LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2010

Sausio 14 d., 14 val. LLTI vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus surengtas sovietmečio seminaras. Doc. dr. Dalia  Satkauskytė skaitė pranešimą tema „Vlado Šimkaus poezija. Su „tarybine tikrove“ ar anapus jos“.

 

Sausio 18 d.,  14 val. LLTI  vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus surengtas sovietmečio seminaras. Pranešėjas: vertėjas,  filmo „Smogikai“  režisierius Jonas Ohmanas. Tema: „Pokario problematika ekrane – filmas „Smogikai“. Filmo peržiūra vyko prieš seminarą.

 

Sausio 26 d., 17 val. LLTI vyko sovietmečio tyrimų seminaras. Dr. Jonathan Brent (YIVO instituto direktorius, Niujorkas) skaitė pranešimą „Isaako Babelio mirties paslaptis pagal NKVD bylą apie jo areštą, tardymą ir bausmės įvykdymą (The Secret Death of Isaac Babel, based on the account in the Babel NKVD dossier of his arrest, interrogation, and execution)“. Paskaitos kalba: anglų.

Jonathanas Brentas yra žymiojo YIVO instituto, tarpukariu veikusio Vilniuje, direktorius. Iki tol dirbo Yale University Press vyriausiuoju redaktoriumi. Yra Rusijos sovietmečio archyvų tyrėjas, dirbantis juose nuo 1992 m. Knygų Stalin's Last Crime. The Plot Against the Jewish Doctors, 1948–1953 (2004), Inside the Stalin's Archives (2008) autorius. Šiuo metu rengia garsaus sovietmečio Rusijos rašytojo Isaako Babelio, nužudyto NKVD 1940 m., biografiją.

Vasario 4 d., 17.30 val. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje salėje (Gedimino pr. 3) Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija, LMA mokslininkų rūmai ir LLTI organizavo renginį “Jonas Radvanas anuo metu ir dabar”- leidinio Jonas Radvanas “Raštai” sutiktuvės. Dalyvavo knygos sudarytojas doc.  dr. Sigitas Narbutas, doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė, doc. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, prof. habil. dr. Sigitas Kregždė, dr. Mindaugas Kvietkauskas, LLTI Leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis, Vilniaus reformatų choras “Giesmė”(vadovė J. Pamarnackienė).

 

Vasario 4 d. LLTI įvyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus seminaras Glamūro ideologija ir knyga-įvykis" ir  išrinktas kūrybiškiausių knygų dvyliktukas. Plačiau.

 

Vasario 18-21 d. LLTI dalyvavo Vilniaus knygų mugėje.

 

Kovo 18-19 d. LLTI vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus surengta mokslinė konferencija, skirta moterų kūrybai. Ilgai teigta, jog rašytojo lytis neturi įtakos kūrybos vertinimui ir statusui, tačiau literatūros istorija rodo ką kita. Moterų parašyti tekstai, jų skaitymas ir vertinimas, vieta kanone, stereotipai ir įvaizdžiai, naujoji konjunktūra  - tai tik dalis klausimų, kuriais buvo kviečiama diskutuoti.
Konferencijos programa. 

Tezės.

Kovo 30 d. 13 val. LLTI Tautosakos archyvo skaityklos salėje pristatytas Romo Kauniečio 1944–1953 m. laisvės kovų dalyvių garso įrašų archyvas.
 

Balandžio 8 d.,  15 val. vyko LLTI  Šiuolaikinės literatūros skyriaus surengtas sovietmečio seminaras. Pranešėja: teatrologė Gražina Mareckaitė. Tema: „Ideologinis melas sovietmečio kultūroje“.

 

Balandžio 9 d. 13 val. įvyko LLTI Tarybos rinkimai.

 

Balandžio 15 d., 14 val. vyko LLTI Šiuolaikinės literatūros skyriaus surengtas sovietmečio seminaras. Pranešėjas: scenaristas Pranas Morkus. Tema: Lietuvos kinematografas. Pokario dešimtmetis.

Prieš seminarą vyko filmų peržiūra:

10.30 val. „Ignotas grįžo namo“ (trukmė 1 val. 30 min.)

12 val. „Marytė“
 
 
Balandžio 28 d. 14 val. LLTI Komparatyvistikos studijų grupė surengė prof. Algio Mickūno (JAV, Ohajo universitetas) paskaitą "Globalizacija ir tapatybė".
 
Balandžio 29 d. LLTI surengta trečioji (pradedant jubiliejine 2008 m., skirta prof. Norberto Vėliaus 70-čiui pažymėti) konferencija „Norberto Vėliaus skaitymai“. Šiomis konferencijomis siekiama sutelkti įvairių mokslo sričių, vienaip ar kitaip susijusių su baltų mitinio pasaulėvaizdžio rekonstrukcija, – tautosakos, istorijos, archeologijos, etnologijos, lingvistikos ir kt. – tyrinėtojus ir tuo paskatinti tyrinėjimų šiose srityse rezultatų sintezę. Konferencijos programa. Viršelis. Turinys.
 

Balandžio 30 d., 14 val. LLTI vyko Czesławo Miłoszo seminaras. Seminaro metu buvo skaitomi šie pranešimai: prof. habil. dr. Aleksander Fiut (UJ). Eta, czyli brakujący portret w galerii „Zniewolonego umysłu" (Eta, arba trūkstamas „Pavergto proto” galerijos portretas) ir prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (VU) Universalusis lietuvių savivokos planas: Miłoszas. Projektą remia Lietuvos mokslo taryba.

 

Gegužės 7 d. 13 val. LLTI, minėdamas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, surengė  tradicinį renginį „Klasikos skaitymai“.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas tęsia „Literatūros klasikos“ skaitymų tradiciją (pirmieji – Vaižganto skaitymai įvyko 2008-05-07, antrieji – Lietuvos skaitymai įvyko 2009-05-07). Šiais metais klasikos skaitymai buvo skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio paminėjimui. Nepriklausomybės skaitymuose dalyvavo Sąjūdžio veikėjai, politikai, rašytojai, įvairių sričių menininkai, žiniasklaidos atstovai, mokslininkai, mokytojai, studentai, moksleiviai, kurie skaitė ir komentavo įvairių autorių tekstus, poetine, prozine, publicistine forma įprasminančius Nepriklausomybės atgavimą.
Nuo 15 val. Nepriklausomybės skaitymų programą pratęsė diskusija „Ką gynė ir gina viešas lietuviškas žodis?“. Moderatorius Darius Kuolys, diskusijoje dalyvavo Sąjūdžio ir dabartinės spaudos žurnalistai, redaktoriai bei komentatoriai:  Monika  Garbačiauskaitė, Kęstutis  Girnius, Andrius Navickas, Vidmantas  Valiušaitis,  Gabrielė  Vasiliauskaitė.
Nuo 16 val. - nepriklausomybės augintinių meninė programa .„Juventos“ gimnazijos mokinių spektaklis-improvizacija „Svajonių spalvos“; grupės „Liūdni slibinai“ koncertas.
Renginio metu veikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institute saugomo lituanistinio paveldo ir naujų leidinių paroda, vyko ekskursijos (kartu su Gražina Kadžyte), šventinė prekyba Instituto išleistomis knygomis.
Renginį remia Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija.
 
Gegužės 13 d., LLTI vyko Czesławo Miłoszo seminaras. Seminaro metu buvo skaitomi šie pranešimai: prof. habil. dr. Tadeusz Bujnicki (UJ). Czesław Miłosz w literackim środowisku Wilna (Czeslawas Miloszas Vilniaus literatūrinėje aplinkoje) ir doc. dr. Genovaitė Dručkutė (VU) Oskaro Milašiaus Vilnius. Projektą remia Lietuvos mokslo taryba.
 
Gegužės 26 d., LLTI vyko  jubiliejinis renginys „Tautosakos rinkėjui Matui Slančiauskui – 160“. Renginio programa.
 

Birželio 9 d., LLTI vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus surengtas  sovietmečio seminaras. Pranešėja: menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė (VDA). Tema: "Šiandieninio Maskvos meninio gyvenimo tūzai ir valetai: šis bei tas apie sovietmečio paveldą".

 

Birželio 17d. LLTI vyko mokslinė konferencija “Henrikas Radauskas literatūrinių ir kultūrinių ryšių kontekste“, skirta rašytojo 100 – osioms gimimo ir 40 – osioms mirties metinėms. Konferencijos programa.

 

Rugpjūčio 4-6 d. Biržų rajone, Vinkšninių kaime vyko penktasis akademinis vasaros seminaras "Literatūros salos 2010". Seminaro rengėjai - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su VU Lietuvių literatūros katedra. Projektą remia Kultūros rėmimo fondas. Seminaro programa.

 

LLTI Tautosakos archyvo skyrius 2010 m. rudenį pradėjo seminarų ciklą „Iš lietuvių tautosakos archyvo“, pasitelkdamas Rankraštyno skaitytojus, įvairių profesijų ir mokslinių interesų žmones, siekdamas pristatyti, aptarti, vertinti tautosakos tekstų svarbą interdisciplininiu požiūriu. Rugsėjo 8 d., 15 val. vyko pirmasis, etnomedicinai skirtas seminaras. Pranešimą "Gydymas Datura stramonium L. (durnarope) etninėje Rytų Lietuvoje: archyviniai ir lauko tyrimų duomenys" skaitė etnologas Rolandas Petkevičius (VDU).

 
 
Spalio 5 d., 15 val. įvyko pirmoji  Kritikų klubo diskusija "Ar reikalingas Kritikų klubas?", kurioje buvo svarstomi tokie klausimai: Kam šiandien rūpi ir kam reikalinga literatūros kritika? Kas ir kaip gali pakelti (sukurti) kritikos prestižą Lietuvoje?  Kaip sumažinti atotrūkį tarp kritikos ir visuomenės? Kokie šiandien turėtų būti literatūros vertinimo kriterijai?Diskusijoje dalyvavo Jūratė Sprindytė, Giedrė Kazlauskaitė, Mindaugas Kvietkauskas, Rimantas Kmita, Laimantas Jonušys.
 
 

2010 m. spalio 7 d. LLTI vyko konferencija "Vilniaus kultūrinis gyvenimas: tautų polilogas (1900-1945)". Konferencijos programa.

 

Spalio 6—8 d. LLTI ir VU Lyčių studijų centras organizavo tarptautinę konferenciją “Paskutinieji raštų tomai: autobiografinio rašymo trajektorijos”. Plenarinius pranešimus skaitė įžymios autobiografijų tyrinėtojos Sidonie Smith (Mičigano u-tas, JAV), Deirde Heddon (Glazgo u-tas, JK), Susan Ingram (Yorko u-tas, Kanada). Konferencijos programa (anglų k.).
 
 

2010 m. spalio 21–22 d. LLTI  vyko XVIII folkloro konferenciją „Folkloras ir folkloristika šiandien: įžvalgos ir metodologijos (Leonardo Saukos 80-mečiui)“. Konferencijos programa. 

 
2010 m. spalio 26 d.,  doc. dr. Almantas Bagdonavičius, Lietuvos homeopatų asociacijos prezidentas, tęsiant seminarų ciklą „Iš lietuvių tautosakos archyvo", skaitė pranešimą "Lietuvių etnomedicina: raidos štrichai, principai ir dėsningumai".
 

2010 m. lapkričio 5 d. LLTI, minėdamas Adomo Jakšto (Aleksandro Dambrausko, 1860–1938) 150 metų sukaktį, organizavo literatūros kritikos problemoms skirtą mokslinę konferenciją „A. Jakštas ir kritinės minties horizontai“. Konferencijos programa.

 
2010 m. lapkričio 16 d., doc. dr. Almantas Bagdonavičius, Lietuvos homeopatų asociacijos prezidentas, tęsiant seminarų ciklą „Iš lietuvių tautosakos archyvo", skaitė pranešimą "Lietuvių etnomedicina: raidos štrichai, principai ir dėsningumai (II dalis)".
 

2010 m lapkričio 17 d., LLTI vyko Czesławo Miłoszo seminaras. Seminaro metu buvo skaitomi šie pranešimai: doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė (VU) Miłoszas ir Rusija, dr. Mindaugas Kvietkauskas (LLTI)  Miłoszas ir lietuviai: ryšiai su išeivijos kultūra. Projektą remia Lietuvos mokslo taryba.

 

2010 m. lapkričio 19 d., LLTI įvyko kritikų klubo susitikimas-diskusija.  Dalyviai buvo kviečiami diskutuoti šiais klausimais: Pastaruoju metu viešojoje erdvėje vis pasigirsta nuogąstavimų, kad literatūros vertinimu nebegalima pasikliauti - esą sudarant geriausių autorių sąrašus, skiriant premijas, skelbiant nominacijas ir pagyrimus dominuoja nebe estetinės vertės, o komerciniai ar kitokie interesai. Kas  šiandienos Lietuvoje labiausiai lemia viešuosius literatūros vertinimus: estetiniai kriterijai, tradicijos, ideologijos, autorių įvaizdžiai, rinka, politiniai interesai? O gal atsitiktinumai ir kompromisai?Ar galėtumėte išskirti nuostatas, kriterijus, kurie pas mus lemia premijų skyrimus, dvyliktukų, penketukų sudarymą ir pan.? Kokios literatūros vertinimų konjunktūros egzistuoja Lietuvoje? Takoskyra tarp akademinių ir populiariųjų literatūros vertinimų: kaip ją suprantate?Ar įmanoma ir ar reikia tartis dėl bendrų vertinimo kriterijų? O gal viešajai erdvei reikalingi kuo įvairesnių vertinimų skalė?Kuo ir kaip skiriasi atskiro kritiko verčių sistema, jo vertinimo praktika nuo įvairių komisijų, kolektyvinių sprendimų praktikos? Ar visada kolektyvinis sprendimas būna kompromisinis, be kritikai reikalingo drąsumo ir provokatyvumo?

 

2010 m. lapkričio 24 d. LLTI vyko konferencija "Skaitmeniniai lituanistikos paveldo ištekliai šiandien: pasiekimai, problemos, perspektyvos". Konferencijos programa.

 

2010 m. lapkričio 25–26 d. LLTI vyko tarptautinė mokslinė konferencija "Žalgiriui-600. Istoriniai mūšiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje". VIII Jurgio Lebedžio skaitymai.  Konferencijos programa.

 

2010 m. lapkričio 26 d. LLTI Šiuolaikinės literatūros skyrius rengia konferenciją, skirtą Antano Škėmos 100-osioms gimimo metinėms, "Slinktys lietuvių literatūroje". Konferencijos programa.

 
2010 m. gruodžio 7 d., 15 val., dr. Daiva Vaitkevičienė ir Asta Skyujytė,  tęsiant seminarų ciklą „Iš lietuvių tautosakos archyvo", skaitė pranešimą  „Mastavimas ir priraižymas: specifiniai gydymo ritualų tipai etninėje rytų Lietuvoje“.
 

2010 m. gruodžio 9 d., 17 val.  LLTI vyko sovietmečio seminaras. Pranešimą skaitė doc. dr. Giedrė Jankevičiūtė . Pranešimo tema: 1940-1941 m. interpretavimo sunkumai. Parodos "Po raudonąja žvaigžde" patirtis. Seminare dalyvavo parodos architektė Julija Reklaitė.

 

2010 m. gruodžio 17 d.,  LLTI vyko Czesławo Miłoszo seminaras. Seminaro metu buvo skaitomi šie pranešimai: habil. dr. Krzysztof Zajas (UJ). Miłosz i pogaństwo (Miłoszas ir pagonybė), prof. habil. dr. Algis Kalėda (LLTI). Metafizinis Miłoszas. Projektą remia Lietuvos mokslo taryba.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt