LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2017

Sausio 19 d. pristatyta Švenčionių krašto dainininkės Anelės Karmonienės (1916-1996) garso įrašų plokštelė.

 

Sausio 19 d. Kaune vyko Solveigos Daugirdaitės knygos „Švystelėjo kaip meteoras“ pristatymas.

 

Sausio 23 d. Ievos Simonaitytės jubiliejiniai metai paminėti moksliniu seminaru-diskusija apie Ievos Simonaitytės aktualumą. Pranešimus skaitė doc. dr. Silva Pocytė: „Istoriniai siužetai I. Simonaitytės kūryboje: pasakojimai apie Prūsijos Lietuvos, Klaipėdos krašto istoriją“, dr. Solveiga Daugirdaitė: „Simonaitytės herojė – Simonaitytė“.

 

Sausio 31 d. vyko viešo konkurso seminaras, kuriame pranešimus skaitė dr. Giedrė Šmitienė: „Antropologinės prieigos formavimas. Laiškai, ir doc. dr. Žavinta Sidabraitė: „Prūsijos valdžios įsakų vertimo į lietuvių kalbą byla. XVIII amžiaus atodangos.

 

Vasario 6 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei Daliai Emilijai Dilytei-Staškevičienei už darbų ciklą „Kristijono Donelaičio tyrimai (2001–2015)“ skirta Lietuvos mokslo premija.

 

Vasario 8 d. habil. dr. Nijolė Laurinkienė skaitė pranešimą „Baltų mitinis dangus ir jo vaizdinių sąlytis su indoeuropiečių dvasine kultūra”.

 

Vasario 16 d. Vilniaus paveikslų galerijoje pristatyta dr. Brigitos Speičytės sudaryta Lietuvos literatūros antologija (2 tomai)

 

Vasario 2326 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas dalyvavo 18-oje Vilniaus knygų mugėje, surengė 17 knygų pristatymų.

 

Kovo 3 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko konferencija „Žemės karta: Kazio Bradūno darbai ir dienos“. Programa.

 

Kovo 10 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Giedrei Kazlauskaitei už eilėraščių rinkinį „Singerstraum“ (išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla) įteikta kūrybiškiausios 2016 metų knygos premija.

 
Balandžio 7 d. vyko Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai (X) „Dangus baltų religijoje ir mitologijoje“. Programa ir tezės.
 
Balandžio 10 d.  seminarą „Sartre’as TSRS: manipuliacijų istorija“ vedė prancūzų sovietologė dr. Cécile Vaissié.
 
Balandžio 20 d. vyko Lietuvių mokslo draugijos 110-ioms steigimo metinėms skirta paroda ir mokslinį seminaras.
 
Balandžio 20 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pristatyta Nidos Gaidauskienės sudaryta knyga „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje“.
 
Balandžio 22 d. grupė LLTI darbuotojų dalyvavo jungtiniame tarptautiniame Marše už mokslą.

Balandžio 25 d. Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikologų sekcija Onos Narbutienės premija apdovanojo etnomuzikologę Austę Nakienę už įtaigų šiandienos etnokultūrinio sąjūdžio ištakų ir raidos atskleidimą knygoje „Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos: lietuvių muzikos kaita XX–XXI a.“ 
 
Balandžio 26 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko Leonardo Saukos knygos „Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje“ pristatymas.
 
Balandžio 26 d. Bažnytinio paveldo muziejuje įvykso Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus knygos „Maršalo lazda“ pristatymas.
 
Gegužės 7 d. vyko kasmetiniai klasikos skaitymai, skirti poetui Kaziui Bradūnui, minint 100-ąsias rašytojo gimimo metines.
 
Gegužės 9 d. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga Aistei Kučinskienei skyrė Dominyko Urbo premiją už vertimo debiutą –  Juano Gabrielio Vásquezo romaną „Taip skamba krintantys“.
 
Gegužės 15 d. vyko diskusija apie literatūros vadovėlius „Lietuvių literatūra mokykloje: kam, kokia ir kaip“.
 
Gegužės 30 d. vyko mokslinis seminaras „Naujausios tendencijos indoeuropeistikoje“, pranešimą skaitė VU Filologijos fakulteto doc. dr. Miguel Villanueva.
 
Birželio 1 d. vyko aštuntasis liaudiškojo pamaldumo seminaras „Kryžiaus dienos lietuvoje: XX a. pirma pusė“.
 
Birželio 7 d. viešame konkurso seminare pranešimus skaitė dr. Gintarė Bernotienė: „Kaip vertimų politika sovietmečiu modeliavo lietuvių literatūros kanoną: Juditos Vaičiūnaitės gradus ad Parnassum“, dr. Aistė Kučinskienė: „‘Paskaityk ir savo įspūdį parašyk‘: asmeninės kanonizacinės praktikos XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių literatūros lauke“.
 
Birželio 15 d. vyko Mokslinis seminaras, skirtas Juditos Vaičiūnaitės 80-osioms gimimo metinėms paminėti „Tarp realybės ir vizijos“. Programa.
 
Liepos 2428 d. Kaltenėje ir Jūrmaloje (Latvija) vyko XII a. vasaros akademinis seminaras „Literatūros salos“. Programa.
 
Rugsėjo 14–15 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Tomo Venclovos 80-mečiui, „Tomo Venclovos kūrybos ženklai“. Programa.
 
Rugsėjo 20 d. viešojo konkurso seminare pranešimus skaitė dr. Leonida Gaidauskienė: „XX a. pradžios tekstų tyrimo aspektas – modernėjanti savimonė“, ir Vita Džekčioriūtė-Medeišienė: „Vaikas – ne žmogus: kai kurie mitiniai vaikystės aspektai tradicinėje lietuvių kultūroje“.
 
Rugsėjo 21–22 d. vyko etnologijos doktorantų simpoziumas. Programa ir tezės.
 
Spalio 9 d. vyko devintasis liaudiško pamaldumo seminaras „Pamaldumas Trakų Dievo Motinai XXI a.“.
 
Spalio 12–14 d.  Rygoje vyko „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“. Programa
 
Spalio 1621 d. institute vyko tradicinė tautosakos savaitė. Jos metu surengta konferencija „Sakytinė tradicija ir rašto kultūra: nuo sankirtų iki tyrimų trajektorijų“ Programa ir tezės.
 
Spalio 20 d. Birutė Avižinienė apsigynė daktaro disertaciją „Dialogo raida lietuvių moterų dramaturgijoje XIX a. pabaigoje-XX a. pirmoje pusėje“ (vad. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė).
 
Spalio 26–27 d. institute vyko tarptautinė 11-oji baltistų konferencija „Global Contexts, National Literatures“. Programa 
 
Lapkričio 6 d. vyko dešimtasis liaudiško pamaldumo seminaras „Vėlinės Lietuvoje: kilmė, apeigos, muzika“.
 
Lapkričio 17 d. institute vyko mokslinė konferencija „Reformacija ir senoji Lietuvos raštija“, skirta Reformacijos 500 metų sukakčiai ir Jono Berento (1667–1737), Prūsų Lietuvos liuteronų kunigo, religinių leidinių vertėjo bei redaktoriaus, gimimo 350 metų jubiliejui. Programa ir tezės.
 
Lapkričio 23 d. minint literatūrologo Vytauto Kubiliaus 91-ąsias gimimo metines, jo vardo premija skirta literatūros kritikei Virginijai Cibarauskei.
 
Gruodžio 19 d. pirmoji Algio Kalėdos premija paskirta dr. Beatai Kalębai – Krokuvos Jogailaičių universiteto mokslininkei, lietuvių ir lenkų literatūrų tyrėjai, lietuvių literatūros dėstytojai, vertėjai, šio universiteto Polonistikos fakulteto Lietuvos kultūros centro vadovei – už originalius lenkų ir lietuvių literatūrų lyginamuosius tyrimus, kūrybiškus vertimus, aktyvią lietuvių kultūros sklaidą Lenkijoje.
 
Gruodžio 21 d. vyko pirmasis renginių ciklo „Šimtmečio arbatvakaris“ susitikimas Petro Vileišio rūmuose.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt