LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2020

Sausio 3 d. LLTI vyko pirmasis šiais metais mokytojų kvalifikacijai tobulinti skirtas seminaras ,,Literatūros kūrinys. Kaip jį atverti?“ Renginyje dalyvavo apie penkiasdešimt mokytojų iš įvairių Lietuvos mokyklų. Lituanistams aktualiomis temomis paskaitas skaitė prof. dr. Viktorija Daujotytė ,,Žemaitės Marti“, Akvilė Rėklaitytė ,,Poezija kaip pasivaikščiojimas po parodą“, pamoką vedė ir metodinėmis įžvalgomis dalijosi Vilija Dailidienė ,,Klasikos kūrinio skaitymas klasėje. Žemaitės Marti‘‘, o Rūta Pleskačiauskienė surengė mokslinę ekskursiją po instituto biblioteką ,,Ką naudinga galime rasti LLTI bibliotekoje?“

 

Sausio 7 d. LLTI Tautosakos archyvo salėje vyko interneto svetainės http://pokariovilnius.llti.lt pristatymo renginys. Pristatymas organizuotas kaip mokslo projekto ,,Individualaus modernėjimo siužetai pirmosios kartos miestiečių autobiografiniuose pasakojimuose (pokario Vilnius)", kurį pagal nacionalinę mokslo programą ,,Modernybė Lietuvoje'' remia Lietuvos mokslo taryba (2017-2019, sutarties nr. S-MOD-17-11), rezultatų sklaidos renginys. Svetainę pristatė etnologės dr. Lina Būgienė ir dr. Radvilė Racėnaitė. Nuotraukas iš renginio galite peržiūrėti čia ir čia.  

 

Sausio 10 d. LLTI vyko tautosakininkės dr. Bronės Valiulytės Kazlauskienės 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginyje dalyvavo tautosakininkės artimieji, LLTI direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė Linartienė, prof. dr. Algirdas Valiulis, dr. Bronė Stundžienė, dr. Kostas Aleksynas, Pranas Treinys. Bibliotekoje veikė jubiliejinė darbų paroda. 
 
Sausio 17 d. iškilmingame renginyje Vilniaus paveikslų galerijoje buvo apdovanota prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė. Mokslininkei įteikta Algio Kalėdos premija. Renginio nuotraukas galite peržiūrėti čia.
 
Sausio 20 d. vyko VIII-asis Senosios literatūros seminaras, kuriame dr. Virginija Vasiliauskienė skaitė pranešimą apie šiuo metu vykdomus Sirvydo tekstų skaitmeninimo darbus: Konstantino Sirvydo Punktų sakymų indeksas: gramatinių ir teksto sluoksnių atodangos.  
 
Sausio 28 d. LLTI vyko Mamerto Indriliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginyje dalyvavo Virginijus Gasiliūnas, Darius Kuolys, Dalia Jakaitė, Gediminas Mikelaitis, Liuda Prusnkienė, Rita Venskūnienė, moksleiviai, studentai. Buvo pristatyti Mamerto Indriliūno Raštai. Nuotraukas iš renginio rasite čia
 
Vasario 4 d. LLTI vyko Mamerto Indriliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginyje dalyvavo Virginijus Gasiliūnas, Darius Kuolys, Dalia Jakaitė, Gediminas Mikelaitis, Liuda Prusnkienė, Rita Venskūnienė, moksleiviai, studentai. Buvo pristatyti Mamerto Indriliūno Raštai. Renginio nuotraukas galite peržiūrėti čia. 
 
Vasario 12 d. LLTI vyko Mokslo tarybos posėdis.  
 
Vasario 12 d. LLTI vyko Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Tarybos organizuojamas nacionalinio konkurso ,,Lietuvos istorijos žinovas" I etapas. 
  
Vasario 14 d. LLTI vyko Vasario 16-osios minėjimas. Renginyje dalyvavo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Saulius Šaltenis, muzikės Judita Leitaitė ir Živilė Survilaitė. 
  
Vasario 18 d. Vilniaus paveikslų galerijoje vyko naujos Pauliaus Širvio poezijos knygos ,,Po mirgiuoju žvaigždynų šalmu" pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos sudarytoja dr. Elena Baliutytė, Alfas Pakėnas, Gytis Vaškelis. Poeto eilėraščius skaitė Algirdas Latėnas, Anatolijaus Šenderovo ir Vidmanto Bartulio miniatiūras fortepijonui atliko Rokas Zubovas.  
 
Vasario 22-23 d. vyko LLTI renginiai Vilniaus knygų mugėje: pirmoji diena, antroji diena, trečioji-ketvirtoji diena.  
 
Vasario 26 d. LLTI vyko IX-asis Senosios literatūros seminaras, kuriame PhD (Cantab) Stephen C. Rowell skaitė pranešimą apie svarbią Lietuvai XVI a. pirmosios pusės asmenybę, Bolonijos universiteto ugdytinį, Vilniaus vyskupą (nuo 1519 iki 1536 m.) bei jo kultūrinę veiklą.  
 
Kovo 9 d. LLTI vyko pokalbis „Kaip Žemaitė su Paukščiais per Atlantą skrido“. Renginyje dalyvavo Vašingtono universiteto Sietle afiliuota profesorė Violeta Kelertienė (JAV) ir rašytoja Birutė Putrius (JAV). Renginio nuotraukas galite peržiūrėti čia.
  
Kovo 10 d. rašytojui Vidui Morkūnui buvo įteikta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija (už kūrybiškiausią 2019 m. išleistą knygą ,,Pakeleivingų stotys"). Laureatą sveikino LLTI direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, premijos mecenatai Vilniaus Rotary klubo atstovai, Aušra Jurgutienė, Elena Baliutytė, Donata Mitaitė, Saulius Vasiliauskas. Renginio nuotraukas galite peržiūrėti čia.
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt