LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2020

Sausio 3 d. LLTI vyko pirmasis šiais metais mokytojų kvalifikacijai tobulinti skirtas seminaras ,,Literatūros kūrinys. Kaip jį atverti?“ Renginyje dalyvavo apie penkiasdešimt mokytojų iš įvairių Lietuvos mokyklų. Lituanistams aktualiomis temomis paskaitas skaitė prof. dr. Viktorija Daujotytė ,,Žemaitės Marti“, Akvilė Rėklaitytė ,,Poezija kaip pasivaikščiojimas po parodą“, pamoką vedė ir metodinėmis įžvalgomis dalijosi Vilija Dailidienė ,,Klasikos kūrinio skaitymas klasėje. Žemaitės Marti‘‘, o Rūta Pleskačiauskienė surengė mokslinę ekskursiją po instituto biblioteką ,,Ką naudinga galime rasti LLTI bibliotekoje?“

 

Sausio 7 d. LLTI Tautosakos archyvo salėje vyko interneto svetainės http://pokariovilnius.llti.lt pristatymo renginys. Pristatymas organizuotas kaip mokslo projekto ,,Individualaus modernėjimo siužetai pirmosios kartos miestiečių autobiografiniuose pasakojimuose (pokario Vilnius)", kurį pagal nacionalinę mokslo programą ,,Modernybė Lietuvoje'' remia Lietuvos mokslo taryba (2017-2019, sutarties nr. S-MOD-17-11), rezultatų sklaidos renginys. Svetainę pristatė etnologės dr. Lina Būgienė ir dr. Radvilė Racėnaitė. Nuotraukas iš renginio galite peržiūrėti čia ir čia.  

 

Sausio 10 d. LLTI vyko tautosakininkės dr. Bronės Valiulytės Kazlauskienės 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginyje dalyvavo tautosakininkės artimieji, LLTI direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė Linartienė, prof. dr. Algirdas Valiulis, dr. Bronė Stundžienė, dr. Kostas Aleksynas, Pranas Treinys. Bibliotekoje veikė jubiliejinė darbų paroda. 
 
Sausio 17 d. iškilmingame renginyje Vilniaus paveikslų galerijoje buvo apdovanota prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė. Mokslininkei įteikta Algio Kalėdos premija. Renginio nuotraukas galite peržiūrėti čia.
 
Sausio 20 d. vyko VIII-asis Senosios literatūros seminaras, kuriame dr. Virginija Vasiliauskienė skaitė pranešimą apie šiuo metu vykdomus Sirvydo tekstų skaitmeninimo darbus: Konstantino Sirvydo Punktų sakymų indeksas: gramatinių ir teksto sluoksnių atodangos.  
 
Sausio 28 d. LLTI vyko Mamerto Indriliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginyje dalyvavo Virginijus Gasiliūnas, Darius Kuolys, Dalia Jakaitė, Gediminas Mikelaitis, Liuda Prusnkienė, Rita Venskūnienė, moksleiviai, studentai. Buvo pristatyti Mamerto Indriliūno Raštai. Nuotraukas iš renginio rasite čia
 
Vasario 4 d. LLTI vyko Mamerto Indriliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginyje dalyvavo Virginijus Gasiliūnas, Darius Kuolys, Dalia Jakaitė, Gediminas Mikelaitis, Liuda Prusnkienė, Rita Venskūnienė, moksleiviai, studentai. Buvo pristatyti Mamerto Indriliūno Raštai. Renginio nuotraukas galite peržiūrėti čia. 
 
Vasario 12 d. LLTI vyko Mokslo tarybos posėdis.  
 
Vasario 12 d. LLTI vyko Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Tarybos organizuojamas nacionalinio konkurso ,,Lietuvos istorijos žinovas" I etapas. 
 
Vasario 12 d. mitologė Nijolė Laurinkienė buvo apdovanota Jono Basanavičiaus premija. Įvertinimas skirtas už reikšmingus mokslinius baltų mitologijos ir pasaulėvaizdžio tyrimus, etninės kultūros ir lietuvybės pamatų stiprinimą, visuomenės švietimą.
  
Vasario 14 d. LLTI vyko Vasario 16-osios minėjimas. Renginyje dalyvavo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Saulius Šaltenis, muzikės Judita Leitaitė ir Živilė Survilaitė. 
  
Vasario 18 d. Vilniaus paveikslų galerijoje vyko naujos Pauliaus Širvio poezijos knygos ,,Po mirgiuoju žvaigždynų šalmu" pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos sudarytoja dr. Elena Baliutytė, Alfas Pakėnas, Gytis Vaškelis. Poeto eilėraščius skaitė Algirdas Latėnas, Anatolijaus Šenderovo ir Vidmanto Bartulio miniatiūras fortepijonui atliko Rokas Zubovas.  
 
Vasario 18 d. dr. Laurai Laurušaitei įteikta „Vertėjo krėslo“ premija. Mokslininkė įvertinta už meistriškai įveiktus įvairiapusius originalo teksto iššūkius verčiant Noros Ikstenos knygą „Motinos pienas". 
 
Vasario 22–23 d. vyko LLTI renginiai Vilniaus knygų mugėje: pirmoji diena, antroji diena, trečioji-ketvirtoji diena.  
 
Vasario 26 d. LLTI vyko IX-asis Senosios literatūros seminaras, kuriame PhD (Cantab) Stephen C. Rowell skaitė pranešimą apie svarbią Lietuvai XVI a. pirmosios pusės asmenybę, Bolonijos universiteto ugdytinį, Vilniaus vyskupą (nuo 1519 iki 1536 m.) bei jo kultūrinę veiklą.  
 
Kovo 9 d. LLTI vyko pokalbis „Kaip Žemaitė su Paukščiais per Atlantą skrido“. Renginyje dalyvavo Vašingtono universiteto Sietle afiliuota profesorė Violeta Kelertienė (JAV) ir rašytoja Birutė Putrius (JAV). Renginio nuotraukas galite peržiūrėti čia.
  
Kovo 10 d. rašytojui Vidui Morkūnui buvo įteikta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija (už kūrybiškiausią 2019 m. išleistą knygą ,,Pakeleivingų stotys"). Laureatą sveikino LLTI direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, premijos mecenatai Vilniaus Rotary klubo atstovai, Aušra Jurgutienė, Elena Baliutytė, Donata Mitaitė, Saulius Vasiliauskas. Renginio nuotraukas galite peržiūrėti čia.
 
Balandžio 3 d. LLTI Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja doc. dr. Dalia Satkauskytė tapo Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos Vykdymo grupės pirmininke. 
 
Balandžio 9 d. vyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skirtas seminaras Literatūros klasika mokykloje. Dalyvavo ir pranešimus skaitė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė (Nepažintas Vydūnas), doc. habil. dr. Vaidas Šeferis (Nauji donelaitikos atradimai), Vilniaus Laisvės gimnazijos mokytojas Marius Janulevičius (Literatūrinis ugdymas kuriant kiną).
 
Balandžio 24 d. vyko virtualus viešas konkurso seminaras. Pranešimą skaitė doc. dr. Roma Bončkutė, pretenduojanti į Tekstologijos skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybę. Pranešimo tema – „Simono Daukanto BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû genezė“.
 
Gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – vyko tradiciniai „Klasikos skaitymai“, kurie šiemet dėl pandeminio karantino buvo transliuojami virtualiai. Šių metų skaitymų tema – „Šimtmečio poetai“. Eilėraščius skaitė žinomi poetai, aktoriai, mokslo ir kultūros žmonės, mokytojai, mokiniai, studentai, gyvenantys ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Renginį transliavo Lietuvos radijo Klasikos programa. Skaitymus peržiūrėti galima Instituto Youtube paskyroje
 
Liepos 2–5 d. Juodonių kaime, Rokiškio rajone vyko 19-asis prigimtinės kultūros seminas „Gebėjimas džiaugtis ir laimė gyvenimo“. Seminarą rengė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Prigimtinės kultūros institutas. 
 
Liepos 22 d. vyko tradicinis akademinis vasaros seminaras „Literatūros salos 2020“. Daugiau apie renginį skaitykite čia.
 
Rugpjūčio 27 d. LLTI vyko pretendentų į Etnologijos krypties (H007) doktorantūrą stojamasis pokalbis. Pokalbis vyko Doktorantūros komiteto nustatyta tvarka. 
 
Rugsėjo 4–6 d. „Sostinės dienose“ vyko Daivos Vaitkevičienės monografijos „Žydinti taurė: Baltų gėrimai ir apeigos” ir serijos „Gyvoji poezija“ naujausių knygų (Paulius Širvys, Henrikas Nagys, Kęstutis Navakas) pristatymas. Diskusijose dalyvavo Gytis Vaškelis, Daiva Vaitkevičienė, Virginija Cibarauskė, Manfredas Žvirgždas.
 
Rugsėjo 15 d. vyko LLTI mokslo tarybos rinkimai. Išrinkta nauja Instituto Mokslo taryba. 
 
Rugsėjo 15 d. LLTI Naujosios literatūros skyriaus doktorantė Viktorija Jonkutė įgijo humanitarinių mokslų daktarės laipsnį (apsigynė disertaciją „Kolektyvinė atmintis XX a. pabaigos tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinėje spaudoje“).
 
Rugsėjo 16 d. vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Prof. dr. (HP) Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė pristatyė savo naują knygą „Sutartinių audos: mokslo monografija“.
 
Rugsėjo 18–19 d. Nacionalinėje dailės galerijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida: vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai“, skirta 145-osioms M. K. Čiurlionio metinėms paminėti. Renginio programą rasite čia ir čia
 
Rugsėjo 24–25 d. vyko Lietuvių lyginamosios literatūros asociacijos ir LLTI organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Literatūrinis skonių žemėlapis: nuo skonio kultūros iki skonio industrijos“. Renginio nuotraukas galite peržiūrėti čia ir čia
 
Rugsėjo 24–25 d. vyko Etnologijos doktorantų simpoziumas. 
 
Rugsėjo 28 d. vyko Doktorantūros komiteto posėdis. 
 
Rugsėjo 29 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis. 
 
Spalio 2 d. Klaipėdos knygų mugėje vyko Vydūno raštų tritomio pristatymas, Klaipėdos dramos teatre – naujos Gintaro Grajausko knygos „Kaip viskas buvo“ pristatymas. 

Spalio 3 d. Klaipėdos knygų mugėje vyko naujų „Gyvosios poezijos“ knygų pristatymas. 
 
Spalio 7 d. Signatarų namuose vyko knygos „Iš širdies ir tikru reikalu...Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos sudarytojos dr. Jurgita Žana Raškevičiūtė ir dr. Aistė Kučinskienė, dr. Vilma Bukaitė, dr. Darius Kuolys.
 
Spalio 8 d. Tautosakos archyvo skaitykloje vyko XVI Liaudiškojo pamaldumo seminaras. Pranešimą tema „Sapnų pasakojimai kaip religinių potyrių refleksijos“ skaitė dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė.
 
Spalio 13 d. LLTI vyko Komparatyvistikos asociacijos narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. 
 
Spalio 15 d. vyko mokslinė konferencija „Lietuva Kanadoje“, skirta Henriko Nagio šimtmečiui. 
 
Spalio 20 d. vyko prof. Viktorijos Daujotytės-Pakerienės knygos „Iš Bileišių vasarų“ pristatymas. 
 
Spalio 22–23 d. vyko XXIV Folkloro konferencija „Folkloras aplink mus: vakar ir visados“. 
 
Spalio 26 d. vyko LLTI profesinės sąjungos narių virtualus susirinkimas.
 
Spalio 28 d. vyko virtualus mokslinis seminaras iš ciklo „Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas“. Dr. Aistė Kučinskienė skaitė pranešimą tema „Literatūros užkulisiai lietuvių rašytojų laiškuose (XIX a. pab. –XX a. pr.)“. 
 
Lapkričio 4 d. vyko virtualus mokslinis seminaras iš ciklo „Moderniosios Lietuvos literatūrnis kanonas“. Dr. Manfredas Žvirgždas skaitė panešimą tema „Mes tiktai pradedame gyventi‘: vertybinės gairės Skaitymų kritikoje (1921–1923 m.)“. 

Lapkričio 5 d. vyko virtualus XVII LIAUDIŠKOJO PAMALDUMO seminaras „Zalanskų giminės religingumo tradicijos“. 

Lapkičio 5–6 d. vyko virtuali mokslinė konferencija „Lietuviškojo Parnaso ūksmėje: XVI–XVIII a. Lietuvos poezija“, skirta Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus 425 gimimo metinėms. Konferencijos programą galite peržiūrėti čia, pranešimų santraukas – čia
 
Lapkričio 10 d. vyko virtualus LLTI Mokslo tarybos posėdis.
 
Lapkričio 11 d. vyko virtualus mokslinis seminaras iš ciklo „Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas“. Dr. Dalia Pauliukevičiūtė skaitė pranešimą tema „Rekomendacinė lektūra modernėjančioje Lietuvoje: Skaitymo vadovėlis (1911)“.
 
Lapkričio 18 d. vyko tarptautinis virtualus seminaras „Lietuvos jubiliejinių metų poetai. Poezijos skaitymo pradmenys. Paulius Širvys (I dalis)“. Renginio programą galite peržiūrėti čia.
 
Lapkričio 23 d. virtualiame renginyje dr. Vigmantui Butkui buvo paskirta Vytauto Kubiliaus premija. 
 
Lapkričio 26 d. vyko XVIII liaudiškojo pamaldumo seminaras „Kunigas Teodoras Brazys – Vilniaus šviesuolis, kompozitorius, tautosakos rinkėjas. Pranešimus skaitė Živilė Ramoškaitė, dr. Dalia Vaicenavičienė. 

Gruodžio 3–4 d. vyko nuotolinė mokslinė konferencija „Rašytojų įamžinimas Lietuvoje“. Konferencijos programą galite peržiūrėti čia.
 
Gruodžio 8 d. vyko LLTI mokslo tarybos posėdis. 
 
Gruodžio 9 d. vyko doktorantūros komiteto posėdis. 
 
Gruodžio 15 d. vyko viešo konkurso seminaras. Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Daiva Vaitkevičienė, pretenduojanti į Sakytinės tautosakos skyriaus vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybę, skaitė pranešimą tema „Užkalbėjimai ir maldos: ar egzistuoja žanrų riba?“
 
Gruodžio 16 d. vyko Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuotas renginys „Lietuvos jubiliejinių metų poetai. Poezijos skaitymo pradmenys. Henrikas Nagys (II dalis)“. Renginys įgyvendintas pagal LR ŠMSM projektą, renginio partneris – Vroclavo universitetas. Renginio programą galite peržiūrėti čia
 
Gruodžio 29 d. vyko viešas konkurso seminaras, kuriame dr. Tomas Veteikis skaitė pranešimą tema „Klasikinis „priamelis” ir jo pavyzdžiai”. 
 
Gruodžio 29 d. vyko viešas konkurso seminaras, kuriame dr. Aistė Kučinskienė skaitė pranešimą tema „Laiškų tyrimų SSGG“. 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt