LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Martynas Liudvikas Rėza
Rėza, Martynas Liudvikas. Raštai. T. 1: Filologija: lietuviškos Biblijos rengimas: [fotokopijos] / sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė; redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė, Jolanta Gelumbeckaitė, Ingė Lukšaitė, Sigitas Narbutas, Darius Petkūnas, Mikas Vaicekauskas, Gytis Vaškelis; recenzentai Ona Aleknavičienė, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė; redaktorė Irena Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2011. – ix-xxix, 552 p.: faks., portr. – Tekstas vok., liet. – ISBN 978-609-425-059-0.

 

Rėza, Martynas Liudvikas. Raštai. T. 2: Filologija: Traktatai: krikščionybės istorija Lietuvoje ir Prūsijoje: [fotokopijos] / sudarytoja Liucija Citavičiūtė; vertė Dalia Dilytė, Jolanta Gelumbeckaitė, Rita Katinaitė, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Sigitas Narbutas, Mindaugas Strockis, Liucija Citavičiūtė; redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė, Jolanta Gelumbeckaitė, Ingė Lukšaitė, Sigitas Narbutas, Darius Petkūnas, Mikas Vaicekauskas, Gytis Vaškelis; recenzentai Dainora Pociūtė, Kęstutis Daugirdas; redaktorė Irena Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 491 p.: faks., portr. – Tekstas liet., lot. – ISBN 978-609-425-103-0.

 

Rėza, Martynas Liudvikas. Raštai [T.] 4: Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas / sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė, redakcinė kolegija dr. Liucija Citavičiūtė, habil. dr. Jolanta Gelumbeckaitė, habil. dr. Ingė Lukšaitė, dr. Sigitas Narbutas, kun. dr. Darius Petkūnas, dr. Mikas Vaicekauskas, Gytis Vaškelis; recenzentai habil. dr. Ona Aleknavičienė, Vilija Gerulaitienė, doc. dr. Silva Pocytė; vertėja į anglų kalbą Aušra Simanavičiūtė, vertėja į vokiečių kalbą LIna Plaušinaitytė, redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia. – Vilnius, LLTI, 2014. – ISBN 978-609-425-147-4 (4 tomas), 978-609-425- 060-6 (bendras).

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt