LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė

Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. T.5: Laiškai, 1906–1944 / sudarė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Ramutis Karmalavičius, Dalia Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 542 p., [24] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-044-6.

 

Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. T.6: Laiškai, 1945–1958 / sudarė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Ramutis Karmalavičius, Dalia Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 574 p., [28] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-058-3.
 
 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. [T.] 7: Proza, poezija, dramos, kūrinių variantai ir fragmentai iš rankraštinio palikimo / sudarė ir parengė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Dalia Zubovaitė-Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 706 p., [1] portr. lap. – ISBN 978-609-425-092-7
 
 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. [T.] 8: Publicistika, paskaitos, recenzijos, straipsniai, vertimai / sudarė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Dalia Zubovaitė-Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 596 p., [1] portr. lap. – ISBN 978-609-425-119-1
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt