LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2012

Sausio 24 d. LLTI vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus organizuojamas sovietmečio seminaras. Doc. dr. Aurimas Švedas (VU) skaitė pranešimą tema "Sakytinės istorijos galimybės ir ribotumai sovietmečio epochos tyrinejimuose".

 
Sausio 26 d.  LLTI vyko Naujosios literatūros skyriaus organizuojamas Maironio seminaras. Dr. Vilma Žaltauskaitė (LII) skaitė pranešimą tema  "Maironis. Dvasininko socialinis portretas XIX a. pab. - XX a. pr.
 
Sausio 30 d., minint Albino Žukausko 100-metį, LLTI surengta jam skirta jubiliejinė mokslinė konferencija "Metlaikių atabradai: Albinui Žukauskui-100 ". Konferencijos programa
 
Vasario 9 d. LLTI įvyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus seminaras „Tikro lietuvio neieškant“   ir  išrinktas kūrybiškiausių knygų dvyliktukas. Plačiau apie LLTI renkamas Geriausias metų knygas.
 
Vasario 23-26 d.  LLTI dalyvavo Vilniaus knygų mugėje.
 
Kovo 9 d. LLTI vyko kasmetinės premijos už kūrybiškiausią pernai išleistą knygą įteikimo ir Kovo 11-osios paminėjimo iškilmės. Renginyje dalyvavo laureatas poetas Donaldas Kajokas, LR Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, premijos mecenatai UAB „BOD Group“ vadovas Vidmantas Janulevičius ir UAB "Petro ofsetas" gen. direktorius Petras Kalibatas bei kiti garbūs asmenys.  
 
Kovo 19 d. ŠMC skaitykloje (Vokiečių g. 2) vyko knygų serijos XX amžiaus literatūros teorijos (vadovėlio, 2006, interpretacijų rinkinio, 2010, ir dviejų dalių chrestomatijos, 2011) pristatymas. Renginyje dalyvavo ir apie tai, kam reikalingos literatūros teorijos, diskutavo knygas parengę autoriai.
 
 
Kovo 20 d. LLTI vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus organizuojamas sovietmečio seminaras.  Dr. Jurgita Raškevičiūtė skaitė pranešimą tema "Janinos Degutytės poezijos recepcija sovietmečiu".
 
Kovo 22-23 d. LLTI vyko Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai (V): "Žemės ir jos galių samprata baltų mitopoetinėje pasaulėžiūroje". Konferencijos programa.
 
Kovo 27 d. LLTI vyko Naujosios literatūros skyriaus organizuojamas Maironio seminaras. Dr. Zita Medišauskienė (LII) skaitė pranešimą tema "Valstiečių-bajorų santykiai (XIX a. vidurys-XX a. pradžia)". 
 
Kovo 30 d. LLTI vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Dvi tautos ir aštuoni regionai:baltiška, tautinė, regioninė savimonė literatūroje ir kultūroje“. Konferencijos programa.
 
Balandžio 4 d. LLTI  Andrejaus Tarkovskio metinių proga vyko susitikimas su fotografu ir kinematografininku, Lietuvos fotomenininkų ir Lietuvos kinematografininkų sąjungų nariu Vasilijumi Degteriovu, dirbusiu su Andrejumi Tarkovskiu statant jo filmus ir asmeniškai jį pažinojusiu. Programoje: dokumentinis filmas „Andrejaus Tarkovskio kryžiaus kelias“ (Крестный путь Андрея Тарковского), knygų apie Andrejų Tarkovskį pristatymas, asmeniniai prisiminimai apie Andrejų Tarkovskį ir jo šeimą, Andrejaus Tarkovskio tėvo Arsenijaus Tarkovskio eilės (rusų k.).
 
Balandžio 16-17 d. LLTI vyko tarptautinė jaunųjų folkloristų konferencija "Theoretical Frames and Empirical Research/Teoriniai rėmai ir empiriniai tyrimai". Konferencijos programa.
 
Balandžio 18 d.  LLTI vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus organizuojamas sovietmečio seminaras. Prof. habil dr. Algis Kalėda skaitė pranešimą tema “Literatūra prievartos gniaužtuose. Cenzūra, lenkų rašytojų persekiojimai”.
 
Gegužės 3 d. LLTI vyko Naujosios literatūros skyriaus organizuojamas Maironio seminaras. Dr. Brigita Speičytė skaitė pranešimą tema "Stebuklinga istorija": poezijos ir istoriografijos ryšiai ankstyvojoje Maironio kūryboje.
 
Gegužės 7 d., Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, LLTI kieme vyko vieši klasikos skaitymai. Gražia Instituto tradicija tapę skaitymai šiais metais skirti poeto ir kunigo Jono Mačiulio-Maironio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimui. Maironio eiles skaitė ministrai A. Gėlūnas, G. Steponavičius, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė A. Ruseckaitė, Goethe's instituto vadovė J. M. Keller,  profesorė V. Daujotytė-Pakerienė ir profesorius K. Nastopka, Lietuvių kalbos instituto direktorė J. Zabarskaitė, kunigas R. Doveika, žurnalistė J. Kryževičienė, LMTA studentai, moksleiviai ir kt. Renginyje dainas Maironio žodžiais atliko Vilniaus universiteto akademinis mišrus choras "Gaudeamus" ir etnomuzikos ansamblis "Vilniaus Ūla". Sveikinimo žodį tarė Jos Ekselencija Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
 
2012 m. gegužės 18 d. LLTI vyko doktorantų mokslinė konferencija „Doktorantų agora: tekstų analizės labirintai”. Konferencijos programa.
 
Gegužės 21 d. LLTI vyko Tautosakos archyvo seminaras iš ciklo “Iš lietuvių tautosakos archyvo”. Venantas Mačiekus skaitė pranešimą „Vilniaus universiteto kraštotyros ramuvos įnašas į lietuvių tautosakos archyvą”. Seminare dalyvavo Povilas Krikščiūnas. Ramuvietiškų ekspedicijų tautosakos rinkinių sklaida iš LTR per „Versmės“ monografijas. Seminarą vedė Gražina Kadžytė.
 
Liepos 25–27 d. Klumpės malūne prie Dubysos (Jurbarko raj.) vyko VII akademinis vasaros seminaras "Literatūros salos", skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Seminaro programa.
Rengėjai: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, VU Lietuvių literatūros katedra.
Rėmėjas: Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.
 
Rugsėjo 10 d. bare "InVino" vyko Maironio "Pavasario balsų" 28-tojo leidimo pristatymas. Renginyje dalyvavo įvado autorius dr. Manfredas Žvirgždas, Maironio eiles skaitė aktorius Andrius Bialobžeskis.
 
Rugsėjo 11 d. LLTI vyko apskritas stalo diskusija tema „Leisti - ar paleisti?“ Akademinių raštų ir serijinių leidinių leidybinė situacija nepriklausomybės metais. Diskusijoje dalyvavo G. Mikelaitis, V.Sventickas, M. Vaicekauskas, G. Vaškelis, S. Žukas, P. Subačius, V. Gasiliūnas ir kt.
 
 
Rugsėjo 12 d. Vilniaus paveikslų galerijoje vyko LLTI ir ir Lenkijos instituto organizuota diskusija „Kaip pradėsime antrąjį Miłoszo šimtmetį?“. Taip pat buvo pristatytas straipsnių rinkinys „Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa“ ir žurnalo Zeszyty Literackie išleistos knygos Cz. Miłosz, T. Venclova „Powroty do Litwy“, Cz. Miłosz „Rosja“. Renginyje dalyvavo Mindaugas Kvietkauskas, Malgorzata Kasner, Barbara Toruńczyk, Darius Kuolys, Algis Kalėda ir kt.
 
Rugsėjo 15 d. bare "InVino" vyko Antano Baranausko "Anykščių šilelio" skaitymai.  Rekonstruota gimtąja poeto tarme poemą skaitė Skirmantas Valentas. 
 
Rugsėjo 14-16 d. LLTI dalyvavo pirmajame Vilniaus knygų festivalyje (Vilniaus dailės akademijos dizaino inovacijų centre "Titanikas").
 
Rugsėjo 21 d. LLTI vyko etnologijos doktorantų simpoziumas. Simpoziumo metu etnologijos doktorantai pristatė savo 2011–2012 metų tyrimus. Pranešimus skaityė Alma Ragauskaitė (LMTA; etnogeografijos tyrimai), Toma Grašytė (LMTA, etnomuzikologijos tyrimai) ir Rolandas Petkevičius (LLTI, etnomedicinos tyrimai). 
 

Rugsėjo 26 d. LLTI vyko kartu su Latvijos ambasada organizuojama konferencija, skirta latvių poetui, dramaturgui ir visuomeniniam veikėjui Rainiui.  Konferencijos programa.

 

Spalio 1 d. LLTI vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus organizuojamas sovietmečio seminaras. Dr. Solveiga Daugirdaitė (LLTI) skaitė pranešimą „Lietuvių rašytoja pirmaisiais sovietiniais dešimtmečiais". 

 

Spalio 11-12 d. VU Mažojoje auloje vyko LLTI ir VU organizuojama tarptautinė konferencija, skirta pirmojo Vilniaus universiteto rektoriaus Petro Skargos 400-ųjų mirties metų sukakčiai pažymėti "Petras Skarga SJ ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra 1612-2012. ". Konferencijos programa.

 

Spalio 15–19 d. LLTI vyko Tautosakos savaitės pažintiniai renginiai plačiajai visuomenei ir tradicinė Tautosakos medaus nominacijos teikimo ceremonija. 2012 m. nominante išrinkta bibliotekininkė Marta Juškaitė.

 

Spalio 18 d. LLTI vyko mokslinė konferencija "Folkloras ir rašto kultūra: paralelės, sampynos, prieštaros". Konferencijos programa.

 

Spalio 23 d. LLTI vyko seminaras iš ciklo "Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940)". Habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (LII) skaitė pranešimą tema "Tautiniai ir komunistiniai simboliai urbanistinėje erdvėje".
 

Spalio 26 d. LLTI vyko seminaras "Atminties žemėlapiai: trauma, tapatybė ir tremtis Gulago tremtinių liudijimuose".Seminaro programa.
 

Lapkričio 9–11d.  LLTI vyko tarptautinis baltistinis seminaras „Literatūros salos: literatūra ir aktualieji baltistikos dėmenys“.

 

Lapkričio 15-16 d. vyko LLTI, VDU Lietuvių literatūros katedros ir Lietuvos dailės muziejaus organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Maironis ir jo epocha“, skirta Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) 150 gimimo sukakčiai. Konferencijos programa.

 

Lapkričio 21 d. LLTI  vyko LMT remiamo mokslinio tyrimo projekto „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ baigiamoji konferencija. Konferencijos programa.
 
Lapkričio 23 d. LLTI vyko mokslinė konferencija „Naujausi lituanistikos atradimai ir šiuolaikinė istorinė vaizduotė“ (XI Jurgio Lebedžio skaitymai). Konferencijos programa.
 
Lapkričio 27 d. LLTI vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus organizuojamas sovietmečio tyrimų seminaras. Dr. Loreta Jakonytė skaitė pranešimą „Skaitymo situacija sovietmečiu“.
 
Lapkričio 30 d. LLTI buvo įteikta Vytauto Kubiliaus premija. 2012 m. lapkričio 23 d., minint literatūros kritiko ir mokslininko Vytauto Kubiliaus (1926–2004) gimtadienį, paskelbtas pirmasis jo vardo premijos laureatas. Juo tapo Valdemaras Kukulas (po mirties) už naujausios lietuvių literatūros apžvalgas, išspausdintas literatūros ir kultūros leidiniuose 2011 metais.Renginyje dalyvavo Deimantė Kažukauskaitė-Kukulienė, V.Kubiliaus šeimos nariai, literatūros kritikai ir mokslininkai Mindaugas Kvietkauskas, Kęstutis Nastopka, Jūratė Sprindytė, Vilius Gužauskas, Donata Mitaitė, kiti Vytauto Kubiliaus ir Valdo Kukulo kolegos.     
 
Gruodžio 3 d. LLTI vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus rengiamas sovietmečio seminaras. Dr. Vilius Ivanauskas skaitė pranešimą „Žvilgsnis į sovietmečio Lietuvos ir Gruzijos rašytojus: idėjų dinamika ir tapatumo klausimai“.
 
Gruodžio 7 d. LLTI vyko mokslinė konferencija „Šviesaus rytojaus sutemos: Lietuvos literatūra vėlyvuoju sovietmečiu". Konferencijos programa.
 
  
 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt