LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  DAINYNO SKYRIUS
Giedrė Šmitienė
Humanitarinių mokslų daktarė
Dainyno skyriaus mokslo darbuotoja
El. paštas smitiene.giedregmail.com
 
Institute dirba nuo 1996 m. Apgynė daktaro disertaciją Kūno fenomenologija Alfonso Nykos-Niliūno tekstuose (VU, 2005). Dalyvavo podoktorantūrinėje stažuotėje Folkloro aktualizavimas dabarties humanitariniams mokslams (LLTI, 2009-2011).
 
Moksliniai interesai: fenomenologinė antropologija, kasdienio gyvenimo tyrimai, epistolika.
 
PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
Kalbėti kūnu: Fenomenologinė Alfonso Nykos-Niliūno kūrybos studija, Vilnius: LLTI, 2007. – 289 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
 1. Ir aš nebijau juodos. Santykis su motina Janinos Degutytės tekstuose, in: Literatūra, 2018 (priimta spausdinti).
 2. Paprasti laiškai: kontekstinio tyrimo metodika, in: Tautosakos darbai, t. 55, 2018, p. 134-154.
 3. Janinos Degutytės žemės patirtis, in: Tautosakos darbai, t. 54, 2017, p. 125-147.
 4. Man visa lengva: etnologinis sąmonės tyrimas, in: Tautosakos darbai, t. 53, 2017, p. 62-93.
 5. Neakivaizdinis pokalbis su Maurice‘u Merleau–Ponty. Tradicinės kultūros tyrimas juslinio suvokimo plotmėje, in: Tautosakos darbai XLVII, 2014, p 15-42.
 6. Life-Tradition: Contribution to the Concept of Life-World, in: ISFNR Newsletter 6, 2012, p. 27-36. http://www.isfnr.org/files/isfnr_newsletter_2012.pdf
 7. Takios tradicijos samprata, in: Tautosakos darbai XLI, 2011, p. 15-43.
 8. Speech that Stems from Body, or Body that Flows through Language, in: Thinking in Dialogue with Humanities. Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty, ed.by Karel Novotný, Taylor S. Hammer, Anne Gléonec, Petr Špecián, Zeta books, 2011, p. 241-258.
 9. (kartu su J. Jonutyte). New tendencies in social economics and global politics: the case of Smalininkai, in: Case for Development of Environmental and Ethical Competence, ed. by Raminta Pučėtaitė, Nordic Baltic Ethics Series, vol. 1,Vilnius University, 2010.
 10. Dainavimas kaip terpė ir buvimo būdas, in: Tautosakos darbai XXXIX, 2010, p. 80-100
 11. Kalbos kinestetika, in: Baltos lankos: Leidinys skiriamas Maurice‘ui Merleau-Ponty, 31/32, 2010, p. 218-247.
 12. Subjektyvumo klausimas tiriant folklorą, in: Tautosakos darbai XXXVII, 2009, p. 83-100.
 13. The corporal ability to speak, in: Topos 3(20), 2008, p. 88-93.
 14. Savas miestas: asmens savasties aspektas. Utena Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje, in: Literatūra, 2006, Nr. 48 (1), p. 59–76.
 15. Tapatybės išgyvenimas: Julijono Lindės-Dobilo Blūdo analizė, in: Literatūra, 2006, Nr. 48 (6), p. 13–28.
 16. Eilėraščių skaitymas, in: Žmogus ir žodis, 2006, Nr. 4, p. 51–59.
 17. Perception and Literary Style, in: Топос, 2005, No. 2 (11), p. 141–149.
 18. Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščio palimpsestas, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, 2005, t. 19 (1), p. 539–549.
 19. Prigimtinė erdvė Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje, in: Metai, 2005, Nr. 7, p. 87–93.
 20. Kalbėjimas girdint, in: Sambalsiai, Vilnius: VDA leidykla, 2005, p. 94–103.
 21. Tarp kūno ir amžinybės: Alfonso Nykos-Niliūno skaitymai, in: Kūnas lietuvių kultūroje: Straipsnių rinkinys, Šiauliai: ŠU, 2000, p. 102–112.
 22. Palankumo laikysena, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 179–188.
 
Recenzijos
 
 1. [Rec. kn.: Merleau-Ponty, M. Akis ir dvasia, V., 2005], in: Inter-studia humanitatis, 2007, Nr. 4, p. 259–270.
 2. Antropologinė lyrikos samprata: [Rec. kn.: Tūtlytė, R. Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita, V., 2006], in: Colloquia, 2006, Nr. 17, p. 127–139.
 3. Literatūros fenomenologijos erdvė [Rec. kn.: Daujotytė, V. Literatūros fenomenologija, V., 2003],, in: Žmogus ir žodis, 2003, Nr. 4, p. 56–60.
 
Sudaryti leidiniai
 
 1. Tautosakos darbai, t. 53, 2017, p.-278
 2. Tautosakos darbai. Kūrybingumas ir kartotė XXXIX, 2010, p.-356
 
Šaltinių publikacijos
 
 1. Linkėjimai čia visomis progomis tie patys – laisvės ir namų: Kazimieros Kairiūkštytės-Galaunienės laiškai iš tremties (1953–1955), in: Tautosakos darbai, t. 53, p. 192–207.
 2. Trys laiškai apie laisvę ir mitus. Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms, in: Tautosakos darbai, t. 53, p. 213–219.
 3. (kartu su A. Birgere) Patirties profiliai. Pokalbis-studija, in: Sambalsiai, sudarė Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė, 2005, Vilnius: Dailės Akademijos leidykla, p. 421-554.
 4. Seredžiaus dainos, in: Seredžius, (Lietuvos valsčiai, kn. 9), Vilnius: Versmė, 2003, p. 964–1020.
 5. Veliuoniškių dainos po Antano Juškos, in: Veliuona, (Lietuvos valsčiai, kn. 7), Vilnius: Versmė, 2001, p. 974–1051. (Parengė, parašė įvadą.)
 6. Prūsijos lietuvių dainos, surinko V. Kalvaitis, parengė K. Aleksynas, paaiškinimus parašė G. Šmitienė, faksimilinis leidinys, Vilnius: LLTI, 1998. – cdxxxvii-dix p.
 7. (kartu su V. Čekmonu), Vilniaus krašto dainos baltarusių ir lenkų kalbomis, in: Tautosakos darbai, VIII (XV), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, 200-214.
 
Vertimai
 
 1. Elizabeth A. Behnke, Pasaulis be opozicijos / Pasaulio kūnas, in: Literatūra, 2006, Nr. 48 (6), p. 124–156.
 2. Konstancija Benislavska, Eilėraščiai, in: Trys Baroko saulėlydžio literatai, Vilnius: VU leidykla, 2003, p. 44–77.
 
Mokymo priemonės
 
 1. Vanda Juknaitė, in: Literatūros teksto interpretacija: 15 lietuvių rašytojų tekstų interpretacijos pavyzdžiai ir patarimai mokiniams ir jų mokytojams, sudarė G. Viliūnas, Vilnius: Alma littera, 2000, p. 214–222.
 2. Žemaitė, in: Literatūros klasikos interpretacijos: 20 lietuvių rašytojų tekstų interpretacijos pavyzdžiai ir patarimai mokiniams ir jų mokytojams, sudarė G. Viliūnas, Vilnius: Alma littera, 2001 (2005), p. 46–65.

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt