydo premija.

 

Gruodžio 22 d. internete pasirodė instituto darbuotojų inicijuoto projekto rezultatas: „Tilidūda“ animuotos dainelės vaikams, kurios bus pasiekiamos visiems nemokamai internetu per „YouTube“, jų bus galima pasiklausyti ir per „Spotify“, „iTunes“, „Pakartot.lt“.

Nuoroda į daineles: https://www.youtube.com/watch?v=TLAyfS3tmL8&index=1&list=PLwk_rFn7C9VtgTRApoO8rzgU9ioU-SG5b.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt