LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2019
Sausio 22 d. seminare iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“ Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė kalbėjo tema „Lituanistikos prioritetas Lietuvoje: teisinės nuostatos ir realybė“.
 
Sausio 26-27 d. Užutrakio dvare vyko 16-asis Prigimtinės kultūros seminaras „Veikimo ir sutarimo galia“.
 
Sausio 30 d. atnaujintų senosios literatūros seminarų ciklo pirmaojo sustikimo tema: „Senosios literatūros tyrimai: retrospektyva ir perspektyva“, pagrindinė kalbėtoja prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė, kviestinė dalyvė doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė.
 
Vasario 1 d. vyko tautosakininko Ambraziejaus Jonyno 100 gimimo metinių minėjimas.
 
Vasario 6 d. Tautosakos archyvo skyriuje įvyko filmo „Aukštaitija“ peržiūra. Renginyje dalyvavo projekto autorius ir prodiuseris Algirdas Žvinakevičius, filme kalbintas aukštaitis ekologas dr. Romas Pakalnis, scenarijaus bendraautorė, jaunesnioji mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė.
 
Vasario 9 d. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamente įvyko knygos „Karalaitė ant stiklo kalno: dvylika gražiausių lietuvių stebuklinių pasakų ir dar viena" (sud. Jūratė Šlekonytė, Gytis Vaškelis, red. Danutė Kalinauskaitė, iliust. Marius Jonutis) pristatymas ir M. Jonučio drožinių - knygos iliustracijų parodos atidarymas. 
 
Vasario 13 d. įvyko pirmasis seminaras iš ciklo „Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas“. Dr. Viktorija Šeina skaitė pranešimą „Tautas steigiantys kanonai“. 
 
Vasario 19 d. Vilniaus paveikslų galerijoje prof. Tadeuszui Bujnickiui buvo įteikta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto įsteigta Algio Kalėdos premija. Renginyje dalyvavo prof. T. Bujnicki, LR kultūros ministras dr. Mindaugas Kvietkauskas, vertėja Danutė Balašaitienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, A. Kalėdos premijos komisijos pirmininkė Viktorija Šeina, a. a. Algio Kalėdos žmona Laima Kalėdienė.
 
Vasario 27 d. įvyko antrasis Senosios literatūros seminaras, ,,Lietuvos metraščiai: naujausi atradimai, leidimai ir planai". Seminarą vedė dr. Nadežda Morozova, Kęstutis Gudmantas.
 
Kovo 12 d. LLTI už poezijos knygą „Įtrūkusios mėnesienos“ (leidykla „Odilė“)  apdovanontas 17-asis LLTI literatūrinės premijos laureatas Kornelijus Platelis. 
 
Kovo 14 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose atidaryta kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu parengta paroda „Simonas Daukantas: Aš dėl lietuvystės pamatus dedu“, skirta iškiliai XIX a. Lietuvos istorijos asmenybei – Simonui Daukantui (1793–1864). 
 
Kovo 26 d. Tautosakos archyvo skaitykloje buvo surengtas mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“, kuriame VU prof. dr. (HP) Birutė Jasiūnaitėpristatė savo naują knygą „Lietuvių velniavardžiai“.
 
Kovo 27 d. įvyko trečiasis Senosios literatūros seminaras, kuriame pranešimą  „Lietuvos pranciškonai: nekrologai, proza, poezija“ skaitė  dr. Darius Baronas. 
 
Kovo 29 d. įvyko visuotinis Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos (LLLA) susirinkimas, kuriame buvo atnaujinta Asociacijos Kolegija (dr. Dalia Cidzikaitė, dr. Laura Laurušaitė, prof. dr. Nijolė Kašelionienė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, prof. dr. Dalia Kuizinienė, prof. dr. Dainius Vaitiekūnas, dr. Manfredas Žvirgždas). Nauja LLLA pirmininke išrinkta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI) mokslininkė dr. Laura Laurušaitė. 
 
Balandžio 1 d. įvyko mokslinis seminaras iš ciklo „Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas". Pranešimą „Kaip valstiečiai skaityti mokėsi: naujieji skaitytojai Žemaitės kūryboje ir recepcijoje" skaitė dr. Ramunė Bleizgienė.
 
Balandžio 12 d. surengti XII-ieji prof. Norberto Vėliaus skaitymai. Šiemet konferencijos tema buvo „Žodžio magija baltų religijoje ir mitologijoje"(Konferencijos programa ir konferencijos tezės parsisiuntimui).
 
Balandžio 24 d. vyko ketvirtasis Senosios literatūros seminaras, kuriame prof. Dainora Pociūtė skaitė pranešimą „Medikai antitrinitoriai Reformacijos epochoje ir Kasparo Wilkowskio veikalo „Priežastys sugrįžimo visuotinėn tikybon iš naujakrikštų samosatenitų sektų“ (1583) kontekstai"'. 
 
Gegužės 5-7 d. vyko pirmasis pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas, kuriame dalyvavo per 30 rašytojų, vertėjų ir literatūrologų iš 15-os šalių. Forumas buvo skirtas Pasaulio lietuvių metams ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Renginį organizavo Pasaulio Lietuvių bendruomenė, Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 

Gegužės 7 d.  įvyko tradiciniai, jau vienuoliktieji, „Klasikos skaitymai“. Šiemet, švenčiant rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto 150 metų jubiliejų, buvo skaitoma jo publicistika, grožinė kūryba, laiškai.
 
Gegužės 9 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko knygos ir kompaktinės plokštelės „Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio 1949–1951" pristatymas. Leidinį sudarė ir parengė folkloro tyrėjos, humanitarinių mokslų daktarės Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė.
 
Gegužės 14 d. LLTI vyko pokalbis-diskusija „Sofija Čiurlionienė kultūros kontekstuose: konstantos ir pokyčiai pastarojo dvidešimtmečio istoriografijoje". Diskusijoje dalyvavo prof. Viktorija Daujotytė, prof. Aušra Jurgutienė, dr. Tomas Balkelis, dr. Nida Gaidauskienė. Pokalbį moderavo prof. Aušra Martišiūtė-Linartienė. 
 
Gegužės 14 d. vyko viešas konkurso seminaras Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojos pareigybei užimti. Pranešimą „ZIGMAS. Vieno žmogaus kasdieniu gyvenimu liudijama karaimiška Trakų erdvė“ perskaitė dr. Lina Leparskienė.
 
Gegužės 20-24 d. LLTI vyko 49-oji Tarptautinės baladžių komisijos konferencija „Human Relationships in and through Songs: Meanings and Contexts“. Renginyje buvo perskaityta beveik 50 pranešimų, o dalyviai atvyko iš dvidešimties pasaulio šalių (JAV, Japonijos, Prancūzijos, Italijos, Slovėnijos, Rusijos, Suomijos ir kt.). Konferencijos programa atsisiuntimui - čia. Pranešimų tezes galima atsisiųsti čia.
 
Gegužės 26 d. LLTI įvyko renginys „Pirmosios lietuvių dailės parodos pastogė – Petro Vileišio rūmai", kuris buvo skirtas M. K. Čiurlionio nacionalinio kelio atidarymui pažymėti. 
 
Birželio 4 d. Lietuvos nacionalinio komiteto Pasaulio atmintis posėdyje nacionalinės reikšmės dokumentų kolekcija buvo pripažinta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos Rankraštyne saugoma Simono Daukanto originalioji kūryba ir vertimų autografai.
 
Birželio 13 d. Vilniaus paveikslų galerijoje įvyko atminimo vakaras, skirtas poeto Alfonso Nykos-Niliūno 100-osioms gimimo metinėms. 
 
Birželio 13 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko tarptautinis mokslinis seminaras „Kultūrų sankirtoje“. 
 
Birželio 13-14 d. vyko mokslinė konferencija „Alfonsas Nyka – Niliūnas ir Bronius Krivickas: likiminiai kartos pasirinkimai", kurią organizavo Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Pirmoji konferencijos diena, skirta Nykos – Niliūno kūrybai, vyko Vilniaus universitete. Antroji diena,  skirta  Krivicko kūrybos refleksijai  bei kontekstiniams pranešimams, vyko Kaune, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje muziejuje. 
 
Birželio 14 d. įvyko mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Dr. Lina Leparskienė papasakojo apie Trakų miestą ir jo raidą tema „Vietos kultūros tapatumo pavidalai tautinės praeities mito vietoje“.
 
Birželio 27-30 d. Pervazninkų k., Šakių r. įvyko XVII-asis prigimtinės kultūros seminarą „Keliai, kelionės ir keliautojai".
 
Liepos 24-26 d. Rokiškyje vyko XIV-asis akademinis vasaros seminaras „Literatūros salos“.
 
Rugpjūčio 5-7 d. įvyko tarptautinė mokslinė konferencija “Reading Vilna in Jewish Writing and Urban History” („Vilniaus skaitymas: žydų literatūra ir miesto istorija“). Konferenciją organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas drauge su Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų institutu bei Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centru. Išsamią konferencijos ir simpoziumo programą galite rasti čia.
 
Rugsėjo 5 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Etnologai iš Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros centro (Baltarusijos Mokslų akademija) Jurijus Vnukovičius ir Janina Hrynevič kalbėjo tema "Baltarusių tautosakininkų mokslinės aktualijos".
 
Rugsėjo 17-20 d. LLTI vyko IX-oji Tarptautinė jaunųjų folkloristų konferencija “(Ir)relevance of Classical Folkloristics in 21st Century” („Klasikinės folkloristikos (ne)aktualumas XXI a.“). Šį renginį institutas organizavo drauge su Tartu universiteto Estijos ir lyginamojo folkloro katedra, Latvijos universiteto Literatūros, tautosakos ir meno institutu bei Nacionaline etnologijos doktorantų konferencija „Veritas Ethnologica". Konferencijoje dalyvavo jaunieji tyrėjai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ukrainos, JAV, Italijos, Kinijos, Indijos, Suomijos, Vengrijos. Išsamią renginio programą galima atsisiųsti čia
 
Rugsėjo 19-20 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas bei Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Osipas Mandelštamas: poetika, recepcija, vertimai“. Konferencijoje dalyvavo literatūrologai iš Izraelio, Kanados, Lietuvos, Prancūzijos ir Rusijos. Išsami informacija - konferencijos programoje, kurią galima atsisiųsti čia
 
Rugsėjo 24-26 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko kartu su LLTI organizuotos paskaitos ir protų mūšiai „Pasigavome nors pragiedrulių" vyresniųjų klasių mokiniams. 
 
Rugsėjo 27 d. LLTI disertaciją„Užkrečiamų ligų samprata XIX a. – XX a. pirmosios pusės lietuvių folklore“ (vad. dr. Daiva Vaitkevičienė) apgynė Asta Skujytė-Razmienė. 
 
Rugsėjo 27-28 d. Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko tradicinė  Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija „Vaižgantas ir jo išugdyta karta“ (Juozo Tumo-Vaižganto 150-ųjų gimimo metinių ir Alfonso Nykos-Niliūno (Alfonso Čipkaus) 100-ųjų gimimo metinių minėjimui).  Renginio programą galite parsisiųsti čia.
 
Spalio 10-11 d. įvyko konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas - lietuvių kultūros spiritus movens". Įvairių disciplinų tyrėjus apjungęs renginys tęsėsi dvi dienas: spalio 10 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, spalio 11 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune. 
 
Spalio 14-21 d. vyko tradicinė Tautosakos savaitė. 
 
Spalio 17-18 d. Institute vyko konferencija „Jėzuitai Lietuvoje: tarp kasdienybės ir amžinybės“. Konferencijos pranešimų santraukos ir programa parsisiuntimui - čia.
 
Spalio 18 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas surengė diskusiją „Humanitarika mokykloje: kokios jos reikia mūsų vaikams ir jaunimui?“. Diskusijoje dalyvavo mokytojų asociacijų lyderiai, studentai, mokslininkai: Viktorija Daujotytė, Ingė Lukšaitė, Naglis Kardelis, Ramunė Šmigelskytė, Aurelija Tamulionienė, Vilija Targamadzė, Regimantas Tamošaitis. 
 
Spalio 24 d. Tautosakos archyvo skaitykloje vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“, kuriame tema  „Pokario Vilnius: liudininkų pasakojimai" kalbėjo dr. Lina Būgienė, dr. Jurga Jonutytė ir dr. Radvilė Racėnaitė.
 
Spalio 24 d. Naujosios Vilnios Laisvės gimnazijoje vyko nacionalinė moksleivių  konferencija „Knyga – būdas pažinti save". Šį renginį gimnazija organizavo drauge su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvos rašytojų sąjunga ir kitais. Konferencijoje pranešimus skaitė Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Druskininkų, Trakų ir kitų gimnazijų moksleiviai. Plenarinį pranešimą „Šiuolaikinė literatūra ir jos pristatymo būdai" perskaitė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus doktorantas Saulius Vasiliauskas.
 
Spalio 25 d. LLTI įvyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „Antika. Biblija. Lietuvos literatūra. Kaip sudominti mokinius?" Mokymus vedė lektoriai: doc. dr. Dalia Dilytė, prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, mokytoja ekspertė Dainora Eigminienė, doc. dr. Naglis Kardelis. Seminare dalyvavo per 30 mokytojų, atvykusių iš visos Lietuvos. Šiuo renginiu pradėtas kiekvieną mėnesį vyksiančių seminarų ciklas.
 
Spalio 30 d. Senosios literatūros tyrinėtojai rinkosi į 6-ąjį seminarą, kuriame dr. Inga Strungytė -Liugienė kalbėjo apie visišką naujieną, atrastą Prūsijos kultūros paveldo archyve. 
 
Lapkričio 14 d. Instituto Tautosakos archyvo salėje vyko XV-asis Liaudiškojo pamaldumo seminaras, kuriame pranešimą tema ,,Lietuvos parapijų špitolės ir špitolininkai katalikiškosios Apšvietos epochoje'' skaitė istorikė Modesta Pakalnytė. 

Lapkričio 20 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko iškilminga Lietuvos mokslo premijų teikimo ceremonija, kurioje buvo apdovanotas profesorius Giedrius Subačius. Nuotraukas iš apdovanojimų ceremonijos galite peržiūrėti čia. 
 
Lapkričio 21 d. LLTI įvyko viešas konkurso seminaras, kuriame pranešimus skaitė dr. Laura Laurušaitė, pretenduojanti į Naujosios literatūros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybę (,,Maisto reikšminis potencialas literatūroje''), prof. dr. Gitana Vanagaitė, pretenduojanti į Naujosios literatūros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybę (,,Modernybės ir krikščionybės dermė Juozo Tumo-Vaižganto apysakoje ,,Dėdės ir dėdienės'') ir dr. Asta Vaškelienė, pretenduojanti į Senosios literatūros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybę (,,Įtakos ir originalumas XVIII a. LDK lotyniškoje poezijoje''). 
 
Lapkričio 26 d. vyko Mokslo tarybos posėdis.
 
Lapkričio 26 d. LLTI Tautosakos archyvo skaitykloje įvyko mokslinis seminaras ,,Pietų Amerikos indėnų tukanų genties mitas ,,Pieno ežeras'', jo fiksavimas ir skelbimas''. Renginyje dalyvavo knygą ,,Pieno ežeras" iš portugalų kalbos išvertęs kunigas Antanas Saulaitis, knygos skyriaus ,,Mito prasmės" autorė VU docentė BirutėMeržvinskaitė, knygos redaktorė Elvyra Kučinskaitė bei Bažnytinio paveldo muziejaus darbuotoja, Vilniaus katedros požemių ir varpinės administratorių vadovė Alina Pavasarytė. Buvo demonstruojamas filmas apie tukanų gentį, kurį pristatė filmo kūrėja Rūta Ambrasūnienė. 
 
Lapkričio 27 d. LLTI vyko seminaras iš ciklo ,,Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas". Dr. Nida Gaidauskienė skaitė pranešimą tema ,,Lietuvių literatūros kritika: institucijos kūrimosi prielaidos XX a. pradžioje''. Klausykitės pranešimo įrašo čia.
 
Lapkričio 27 d. LLTI vyko Senosios literatūros seminaras ,,Vilniaus bazilijonų spaustuvės veikla ir jos produkcija (1628-1839)". Dr. Ina Kažuro supažindino su netikėtai įvairia ir dar mažai žinoma Vilniaus vienuolių bazilijonų spaustuvės veikla. 
 
Lapkričio 28 d. LLTI profsąjunga prisijungė prie įspėjamojo mokytojų streiko. Institute vyko dviejų valandų streikas. 
 
Lapkričio 28 d. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos organizuotoje mokslinėje konferencijoje, skirtoje Alberto Kojalavičiaus-Vijūko 410-osioms metinėms, pranešimus skaitė LLTI mokslininkai doc. dr. Mintautas Čiurinskas, doc. dr. Sigitas Narbutas. Vyko doc. dr. Dalios Emilijos Staškevičienės knygos ,,Alberto Vijūko-Kojalavičiaus ,,Lietuvos istorija'' poetikos bruožai'' pristatymas. Konferencijos metu buvo įteikti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos auksiniai, vardiniai ženklai ,,Už svarų indėlį populiarinant genealogiją ir heraldiką Lietuvoje''.  Išsamiau apie renginį skaitykite čia.
 
Lapkričio 29 d. LLTI aštuntąja Vytauto Kubiliaus premija buvo iškilmingai apdovanota dr. Elena Baliutytė-Riliškienė. Premija mokslininkei skirta už monografiją ,,Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų: pasivaikščiojimas su Waltu Whitmanu ir staugsmas su Alenu Ginsbergu''. Renginyje laureatę sveikino LLTI direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, Andrius Kubilius, doc. dr. Loreta Mačianskaitė, dr. Donata Mitaitė bei dr. Dalia Pauliukevičiūtė. Renginio nuotraukas galite pamatyti čia. 
 
Gruodžio 3 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje konferencijoje-diskusijoje ,,Humanitarinių institutų veiklos iššūkiai ir perspektyvos reformų kontekste'' LLTI direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė skaitė pranešimą ,,Lituanistikos prioriteto įgyvendinimas: dabartinė situacija ir perspektyvos''. Nuotraukas iš renginio galite rasti čia.
 
Gruodžio 6 d. LLTI vyko mokslinė konferencija ,,(Po)sovietinis tranzitas: sistemos erozijos ženklai lietuvių literatūroje''. Renginį organizavo dr. Dalia Satkauskytė, dr. Rimantas Kmita, dr. Elena Baliutytė. Pranešimus skaitė prof. dr. Natalija Arlauskaitė, dr. Solveiga Daugirdaitė, dr. Donata Mitaitė, dr. Gintarė Bernotienė, dr. Loreta Mačianskaitė, dr. Rimantas Kmita, dr. Jūratė Čerškutė, dr. Vytautas Rubavičius. Organizatorių pokalbio įrašas apie konferenciją. 
 
Gruodžio 6 d. Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktorių konferencija išreiškė paramą streikuojančiai Vilniaus universiteto bendruomenei ir išplatino atvirą laišką dėl Lietuvos mokslo finansavimo. Laišką galite perskaityti čia. 
 
Gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje vyko Antrasis Visuotinis Lietuvos mokslininkų suvažiavimas. Renginyje buvo aptarti strateginiai mokslo ir studijų sistemos klausimai.
 
Gruodžio 13 d. Nacionalinėje dailės galerijoje buvo atidaryta vilniečio, Bauhauzo mokyklos auklėtinio Moišės Ravivo Vorobeičiko fotografijų paroda ,,Moi Ver: Moišė Ravivas-Vorobeičikas. Modernybės montažai" ir pristatyta jo autorinio albumo, kurį išleido  LLTI leidykla, faksimilė. 
 
Gruodžio 17 d. Vilniaus rotušėje kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas apdovanojo LLTI mokslininkes Gražiną Kadžytę ir dr. Živilę Nedzinskaitę. G. Kadžytei skirta Kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros puoselėjimą, Ž. Nedzinskaitė apdovanota Martyno Mažvydo premija už nuopelnus valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui. Nuotraukas iš renginio galite peržiūrėti čia. 
 
Gruodžio 19 d. LLTI vyko habil. dr. Nijolės Laurinkienės knygos ,,Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje'' pristatymas. Renginyje taip pat dalyvavo etnolingvistė prof. dr. Birutė Jasiūnaitė, Tautos namų santaros pirmininkas Antanas Guodelis ir archeoastronomas Jonas Vaiškūnas. Skambėjo Eglės Brukšaitytės vadovaujamų  Vydūno draugijos dainininkų atliekami kūriniai. Renginio nuotraukas galite peržiūrėti čia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt