LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Balys Sruoga

Sruoga, Balys. Raštai. T. 1: Poezija / LLTI; parengė Algis Samulionis; redagavo Donata Linčiuvienė; konsultavo Vytautas Vanagas. - Vilnius: Alma littera, 1996. - 851 p. - ISBN 9986-02-164-2.

 

Sruoga, Balys. Raštai. T. 2: Dramos: Milžino paunksmė; Radvila Perkūnas; Baisioji naktis; Aitvaras teisėjas; Algirdas Izborske; Kazimieras Sapiega / LLTI; parengė Algis Samulionis; redagavo Donata Linčiuvienė. - Vilnius: Alma littera, 1996. - 752 p. - ISBN 9986-02-210-X.
 
Sruoga, Balys. Raštai. T. 3: Dramos: Apyaušrio Dalia; Užgavėnės bendrabutyje ties Kreivuoju tiltu; Uošvė; Dobilėlis penkialapis; Prančišiuko marškinėliai; Pagunda; Pavasario giesmė; Pajūrio kurortas; Barbora Radvilaitė; Draminiai fragmentai / LLTI; parengė Algis Samulionis; redagavo Donata Linčiuvienė. - Vilnius: Alma littera, 1997. - 733 p. - ISBN 9986-02-302-5.
 
Sruoga, Balys. Raštai. T. 4: Proza: Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus; Sankarta; Dievų miškas; Ankstyvoji proza, fragmentai / LLTI; parengė Algis Samulionis; redagavo Donata Linčiuvienė. -  Vilnius: Alma littera, 1997. - 631 p. - ISBN 9986-02-432-3.
 
Sruoga, Balys. Raštai. T. 5: Vertimai, kn. 1: Poezijos vertimai; Tekstai muzikos kūriniams: dainų ir arijų tekstai; Operų libretai / LLTI; parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas; redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas. - Vilnius: Alma littera, 1998. - 816 p. - ISBN 9986-02-633-4.
 
Sruoga, Balys. Raštai. T. 5: Vertimai, kn. 2: Dramų vertimai; Prozos vertimai; Straipsnių vertimai; Vertimai į rusų kalbą / LLTI; parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas; redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas. - Vilnius: Alma littera, 1998. - 808 p. - ISBN 9986-02-634-2.
 
Sruoga, Balys. Raštai. T. 6: Literatūros kritika, 1911-1923 / LLTI; parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas; redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas. - Vilnius: Alma littera, 2001. - 568 p. - ISBN 9986-02-973-2.
 
Sruoga, Balys. Raštai. T. 7: Literatūros kritika, 1924-1929 / LLTI; parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas; redagavo Donata Linčiuvienė. - Vilnius: Alma littera, 2001. - 541 p. - ISBN 9986-02-974-0.
 
Sruoga, Balys. Raštai. T. 8: Literatūros kritika, 1930-1947 / LLTI; parengė Algis Samulionis; redagavo Donata Linčiuvienė. - Vilnius: Alma littera, 2002. - 595 p. – ISBN 9955-08-183-X.
 
Sruoga, Balys. Raštai. T. 9, kn. 1: Tautosakos studijos, 1921-1947 / parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė; redagavo Donata Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 2003. - 752 p. - ISBN 9955-475-57-9.
 
Sruoga, Balys. Raštai. T. 9, kn. 2: Tautosakos studijos kitomis kalbomis, 1924-1932 / sudarė Donata Linčiuvienė; redagavo Aušrinė Byla, Liucija Citavičiūtė, Lilija Kudirkienė, Donata Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 2004. - 496 p. - ISBN 9955-475-72-2.
 
Sruoga, Balys. Raštai. T. 10: Teatro kritika, 1911-1929 / sudarė Algis Samulionis; parengė Donata Linčiuvienė; redagavo Donata Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 584 p. - ISBN 9955-698-03-9.
 
Sruoga, Balys.Raštai. T. 11: Teatro kritika, 1930-1947 / sudarė Algis Samulionis; parengė ir redagavo Donata Linčiuvienė; straipsnį „Polemikos dvasia Balio Sruogos teatro kritikoje“ parašė Aušra Martišiūtė; paaiškinimai Algio Samulionio ir Donatos Linčiuvienės. - Vilnius: LLTI, 2006. - 718 p. - ISBN 978-9955-698-41-8.
 
Sruoga, Balys.Raštai. T. 14: Rusų literatūros istorija I / sudarė Algis Samulionis; parengė Donata Linčiuvienė; straipsnį „Apie Balio Sruogos „Rusų literatūros istoriją““ parašė Marina Ivinskaja ir Pavel Ivinskij. - Vilnius: LLTI, 2008. - 473, [1] p. - ISBN 978-9955-698-75-3. 
 
Sruoga, Balys. Raštai. T. 15: Rusų literatūros istorija II / sudarė Algis Samulionis; parengė ir redagavo Donata Linčiuvienė; paaiškinimus parašė Marina Ivinskaja ir Pavel Ivinskij. – Vilnius: LLTI, 2008. – 584, [1] p. - ISBN 978-9955-698-87-6.
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt