LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2018
Vasario 6 d. LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas susitiko su LLTI atstovais. Susitikimo tikslas – pristatyti Kontrolieriaus ir jo tarnybos veiklą: atliekamus tyrimus, priimamus sprendimus, rekomendacijas etikos kodeksams ir kt.
 
Vasario 14 d. viešo konkurso seminare pranešimus skaitė dr. Akvilė Rėklaitytė-Kranauskienė („Žmogiškumo samprata XX a. 7–9 deš. lietuvių poezijoje“), dr. Vaidas Šeferis („Nauja ‒ tai iš naujo atrandama sena: Donelaičio tyrimų mokslinės ir kultūrinės prasmės“), dr. Lina Leparskienė (Gžegoževo. Ant kaimų išaugęs popieriaus fabriko miestas“).
 
Vasario 15 d. Valstybės atkūrimo šimtmečio šventės programoje svečius pasveikino LLTI direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, istorijų papasakojo Jono Vileišio duktė Rita Vileišytė-Bagdonienė, Marijos Vileišytės poezijos vertimus skaitė Regina Koženiauskienė, mitologas Dainius Razauskas skaitė paskaitą „Gediminaičių stulpai – kas tai?“. 
 
Vasario 2-25 d. LLTI dalyvavo Vilniaus knygų mugėje: renginiuose pristatė 12 leidinių ir paskelbė 12 kūrybiškiausių knygų.
 
Kovo 12 d. šešioliktoji LLTI premija už kūrybiškiausią knygą įteikta poetui Gyčiui Norvilui.
 
Balandžio 12–13 d. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai (XI): Baltų religijos ir mitologijos tyrimai: tradicija, tęstinumas, kaita. Programa ir tezės
 
Balandžio 19 d. vyko diskusija „Antika, Biblija, pasaulio literatūros klasika ir humanitarinis jaunimo ugdymasis“. Skelbimas
 
Balandžio 25 d. vyko liaudiškojo pamaldumo seminaras „Liaudies šventoji Barbora Žagarietė: etnologinis tyrimas“. Pranešimą skaitė etnologė, doc. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė.
 
Gegužės 2 d. vyko mokslinis seminaras „Apie baltiškus aukojimus: sistemos paieškos”, pranešimą skaitė Klaipėdos universiteto prof. dr.  Rimantas Balsys.
 
Gegužės 3-4 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Literatūros kanono formavimas kaip tautokūra“.
 
Gegužės 7 d. vyko tradiciniai klasikos skaitymai su spaudos konferencija. Renginio skelbimas
 
Gegužės 18 d. Viešo konkurso seimare dr. Jūratė Šlekonytė, pretenduojanti į Sakytinės tautosakos skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybę, skaitė pranešimą „Lietuvių pasakos „Antimi pavirtusi sesuo“ (AT 452C*) fenomenas“, doc. dr. Brigita Speičytė, pretenduojanti į Naujosios literatūros skyriaus vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybę, skaitė pranešimą „Ponas Tadas Lietuvoje: nuo pogrindinės literatūros iki šešėlinio kanono“.
 
 
Birželio 26 d. vyko dr. Jūratės Šlekonytės mokslinis seminaras „Aldonos Liobytės pasaka apie Žaliabarzdį: tarp folklorinės autentikos ir autorinės kūrybos". 
 
Rugpjūčio 8-11 d. Vilkaviškio rajone vyko XIII vasaros akademinis seminaras „Literatūros salos“. Programa
 
Rugsėjo 20 d. vyko Antano Mockaus 100 gimimo metinių minėjimo renginiai. Programa
 
Rugsėjo 21 d. vyko literatūros seminaras Janinos Degutytės 90-ečiui. Programa
 
Rugsėjo 24-25 d. vyko etnologijos doktorantų simpoziumas. Tezės
 
Spalio 10 d. vyko seminaras „Dainos, sukurtos svajojant apie laisvą Lietuvą“, skirtas laisvės kovų atminimui.
  
Spalio 12–13 d. Seime vyko konferencija „Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas“. Programa
 
Spalio 16 d. nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaryta Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirta paroda, pristatanti 100 svarbiausių lituanistinių mokslo knygų.
 
Spalio 17-19 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija „History, Memory, and Archives: Sensitive Issues“. Programa
 
Spalio 18–20 d. Tartu vyko tarptautinis baltistų seminaras „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“. Programa
 
Lapkričio 8 d. nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaryta rankraščių paroda ir perskaityta Giedriaus Subačiaus paskaita.
 
Lapkričio 9 d. vyko mokslinė konferencija „ir kraštą vadino valstybe“, skirta jubiliejiniams Simono Daukanto (1793–1864) metams ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui. Programa
 
Lapkričio 22 d. vyko pamaldumo seminaras „Liturginis krikščionių ortodoksų (stačiatikių) giedojimas lietuvoje: tradicijų įvairovė“.
 
Lapkričio 28 d. vyko konferencija „Leonardo Gutausko paratopijos: poezija, proza, dailė“. Programa
 
Lapkričio 29 d. literatūros apžvalgininkui, poetui, vertėjui Mariui Burokui už aiškius, nuoseklius ir kryptingus darbus – lietuvių bei užsienio autorių knygas pristatančius, aktualias literatūros problemas analizuojančius straipsnius ir apžvalgas žiniasklaidoje, įteikta septintoji Vytauto Kubiliaus vardo premija.
 
Gruodžio 8 d. galerijoje Užupyje vyko Mariaus Jonučio iliustruotos pasakų knygos „Karalaitė ant stiklo kalno: dvylika gražiausių lietuvių stebuklinių pasakų ir dar viena“ pristatymas. Dalyvavo iliustracijų autorius Marius Jonutis, sudarytojai Jūratė Šlekonytė, Gytis Vaškelis, knygos dailininkas Rokas Gelažius.
 
Gruodžio 11 d. vyko dr. Daivos Vaitkevičienės ir prof. dr. Vykinto Vaitkevičiaus mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“: „Ar su Saule kojomis sudūrei? Laidojimo krypčių archeologija ir mitologija“.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt