LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2022

Sausio 4 d. vyko Mokslo tarybos posėdis. 

Sausio 26 d. vyko XVII Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Pro suprema laurea: Vilniaus universiteto baigiamųjų mokslo darbų kolekcija (1579–1773)“ skaitė dr. Ina Kažuro, dok. Brigita Zorkienė ir Nijolė Klingaitė-Dasevičienė (VUB Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamentas).

Sausio 27 d. vyko pirmasis LLLA komparatyvinių diskusijų ciklo seminaras. Dalyvavo ilgametė Lietuvos lyginamosios asociacijos pirmininkė (2005-2015), komparatyvinių tyrimų specialistė prof. Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, kuri skaitė pranešimą „Komparatyvistika: praeitis ateičiai“. Renginį moderavo prof. Dainius Vaitiekūnas.

Sausio 28 d. vyko seminaras, skirtas Algimanto Mackaus jubiliejiniams metams atminti. Dalyvavo LLTI direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, PLB Kultūros komiteto pirmininkė Jūratė Caspersen, Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, VDU lektorius Ramūnas Čičelis, LLTI bibliotekos rankšraštyno vedėjas Virginijus Gasiliūnas, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vilma Vaivadienė, LMTA lektorė Rita Juodelienė, moderavo LLTI direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Jurga Trimonytė Bikelienė. 

Vasario 4 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis. 

Vasario 8 d. vyko dr. B. Avižinienės, dr. D. Pauliukevičiūtės ir dr. G. Šmitienės vieši konkurso seminarai. 

Vasario 23 d. vyko XVIII Senosios literatūros seminaras. Pranešimą skaitė dr. Mintautas Čiurinskas. Vaizdo įrašą galima žiūrėti čia.

Vasario 24-27 d. Vilniaus knygų mugėje vyko per metus išėjusių knygų pristatymai. Daugiau informacijos: pirma diena, antra diena, trečia diena, ketvirta diena

Kovo 10 d. vyko LLTI premijos teikimo renginys. Premija įteikta laureatei Ievai Dumbrytei už kūrybiškiausią 2021 m. išleistą kūrinį „Šaltienos bistro“ (leidykla Kitos knygos). Daugiau informacijos čia.

Kovo 15 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis.

Kovo 16 d. vyko XXIII Liaudiškojo pamaldumo seminaras. Tema: Jurgis Ambraziejus Pabrėža – dvasininkas, gydytojas, žemaičių šventasis. Pranešėja – Kretingos muziejaus istorikė Jolanta Klietkutė. Daugiau informacijos čia.

Kovo 23 d. vyko LLTI darbuotojų profesinės sąjungos susirinkimas.

Kovo 23 d. vyko Visuotinis LLTI darbuotojų susirinkimas.

Kovo 29 d. vyko Kūrybiškiausios 2021 metų knygos autorės Ievos Dumbrytės ir mecenatų Vilniaus Rotary klubo susitikimas. 

Kovo 30 d. vyko XIX Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Ar jau pažįstame Liudviką Rėzą? dr. Liucija Citavičiūtė. 

Balandžio 21 d. vyko Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių kalbos instituto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuotas seminaras „Lituanistinio švietimo problemos Lietuvoje“. Seminaro programa čia.

Balandžio 26 d. vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai". LLTI Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Salomėja Bandoriūtė-Leikienė skaitė pranešimą „Laiškai iš praeities: Justino Marcinkevičiaus korespondencija". Daugiau informacijos čia.

Balandžio 27 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis.

Gegužės 5 d. Lietuvių kalbos institute vyko konferencija Sūduvių tapatybės ženklai XXI amžiuje: kalba, kultūra, savimonė.

Gegužės 6 d. vyko tradiciniai Klasikos skaitymai Per amžius gynėm laisvę ir Tėvynę, šiemet skirti Ukrainai bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Gegužės 10 d. vyko Jūratės Čerškutės viešas konkurso seminaras. Šiuolaikinės literatūros skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Jūratė Čerškutė, pretenduojanti į Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslo darbuotojo pareigybę, skaitė pranešimą tema „Apokalipsės vaizdinija Ričardo Gavelio prozoje“.

Gegužės 11 d. vyko darbuotojų Atestacijos posėdis.

Gegužės 12 d. Andrius Kaniava apgynė disertaciją tema Pasakojamos vietos. Fenomenologinis žmogaus santykio su vieta tryrimas (Etnologija). Vadovas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius.

Gegužės 18 d. vyko Konkursų posėdis.

Gegužės 24 d. vyko seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Pranešimą Apie ankštą gyvenimą. Laiškai kaip tyrimo būdas skaitė Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Giedrė Šmitienė. Daugiau informacijos čia.

Gegužės 24 d. vyko Švietimo mainų paramos fondo ir LLTI organizuojamų nemokamų lietuvių kalbos kursų ukrainiečiams atidarymo renginys.

Gegužės 25 d. vyko XX Senosios literatūros seminaras. Pranešimą Pranciškaus Skorinos leidiniai šaltiniotyros šviesoje: nauji ir naujausi rezultatai skaitė prof. habil. dr. Sergejus Temčinas. Daugiau informacijos čia.

Birželio 3 d. vyko Moderniosios literatūros skyriaus posėdis.

Birželio 7 d. vyko XXIV Liaudiškojo pamaldumo seminaras. Tema: Angelai lietuvių žodinėje tradicijoje. Pranešimą skaitė LLTI, LMTA ir VU etnologijos doktorantė Solveiga Šlapikienė. Vaizdo įrašą galima peržiūrėti čia.

Birželio 13 d. vyko LLTI, „Lituanistų sambūrio“ ir Lietuvių kalbos draugijos kūrybinių darbų konkurso „Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą“ baigiamasis renginys. 

Birželio 21 d. vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Dr. Anastasiya Fiadotava (Estonian Literary Museum, Tartu) skaitė pranešimą USING HUMOUR TO NEGOTIATE ETHNIC IDENTITIES (A CASE STUDY OF THE BELARUSIAN-LITHUANIAN BORDER)

Birželio 28–30 d. vyks II-asis Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas Vilniuje. Renginyje dalyvaus rašytojai iš įvairių užsienio šalių – Airijos, Australijos, Belgijos, Italijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Kipro, Lenkijos, Meksikos, Nyderlandų, Prancūzijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Lietuvos. Renginio programa čia.

Liepos 26–29 d. Biržų rajone vyko XVII akademinis vasaros seminaras „Literatūros salos“, skirtas Jono Meko metams. Renginio programa čia.

Rugsėjo 7 d. vyko Irenos Snukiškienės daktaro disertacijos gynimas. Disertacijos tema: „Moralinių vertybių esmė ir transformacijos. TIESA ir MELAS iš kognityvinės kultūrinės perspektyvos (lietuvių ir anglų kalbų pagrindu)“.

Rugsėjo 16 d. vyko Roko Sinkevičiaus daktaro disertacijos gynimas. Disertacijos tema: „Saulės dukros vestuvių motyvai XIX a. pr. – XX a. latvių dainose: tautosakinė ir lyginamoji mitologinė analizė”. 

Rugsėjo 23 d. vyko Etnologijos krypties doktorantų simpoziumas. Pranešimus skaitė Giedrė Raguotienė, Ignas Šlajus, Martynas Vingrys, Eglė Gelažiūtė-Pranevičienė, Irma Kondrataitė, Greta Paskočiumaitė, Diana Plachovičiūtė, Balys Astrauskas, Lijana Šarkaitė-Viluma. 

Rugsėjo 28 d. vyko seminaras „Mokyklinio kanono raida (1918–2018 m.)“. Renginio metu Aistė Kučinskienė, Viktorija Šeina ir Saulius Vasiliauskas pristatė savo vykdomą projektinį tyrimą ir aptarė konkrečiu istoriniu laikotarpiu formuoto lietuvių literatūros mokyklinio kanono struktūrą bei jos kaitą per šimtmetį nuo valstybinės Lietuvos švietimo sistemos susiformavimo. Renginį moderavo Žydronė Kolevinskienė. Seminarą galima peržiūrėti čia.

Rugsėjo 29 d. vyko XXI Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Lietuva ir Maskva: politines tapatybes kūrusi respublikos ir tironijos antitezė“ skaityė doc. dr. Darius Kuolys (LLTI Senosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas). Vaizdo įrašą galima peržiūrėti čia.

Spalio 5 d. vyko Eugenijaus Žmuidos vieša paskaita. Moderniosios literatūros skyriaus darbuotojas E. Žmuida, pretenduojantis į Moderniosios literatūros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybę, skaitė pranešimą tema „Didžiojo karo metas (1914–1920) ir mūsų kultūrinė atmintis: keletas refleksijų“. 

Spalio 11 d. vyko Viktorijos Jonkutės vieša paskaita. Moderniosios literatūros skyriaus darbuotoja l. e. jaunesniosios mokslo darbuotojos pareigas dr. Viktorija Jonkutė, skaitė pranešimą tema „Virsmo imagerija 1987–1993 m. lietuvių ir latvių kultūrinėje spaudoje“.

Spalio 14 d. vyko mokslinė konferencija „Pirmiausia, nors tai ir sunku, mylėti kalbą“, skirta poeto Tomo Venclovos 85-osioms gimimo metinėms. Konferencijos programa čia.

Spalio 17–22 d. vyko Tautosakos savaitės renginiai. Programą galima peržiūrėti čia

Spalio 25 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis.

Spalio 27–28 d. vyko konferencija „Humanitarinė mintis folkloristų, etnologų, kultūrologų darbuose sovietmečiu“. Konferencijos programą galite peržiūrėti čia, tezes – čia

Spalio 27 d. vyko XXII Senosios literatūros seminaras.

Spalio 28–29 d. Gederto Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejuje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunsvirlaukio akademija“. 

Lapkričio 10–11 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija Atminties gaivinimas ir užmaršties įveika. Konferencijos programa čia.

Lapkričio 11 d. vyko Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos premijos laureato paskelbimas ir apdovanojimo ceremonija. Renginio vaizdo įrašas čia.

Lapkričio 14 d. vyko mokslinė diskusija Įsiklausymai ir įsiskaitymai: semiotikos ir komparatyvistikos paralelės su prof. habil. dr. Kęstučiu Nastopka. 

Lapkričio 15 d. vyko Rūtos Latinytės disertacijos „Dovanojimas kaip tarpasmeninių santykių reiškimosi būdas XX a. pabaigos – XXI a. pradžios lietuvių kasdieninėse praktikose” gynimas. 

Lapkričio 17–18 d. VU Filologijos fakultete vyko Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto rengiama tarptautinė konferencija Literary Canon Revision in Post-Communist Societies.

Lapkričio 18 d. vyko mokslinė konferencija Kultūrų polilogas senojoje Lietuvoje: spauda, knyga, literatūra (XXII Jurgio Lebedžio skaitymai), skirti Pranciškaus Skorinos ir pirmosios Lietuvoje spausdintos knygos metams. 

Lapkričio 22 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis. 

Lapkričio 22 d. vyko susitikimas su vertėjais Irena Aleksaite ir Vidu Morkūnu. Pokalbį moderavo literatūrologas Saulius Vasiliauskas.

Lapkričio 23 d. vyko Vytauto Kubiliaus premijos įteikimo ceremonija. 2022 m. premija įteikta rašytojams Tomui Vaisetai ir Mindaugui Nastaravičiui. Daugiau informacijos čia.

Lapkričio 2425 d. vyko I-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinė dramaturgija: slinktys, iššūkiai ir temos“. Konferencijos programa čia.

Lapkričio 29 d. vyko Vitos Džekčioriūtės-Medeišienės disertacijos gynimas. Disertacijos tema: „Vaikų mitinės baimės lietuvių folkloro praktikose“. Vadovas –  dr. Dainius Razauskas, konsultantė – prof. dr. Birutė Jasiūnaitė.

Lapkričio 30 d. vyko XXIII Senosios literatūros seminaras „Auksinio skriestuvo istorija“. Dr. Milda Kvizikevičiūtė ir Eva Praškevič (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) pasakojo apie Nacionalinėje bibliotekoje saugomą Antverpeno spaustuvės „Officina Plantiniana“ knygų rinkinį ir tyrimus, atliekamus rengiant jo katalogą.

Lapkričio 30 d. vyko spaudos konferencija, skirta pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ (1883–1886) perleidimo projektui pristatyti. Dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis, Lietuvos mokslų akademijos narys, Vilniaus universiteto profesorius emeritas, habil. dr. Domas Kaunas, PK Fondo direktorius dr. Pranas Kiznis. Daugiau informacijos čia.

Gruodžio 6 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko LLTI tyrėjų kolektyvinės monografijos „Lietuvių literatūros kanono dirbtuvės“ sutiktuvės ir diskusija apie lietuvių literatūros kanono tyrimų būklę bei perspektyvas.

Gruodžio 7 d. vyko XXV Liaudiškojo pamaldumo seminaras Kunigo kalėdojimas Lietuvos kaime XX amžiuje (pranešėjas prof. dr. Jonas Mardosa). 
Gruodžio 12 d. vyko Sauliaus Vasiliausko ir Akvilės Rėklaitytės vieši konkurso seminarai. 
Gruodžio 14 d. posėdžiavo Algio Kalėdos premijos komisija. Komisijos sprendimu 2022 m. Algio Kalėdos premija skiriama AGNIESZKAI EMILIAI REMBIAŁKOWSKAI.
Gruodžio 15 d. vyko Advento popietė. 
Gruodžio 23 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis. 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt