LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Lina Būgienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja

El. paštas lina
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1991 metų. Apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Mitinis vandens įprasminimas lietuvių tautosakoje ir tikėjimuose (1999). Pagrindinė tyrimų sritis – lietuvių folkloriniai naratyvai, mitiniai įvaizdžiai tautosakoje.
Sakytinės tautosakos skyriui vadovauja nuo 2010 m. Asocijuotoji tarptautinės folkloristų draugijos Folklore Fellows narė (nuo 1997 m.), Tarptautinės folklorinių naratyvų tyrėjų draugijos (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė (nuo 1998 m.). Mokslinio folkloristikos leidinio Tautosakos darbai redaktorių kolegijos narė.
Moksliniai interesai: pasakojamosios tautosakos (mitologinių sakmių, padavimų, liaudies pasakojimų) žanrinė klasifikacija, sisteminimas ir publikavimas; mitiniai įvaizdžiai folklore; autobiografiniai naratyvai;  folkloro naratyvų analizė.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Studija
 
1. Mitinis vandens įprasminimas lietuvių sakmėse, padavimuose ir tikėjimuose, in: Tautosakos darbai, Vilnius: LLTI, 1999, t. 11 (18), p. 13–85.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Istorijos patirtis ir refleksija Valkininkų krašto žmonių pasakojimuose, in: Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 121–136.
2. Pasaulio refleksija autobiografiniuose vyrų ir moterų pasakojimuose, in: Homo narrans: Folklorinė atmintis iš arti [kolektyvinė monografija]. Vilnius, 2012, p. 69–95.
3. „Aš jau prisimenu...“ Autobiografiniai lietuvių moterų pasakojimai folkloristo akimis, in: Tautosakos darbai, 2011, t.. 41, p. 44-62.
4. The Supernatural Milk-Stealer in Lithuanian Folklore and Its Counterparts in Other National Traditions of the Baltic Sea Region, in: Archaeologia Baltica, 2011, t. 15, p. 99-104.
5. Pamario krašto pasakojimai – folkloristo žvilgsniu, in: Pamarių sakmės, sudarytoja – Dalia Kiseliūnaitė, Klaipėda, 2010, p. 28– 35.
6. Rytų Lietuvos kultūrinė tradicija: keli užkalbėtojo paveikslo bruožai, in: Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 66–79.
7.Objekto problema šiandienos tautosakos moksle ir naratyvų analizės perspektyvos, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 38–51.
8. Nūdienos žemaičių sakmė: tarp anekdoto ir siaubo istorijos, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 68–78.
9. Laiko ir erdvės samprata Europos folklore, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 382–384.
10. Pasakojamoji tautosaka skirtingų kartų žemaičių lūpose: kelios pastabos apie Viekšnių apylinkių pasakojimus, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 56–71.
11. Sakmių tradicija ir individualus pasakotojo repertuaras, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 58–66.
12. Making Myths to Live By: Constructing Lithuanian Identity Against the Scandinavian Background, in: Memories and Visions: Studies in Folk Culture, IV, ed. by Owe Ronström & Ulf Palmenfelt, Tartu, 2005, p. 126–150.
13. Komunikacinės sistemos kontekstas: sakmių ir patarlių sąveikos, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 13–20.
14. „Nuo tada netikiu į baidymus“: pasaulėžiūros lūžių atspindžiai sakmėse, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 109–119.
15. Oral Tradition in Lithuania, in: Oral Tradition, 2003, vol. 18, No. 1, p. 108–110.
16. Pusės tūkstantmečio senumo istorija: [apie Luką Davidą], in: Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 299–302.
17. “Baltic Folk Literatures” (in Assamese), in: Encyclopaedia in Assamese,vol. V: Biswa-Sahitya Aru Loka-Sahitya,ed. by Birendranath Datta, (World Literature and Folk Literatures), Asam Sahitya Sabha: Guwahati, 2002, p. 217–219. (Kartu su Ű. Valku.)
18. Water in Lithuanian Folklore: Archaic Survivals and Christian Influences, in: Studies in Folklore and Popular Religion, vol. 2: Papers Delivered at the Symposium on Christian Folk Religion, Tartu, 1999, p. 209–217.
19. Reading Expressen: Reflections of Fear in Modern Swedish Society, in: Ethnologia Europaea, 1994, No. 24, p. 167–173.
 
Vertimai
 
1. Jaan Puhvel, Lyginamoji mitologija, iš anglų k. vertė Lina Būgienė, Vilnius: LLTI, 2001.
2. Dan Ben-Amos, „Konteksto“ kontekstas, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16, p. 234–247.
3. Dan Ben-Amos, Ar mums reikia idealiųjų tipų (folklore)?: Kreipimasis į Lauri Honko, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 17, p. 166–187.
4. Vilmos Voigt, Ar labai tamsūs pasakojamosios tautosakos horizontai?, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 19, p. 51–65.
5. The Lithuanian Folklore Archives of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore / Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas, parengė /edited by Rūta Žarskienė, Austė Nakienė, Povilas Krikščiūnas, į anglų k. vertė / translated by Lina Būgienė, Vilnius, 2005; antras pataisytas leidimas / 2nd revised edition 2008.
6.  Vilmos Voigt, „Gyvūnų“ serijos knyga, skirta pelėdoms, iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė, in: Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 216–222.
 
Parengti leidiniai
 
1. Tautosakos darbai, 2006, t. 31, parengė L. Būgienė, 317 p.
2. Tautosakos darbai, 2008, t. 36, parengė L. Būgienė, 350 p.
3. Tautosakos darbai, 2010, t. 40, parengė L. Būgienė, 359 p.
4. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, parengė L. Būgienė, 256 p.
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt