LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Motiejus Valančius

Valančius, Motiejus. Raštai. T. 1: Vaikų knygelė; Paaugusių žmonių knygelė; Palangos Juzė; Pasakojimas Antano tretininko; Bičiuliai; Budrys ir jo priepuoliai; Dievobaimingas vaikiukas; Patarlės žemaičių / parengė Vytautas Vanagas; tekstus redagavo Birutė Vanagienė. – Vilnius: LLTI, 2001. - XVI + 832 p. - ISBN 9955-475-05-6. 

 

Valančius, Motiejus. Raštai. 2: Žyvatai šventųjų; Gyvenimai šventųjų Dievo / parengė Vytautas Vanagas; tekstus redagavo Birutė Vanagienė. - Vilnius: LLTI, 2003. - 828 p. - ISBN ISBN 9955-475-53-6. 

 

Valančius, Motiejus. Raštai. T. 3: Istorija šventa Senojo Įstatymo; Gyvenimas Švenčiausios Marijos Panos; Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų; Pradžia ir išsiplėtimas katalikų tikėjimo / parengė Vytautas Vanagas; tekstus redagavo Birutė Vanagienė. – Vilnius: LLTI, 2006. – 1028 p. - ISBN 9955-698-17-9.
 
Valančius, Motiejus. Raštai. T. 4: Visos pasalmės šv. Dovydo karaliaus. Psalmės arba Giesmės Dovydo karaliaus ir pranašo / parengė Vytautas Vanagas; tekstus redagavo Birutė Vanagienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 703 p.: faks. –  ISBN 978-609-425-051-4.
 
Valančius, Motiejus. Raštai. T. 5: Mokslas Rymo katalikų. Apie brostvas su įstatymais Trečiojo Zokano švento Dominiko / parengė Vytautas Vanagas; tekstus redagavo Birutė Vanagienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 659 p. – ISBN 978-609-425-081-1.
 
Valančius,  Motiejus. Raštai, t. 6: Žemaičių vyskupystė, parengė Vytautas Vanagas, tekstai transponuoti į bendrinę kalbą Birutės Vanagienės, komentarai Vytauto Merkio, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 690 p. ISBN 9955-475-04-8 (bendras); ISBN 978-609-425-110-8 (6 tomas).
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt